ที่มา : สำนักข่าว The Star

ชาวมาเลเซียที่ชื่นชอบการช้อปปิ้งสินค้าออนไลน์สินค้าจากจากต่างประเทศกำลังเผชิญกับราคาสินค้าบางส่วนที่สูงขึ้นอย่างมาก เนื่องจากการบังคับใช้ภาษีสินค้ามูลค่าต่ำ (LVG) ที่เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม 2567

การตรวจสอบโดยสำนักข่าว The Star พบว่าราคาของสินค้ามูลค่าต่ำ (LVG) ที่ต่ำกว่า 500 ริงกิตมาเลเซียที่จากผู้ขายในต่างประเทศบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซบางแห่งโดยทั่วไปเพิ่มขึ้น 2 – 20 ริงกิต ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่นสินค้าเสื้อยืดแบบแห้งเร็วจากต่างประเทศที่ขายผ่านช่องทางออนไลน์ในราคา 19.94 ริงกิตมาเลเซีย รวมค่าจัดส่งและ LVG แล้ว ราคาสุทธิอยู่ที่ 39.60 ริงกิตมาเลเซีย อย่างไรก็ตาม ชาวมาเลเซียยังคงตัดสินใจซื้อสินค้าบางประเภทโดยไม่มีทางเลือก เนื่องจากสินค้าดังกล่าวยังไม่พบเห็นได้ทั่วไปในหมู่ผู้ขายในท้องถิ่น

Datuk Tony Chia ประธานสหพันธ์ผู้ขนส่งสินค้าแห่งมาเลเซียกล่าวว่าสินค้าทั้งหมดที่ซื้อจากต่างประเทศจะต้องสำแดงภาษีที่จ่ายตามกรมศุลกากรและเป็นความรับผิดชอบของผู้ขายออนไลน์ไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศที่จะต้องลงทะเบียนเป็นผู้ขายแบบจดทะเบียน (RS) กับกรมศุลกากรเพื่อเรียกเก็บภาษีเพื่อเป็นส่วนในการพัฒนาประเทศ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมผู้ให้บริการจัดส่งในท้องถิ่น เช่น Poslaju, Yunda และ J&T

 

ความคิดเห็น สคต.

          มาเลเซียเริ่มการบังคับใช้ภาษีสินค้ามูลค่าต่ำ (LVG) ที่เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม 2567 ที่ ดำเนินการจัดเก็บภาษี LVG จะทำให้สินค้าที่มีมูลค่า 500 ริงกิตมาเลเซีย หรือน้อยกว่าที่นำเข้ามาในมาเลเซียทั้งทางบก ทางทะเล หรือทางอากาศ จะถูกเรียกเก็บภาษีการขายร้อยละ 10 ส่งผลให้สินคาที่นำเข้ามาขายในมาเลเซียมีราคาสูงขึ้นจากเดิม

สำนักงานฯ มีความเห็นว่าภาษี LVG ดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อการส่งออกสินค้าจากไทยเข้ามาขายในมาเลเซียโดยจะส่งให้ผลให้ผู้ซื้อชาวมาเลเซียต้องใช่เงินเพิ่มขึ้นจากเดิมในการซื้อสินค้านำเข้าจากไทย อย่างไรก็ตาม สำนักงานฯ ผู้ประกอบการชาวไทยที่จะส่งออกสินค้ามาทำตลาดในประเทศมาเลเซียควรศึกษาข้อมูลของภาษี LVG และนำไปปรับใช้ในการตั้งราคาสินค้าและการทำแผนการตลาดในประเทศมาเลเซีย

 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

thThai