ระบบร้านค้าปลีกด้านเทคโนโลยีคาดว่า ตลาดโทรศัพท์มือถือจะฟื้นตัวในช่วงเทศกาลปีใหม่เวียดนาม (เต็ต) หลังจากในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมามีการลดลงเป็นอย่างมาก

ในช่วงต้นเดือนตุลาคม 2566 ระบบร้านค้าปลีกด้านเทคโนโลยีต่างๆในประเทศมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมากในกลุ่มโทรศัพท์มือถือเนื่องจากมี iPhone 15 Series เปิดใหม่ หลังจากนั้นกำลังซื้อมีการลดลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อรายได้ตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2566

นาย Nguyễn Thế Kha ผู้อำนวยการฝ่ายการค้าของ FPT Shop ให้ข้อมูลกับหนังสือพิมพ์ออนไลน์ Vietnamnet.vn ว่า มูลค่าการซื้อขายสินค้าโทรศัพท์มือถือในเวียดนามจะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงที่มีการเปิดตัวสินค้าต่างๆ เช่นในเดือนตุลาคม 2566 มีการเปิดตัว iPhone 15 ส่งผลให้ยอดขายสูงมากกว่าเดือนอื่นฯ อย่างไรก็ดี กลุ่มผู้บริโภคที่นิยมซื้อโทรศัพท์มือถือในกลุ่มราคากลางมีจำนวนมากที่สุดได้ลดการซื้อโทรศัพท์มือถือลงในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทำให้ลดการจับจ่ายซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย มูลค่าการซื้อขายโทรศัพท์มือถือจึงไม่สูงเท่าที่ควร

ตัวแทนของ The Gioi Di Dong ได้กล่าวว่า ในเดือนธันวาคมปี 2566 รายได้จากโทรศัพท์มือถือลดลงร้อยละ 12         เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2566 ปกติในช่วงที่ผ่านมาในเดือนธันวาคมยอดขายจะสูงกว่าในเดือนพฤศจิกายนเสมอ อย่างไรก็ตาม ในปี 2566 เนื่องจากผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจ ทำให้ทุกอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบเชิงลบ และธุรกิจค้าปลีกโทรศัพท์มือถือได้รับผลกระทบเช่นกัน คาดว่าตลาดโทรศัพท์มือถือจะฟื้นตัวขึ้นในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ปี 2567 เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียดนาม (เต็ต) ใกล้ถึงกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น ส่วนลด รวมถึงแนวโน้มของผู้บริโภคเปลี่ยนมาใช้โทรศัพท์รุ่นใหม่เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยคาดว่ารายได้ในเดือนก่อนถึงเทศกาลปีใหม่เวียดนาม (เต็ต) จะเป็นไปในทางบวก เนื่องจากลูกค้ารอโปรโมชั่น ปัจจุบันนอกจากเปิดตัวโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่แล้วยังเตรียมโปรโมชั่นสำหรับเทศกาลปีใหม่เวียดนาม (เต็ต) อีกด้วย ในขณะเดียวกัน FPT Shop ยังได้เริ่มใช้โปรแกรม Tết super sale ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2566 จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(จาก https://en.vietnamplus.vn/)

ข้อคิดเห็น สคต

ในปี 2566 เวียดนามมีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือจำนวน 62.8 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 เมื่อเทียบกับปีก่อน และคิดเป็น ร้อยละ 96 ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วประเทศ คาดว่า ภายในปี 2569 จำนวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือในเวียดนามจะสูงถึง 67.3 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 และคิดเป็นประมาณร้อยละ 96.9 ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ชาวเวียดนามส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือ เพื่อเล่นเกมส์ ซื้อของ นอกจากนี้ ชาวเวียดนามยังใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อค้นหาข้อมูล เข้าถึงเว็บไซต์ต่างๆ เล่นโซเชียลมีเดีย ฟังเพลงและดูวีดีโอ เนื่องจากมีการใช้อินเตอร์เน็ตมากขึ้นทำให้ชาวเวียดนามนิยมส่งข้อความและพุดคุยกันผ่านแอปพลิเคชั่นที่ไม่ต้องเสียค่าโทรศัพท์มากขึ้น เช่น Zalo, Facebook Messenger, Viber, Skype, Line และอื่นๆ แม้ว่าตลาดสมาร์ทโฟนโดยทั่วไปจะเผชิญกับความยากลำบากอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคทีมีการเปลี่ยนแปลง แต่ตลาดโทรศัพท์มือถือในเวียดนามมีสัญญาณเชิงบวก คาดว่า ตลาดโทรศัพท์มือถือจะพื้นตัวมากขึ้น เนื่องจากปัญหาเงินเฟ้อ การว่างงาน และการเบิกจ่ายเงินกู้ของบริษัทสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคคลี่คลายและความต้องการซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่เพิ่มสูงขึ้น

 

thThai