ผู้ผลิตญี่ปุ่นเปิดโรงงานผลิตสีผสมอาหารจาก ‘ดอกอัญชัน’ ในไทย เตรียมส่งออกยุโรปและสหรัฐฯ

บริษัทสึจิโกะ (เมืองโคกะ จังหวัดชิกะ) ผู้พัฒนาและผลิตส่วนผสมอาหารของญี่ปุ่นได้เปิดโรงงานผลิต    สีผสมอาหารในประเทศไทย โดยมีสินค้าหลักคือหลักคือ ”สีผสมอาหารจากดอกอัญชัน” ซึ่งเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติที่มีสีสันสวยงามทำให้ได้รับความสนใจทั่วโลก    จุดเด่นของผลิตภัณฑ์คือเทคโนโลยีที่ใช้ในกระบวนการผลิต ตั้งแต่การทำให้ดอกแห้ง บด และการฆ่าเชื้อ ทั้งนี้บริษัทได้ร่วมทุนกับ GSI Creos ผู้ผลิต  สิ่งทอที่มีชื่อเสียงด้านนวัตกรรม และการรักษาสิ่งแวดล้อม

โรงงานในไทยเปิดดำเนินการตั้งแต่เดือนกันยายนปี 2565 เพื่อเป็นฐานการผลิตและส่งออกไปยังญี่ปุ่น  มีกำลังผลิต 200 กิโลกรัมต่อเดือน (2.4 ตันต่อปี) ในปี 2566 ตั้งเป้าหมาย       ในการผลิตเป็น 5 ตันต่อปี หรือประมาณร้อยละ 80 ของกำลังการผลิตสูงสุด ทั้งนี้ โรงงาน ในประเทศไทยสามารถลดต้นทุนลงเหลือเพียง  หนึ่งในสาม โดยบริษัทมีแผนเพิ่มพื้นที่อีกกว่า 325 ไร่ในประเทศไทยและลาวเพื่อใช้สำหรับเป็นพื้นที่เพาะปลูกวัตถุดิบอีกด้วย

กลุ่มลูกค้าหลักคือ ผู้ผลิตขนมและลูกกวาด ธุรกิจขนาดเล็กและผู้บริโภคที่ใช้สีจากพืช โดยนอกจากสีน้ำเงินที่ได้จากดอกอัญชันแล้ว บริษัทยังผลิตสีจากพืชอื่นๆ เพื่อให้ได้สี เหลือง แดง น้ำตาลและเขียวอีกด้วย ทั้งนี้ สีน้ำเงินจากดอกอัญชันได้รับความนิยม และมีความต้องการสั่งซื้ออย่างต่อเนื่องจากผู้ผลิตอาหารทั้งญี่ปุ่น ไทย สหรัฐฯ และยุโรป โดยแม้ว่าจะ   มีบางกลุ่มเห็นว่าสีน้ำเงินไม่เหมาะในการเป็นวัตถุดิบอาหารเนื่องจากทำให้ความอยากอาหารลดลง หากแต่บริษัทเห็นว่าที่ผ่านมาอาจแค่ยังไม่มีสีน้ำเงินที่ปลอดภัยสำหรับใช้เป็น  สีผสมอาหารเท่านั้น

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโอซากา

thThai