ฝรั่งเศส นายกรัฐมนตรีใหม่ และการปรับคณะรัฐบาล

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงปารีส

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากสาธารณรัฐฝรั่งเศส

วันที่ 1-15 มกราคม 2567

 

เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 8 มกราคม 2567 นาง Elisabeth Borne นายกรัฐมนตรี ได้ลาออกจากตำแหน่ง และในวันถัดมานาย Emmanuel Macron ประธานาธิบดีฝรั่งเศสได้แต่งตั้งให้นาย Gabriel Attal ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งมอบหมายให้แต่งตั้งคณะรัฐบาลใหม่

 

นาย Gabriel Attal อายุ 34 ปี นับเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองของฝรั่งเศส และยังเป็นนายกรัฐมนตรีที่เปิดเผยว่าตนเป็น LGBT ในสื่อสาธารณะ โดยเริ่มมีบทบาททางการเมืองตั้งแต่ศึกษาระดับปริญญาตรี เคยเป็นสมาชิกพรรคสังคมนิยม และดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในช่วงปี 2555-2560 ซึ่งระหว่างนั้นได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมือง La Répulique en Marche ในช่วงก่อตั้ง โดยพรรคดังกล่าวมีนาย Emmanuel Macron เป็นผู้สมัครลงรับเลือกตั้งประธานาธิบดีในสมัยนั้น

 

หลังจากที่นาย Macron ได้รับตำแหน่งเป็นประธานาธิบดี นาย Attal ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (2560) และยังได้ดำรงตำแหน่งสำคัญต่าง ๆ ได้แก่

  • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (2561-2563)
  • รัฐมนตรีช่วยว่าการประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและโฆษกรัฐบาล (2563-2565)
  • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง (2565-2566)
  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (2566-ก่อนได้รับแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี)

 

ในวันพิธีเข้ารับตำแหน่งนาย Attal ได้กล่าวในสุนทรพจน์ว่าจะดำเนินการนโยบายต่าง ๆ ที่ประธานาธิบดีได้กำหนดไว้ โดยเฉพาะความต่อเนื่องในการดำเนินนโยบายด้านการศึกษาที่ตนเคยรับผิดชอบ พร้อมทั้งประกาศแนวทางการ ดำเนินการหลักของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฝรั่งเศสและเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ชนชั้นกลาง โดยการสนับสนุนให้เกิดอัตราการจ้างงานเพิ่มขึ้น ลดความยุ่งยากของระบบเศรษฐกิจเพื่อให้บริษัทภาคเอกชน และผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจได้ง่ายขึ้น และ สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของเยาวชน

 

ทั้งนี้หลังจากการเข้ารับตำแหน่ง นาย Attal ได้จัดตั้งคณะรัฐบาลใหม่ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงจากคณะรัฐบาลเดิมใน 3 กระทรวง ได้แก่

  • กระทรวงการต่างประเทศ เปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการฯ จาก นาง Catherine Colonna เป็น นาย Stéphane Séjourné (ซึ่งได้จดสัญญาคู่ชีวิตกับนาย Gabriel Attal)
  • กระทรวงการเปลี่ยนผ่านทางพลังงาน เปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการฯ จาก นาง Amélie de Montchalin เป็น นาย Christophe Béchu
  • กระทรวงวัฒนธรรม เปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการฯ จาก นาง Rima Abdul-Malak เป็น นาง Rachida Dati

 

มีการควบรวมกระทรวง ได้แก่

  • กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงความสมานฉันท์ โดยมีรัฐมนตรีว่าการใหม่คือ นาง Catherine Vautrin
  • กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงดินแดนโพ้นทะเล มีนาย Gérald Darmanin ที่เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการเฉพาะกระทรวงมหาดไทย มาเป็นรัฐมนตรีว่าการฯ
  • กระทรวงศึกษาธิการและเยาวชน และกระทรวงกีฬา โอลิมปิกและพาราลิมปิก มีนาง Amélie Oudéa-Castéra ที่เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการเฉพาะกระทรวงกีฬา โอลิมปิกและพาราลิมปิก มาเป็นรัฐมนตรีว่าการฯ

 

กระทรวงที่คงเดิมและไม่มีการเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีว่าการ ได้แก่

  • กระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง มีนาย Bruno Le Maire เป็นรัฐมนตรีว่าการฯ
  • กระทรวงกลาโหม มีนาย Sébastien Lecornu เป็นรัฐมนตรีว่าการฯ
  • กระทรวงยุติธรรม มีนาย Eric Dupont-Moretti เป็นรัฐมนตรีว่าการฯ
  • กระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร มีนาย Marc Fesneau เป็นรัฐมนตรีว่าการฯ
  • กระทรวงการศึกษาระดับสูงและวิจัย มีนาง Sylvie Ratailleau เป็นรัฐมนตรีว่าการฯ

 

ความคิดเห็น สคต.

สาเหตุที่นาง Elisabeth Borne อดีตนายกรัฐมนตรีลาออกเนื่องจากถูกประธานาธิบดี Macron กดดันเพื่อที่จะให้มีนายกรัฐมนตรีใหม่ที่จะสามารถสร้างกระแสและเพิ่มความนิยมสำหรับช่วง 3 ปีสุดท้ายของ การดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของตน โดยเฉพาะเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเลือกตั้งสภายุโรป ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 9 มิถุนายน 2567 โดยดึงดูดให้ประชาชนฝรั่งเศสกลับมาให้ความสำคัญต่อสหภาพยุโรป ซึ่งนาย Macron เห็นว่านาย Attal ซึ่งเป็นนักการเมืองอาชีพ และเป็นผู้ใกล้ชิดกับประธานาธิบดี น่าจะสามารถทำหน้าที่โน้มน้าวประชาชนฝรั่งเศสสำหรับการเลือกตั้ง ได้ดีกว่านาง Borne ซึ่งเป็นนักวิชาการและข้าราชการมาโดยตลอด

 

ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาลไม่น่าจะส่งผลต่อการค้าระหว่างไทยและฝรั่งเศส
ในภาพรวมทันที แต่ยังคงต้องติดตามพัฒนาการของนโยบายที่ต้องการปรับลดความซับซ้อนของระบบเศรษฐกิจที่จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ ตลอดจนแนวโน้มเศรษฐกิจการค้าที่จะเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหภาพยุโรปที่จะเกิดขึ้นในอีก 5 เดือนข้างหน้า

 

ที่มาของข่าว

 

ทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศส

 

นาง Elisabeth Borne ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี (8 มกราคม 2567)

https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2024/01/08/mme-elisabeth-borne-a-remis-ce-jour-la-demission-du-gouvernement-au- president-de-la-republique-qui-la-acceptee

 

นาย Gabriel Attal ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี  (9 มกราคม 2567)

https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2024/01/09/le-president-de-la-republique-a-nomme-m-gabriel-attal-premier-ministre-et-la-charge-de-former-un-gouvernement

 

การแต่งตั้งคณะรัฐบาลใหม่ (11 มกราคม 2567)

https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2024/01/11/nomination-du-gouvernement-3

thThai