บราซิลซึ่งเป็นซัพพลายเออร์ไก่ชั้นนําของโลกที่มีส่วนแบ่งประมาณ 36% ของการค้าโลก คาดว่าจะผลิตโปรตีนเนื้อไก่ได้มากถึง 14.9 ล้านตันในปี 2566 และสูงถึง 15.35 ล้านตันในปี 2567
บราซิลได้เพิ่มการผลิตไก่แม้หลังจากการแพร่ระบาดของไวรัสไข้หวัดนกที่สูง ซึ่งตรวจพบในประเทศบราซิลเป็นครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม 2566 แต่ไม่ได้ปนเปื้อนในฟาร์มสัตว์ปีกเชิงพาณิชย์ แสดงถึงผลผลิตที่เพิ่มขึ้น
ต่อปีสูงถึง 2.6% สําหรับปี 2566 และสูงถึง 3.7% สําหรับปี 2567 เพื่อส่งออกไก่ไปตลาดชั้นนําของโลก
ด้วยการกระตุ้นและความต้องการจากผู้นําเข้าในปีนี้ บราซิลคาดว่าจะครองส่วนแบ่งการตลาดเกือบ 38% ของการค้าไก่ทั่วโลก เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ประมาณ 36% โดยบราซิลสามารถปกป้องฟาร์มสัตว์ปีกเชิงพาณิชย์ หลังจากไวรัสไข้หวัดนกฆ่านกป่า สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลและสัตว์หลังบ้าน อย่างไรก็ตาม เกษตรกรและบริษัท จะต้องเรียนรู้วิธีอยู่กับโรคนี้
การส่งออกไก่ของบราซิลในปี 2566 มีปริมาณสูงถึง 5.15 ล้านตัน มูลค่าการส่งออกประเมินอยู่ระหว่าง 9.5 พันล้านดอลลาร์ถึง 10 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้ สําหรับปี 2567 การส่งออกไก่ของบราซิลจะสูงถึง 5.3 ล้านตัน เนื่องจากตลาดโลกยังคงต้องการผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ของบราซิล
ความเห็นและข้อเสนอแนะ
บราซิลซึ่งเป็นผู้ส่งออกไก่รวมถึงผลิตภัณฑ์ไก่สดและไก่แปรรูปรายใหญ่อันดับต้นของโลก โดยบราซิลยังคงสามารถขยายการส่งออกเนื้อไก่จำนวนมากเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากไข้หวัดนกทําร้ายอุตสาหกรรมไก่ของคู่แข่ง และบราซิลสามารถควบคุมสถานการณ์ไข้หวัดนกได้ โดยบราซิลได้เพิ่มการผลิตไก่ ปัจจุบันจีนเป็นผู้นำเข้าไก่รายใหญ่ที่สุด การส่งออกที่แข็งแกร่งของบราซิลคาดว่าจะดําเนินต่อไปในปี 2567 จึงเป็นโอกาสทางการค้าของบราซิล ในขณะเดียวกัน ไทยมีจุดแข็งด้านกระบวนการผลิตไก่ที่ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับของประเทศคู่ค้า ส่งผลให้ไทยมีโอกาสขยายตลาดต่างประเทศได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งในตลาดหลักเดิม และตลาดใหม่ที่มีศักยภาพเติบโตสูงเช่นกัน
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซาเปาโล

thThai