บริษัท ซอฟต์แวร์ Milieu Insight ผู้ให้บริการการทำการวิจัยตลาดเปิดเผยผลการสำรวจซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566 มีผู้ร่วมตอบแบบสอบถามกว่า 500 คนในฟิลิปปินส์ โดยผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่าร้อยละ 75 ระบุว่าวางแผนที่จะซื้อเสื้อผ้า/เครื่องแต่งกายเป็นของขวัญคริสต์มาสในปี 2566 ขณะที่ร้อยละ 49 เลือกของเล่นและผลิตภัณฑ์งานอดิเรก และร้อยละ 43 เลือกที่จะมอบของชำหรืออาหารและเครื่องดื่ม และเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ตอบแบบสอบถามชาวสิงคโปร์และชาวไทยพบว่ามีผลลัพธ์คล้ายคลึงกันโดยเครื่องแต่งกาย ของชำ อาหารและเครื่องดื่มเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ สำหรับของขวัญคริสต์มาส ทั้งนี้ ในประเทศฟิลิปปินส์วันคริสต์มาสไม่ใช่มีเพียงแค่วันเดียวแต่เป็นเทศกาลที่เริ่มต้นเร็วกว่าประเทศอื่นๆ โดยชาวฟิลิปปินส์จำนวน 9 ใน 10 คน จะฉลองและดื่มด่ำกับจิตวิญญาณแห่งวันหยุดอย่างเต็มที่ และมีการตกแต่งเทศกาลคริสต์มาสตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ ตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนเป็นต้นไป ซึ่งความกระตือรือร้นดังกล่าวทำให้เกิดบรรยากาศรื่นเริงที่ยาวนานหลายเดือน และทำให้ฟิลิปปินส์กลายเป็นดินแดนมหัศจรรย์แห่งคริสต์มาสอย่างแท้จริง

            ผลการสำรวจยังระบุว่าผู้ตอบแบบสอบถามชาวฟิลิปปินส์กว่าร้อยละ 50 วางแผนที่จะซื้อของขวัญในช่วงเทศกาล เมื่อเทียบกับผู้ตอบแบบสอบถามชาวไทยอยู่ที่ร้อยละ 46 และชาวสิงคโปร์อยู่ที่ ร้อยละ 31 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมในการเตรียมความพร้อมเมื่อเข้าใกล้เทศกาลคริสต์มาส ในขณะเดียวกันผลการสำรวจระบุว่าชาวฟิลิปปินส์ประมาณร้อยละ 90 มีการเฉลิมฉลองคริสต์มาสเมื่อเทียบกับผู้ตอบแบบสอบถามชาวไทยและสิงคโปร์อยู่ที่ร้อยละ 47 และร้อยละ 51 ตามลำดับ และ ร้อยละ 82 ของชาวฟิลิปปินส์รู้สึกตื่นเต้นมากที่สุดสำหรับเทศกาลคริสต์มาส เมื่อเทียบกับชาวสิงคโปร์(ร้อยละ 62) และชาวไทย (ร้อยละ 53) นอกจากนี้ ผลการสำรวจยังระบุว่าร้อยละ 32 ของผู้ตอบแบบสอบถามชาวฟิลิปปินส์วางแผนที่จะซื้อของขวัญมากขึ้นในปีนี้เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ในขณะที่ร้อยละ 31ระบุว่าจะซื้อน้อยลง

ที่มา: หนังสือพิมพ์ Business World

บทวิเคราะห์และข้อคิดเห็น 

-ชาวฟิลิปปินส์กว่าร้อยละ 92 นับถือศานาคริสต์ โดยร้อยละ 81 นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกและ ร้อยละ 11 นับถือศาสนานิกายโปรแตสแตนท์ ทำให้คริตส์มาสเป็นเทศกาลที่สำคัญที่สุดของปีสำหรับ ชาวฟิลิปปินส์ นอกจากนี้ ยังเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกว่า ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสเป็นระยะเวลายาวนานที่สุดในโลก เนื่องจากในช่วง 4 เดือนสุดท้ายของปีที่ลงท้ายด้วย “ber” (September – December) ถือว่าเป็นเดือนของเทศกาลคริสต์มาสซึ่งถือเป็นช่วงเวลาแห่งความหวังและความคาดหวังของชาวฟิลิปปินส์ โดยร้านค้าและบ้านเรือนของประชาชนจะเริ่มประดับตกแต่งด้วยสัญลักษณ์ของคริสต์มาสและเปิดเพลงคริสต์มาสตั้งแต่เดือนกันยายนและเมื่อเข้าใกล้เดือนธันวาคมก็จะยิ่งมีการประดับตกแต่งไฟหลากสีสันอย่างเต็มรูปแบบมากขึ้น และในช่วงคริสต์มาสจะเป็นเทศกาลใหญ่ที่ครอบครัวของชาวฟิลิปปินส์จะได้มีโอกาสมารวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองและให้ของขวัญแก่กัน นอกจากนี้ ช่วงเทศกาลเป็นช่วงเวลาที่ทั้งผู้บริโภคและ ธุรกิจรอคอยมากที่สุดในรอบปี เนื่องจากผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์มีความกระตือรือร้นที่จะใช้จ่ายและเลือกซื้อสินค้าต่างๆ เพิ่มมากขึ้น

-ฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งตลาดเสื้อผ้าที่น่าสนใจและมีศักยภาพ เนื่องจากมีฐานผู้บริโภคขนาดใหญ่ที่มีประชากรประมาณ 113 ล้านคนในปัจจุบันใหญ่เป็นอันดับ 2 ในอาเซียนและประชากรส่วนใหญ่ยังอยู่ในวัยหนุ่มสาว และในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจของฟิลิปปินส์มีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชน มีรายได้และกำลังซื้อมากขึ้น ทำให้ตลาดเสื้อผ้ามีการเติบโตขึ้นตามความต้องการที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปตามเทรนด์แฟชั่นใหม่นำเข้าจากต่างประเทศ หรือ Fast Fashion ได้รับความนิยมอย่างมาก ในฟิลิปปินส์ และผลการสำรวจดังกล่าวข้างต้นก็สะท้อนให้เห็นว่าสินค้าเสื้อผ้า/เครื่องแต่งกายเป็นที่ต้องการของตลาดฟิลิปปินส์เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลคริสต์มาสซึ่งเป็นเทศกาลที่สำคัญที่สุดในประเทศฟิลิปปินส์และเป็นช่วงที่มีการใช้มากที่สุดของชาวฟิลิปปินส์ในแต่ละปี ดังนั้น จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทย ซึ่งกลุ่มสินค้าเสื้อผ้า/เครื่องแต่งกายของไทยก็เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานของผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์

——————————————————

 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา

มกราคม 2567

thThai