ไทยเป็นตลาดส่งออกอันดับ 1 ของ เมียนมาในรอบ 8 เดือนล่าสุด ตามสถิติของกระทรวงพาณิชย์เมียนมา

ประเทศไทยเป็นตลาดส่งออกอันดับ 1 ของเมียนมา โดยมีมูลค่า 2.57 พันล้านเหรียญสหรัฐในช่วง 8 เดือนล่าลุดที่ผ่านมา ตามสถิติของกระทรวงพาณิชย์เมียนมา

ประเทศจีนเป็นคู่ค้าส่งออกรายใหญ่อันดับสอง ด้วยมูลค่า 2.067 พันล้านเหรียญฯ รองลงมาคือ ญี่ปุ่น 814.666 ล้านเหรียญฯ อินเดีย 597.8 ล้านเหรียญฯ สหรัฐอเมริกา 425.489 ล้านเหรียญฯ เยอรมนี 379.398 ล้านเหรียญฯ โปแลนด์ 343.077 ล้านเหรียญฯ สเปน 323.5 ล้านเหรียญฯ เกาหลีใต้ 274.682 ล้านเหรียญฯ และ สหราชอาณาจักร 229.633 ล้านเหรียญฯ

 

ที่ ประเทศคู่ค้าการส่งออก มูลค่า (ล้านเหรียญฯ)
1. ไทย 2,570
2. จีน 2,067
3. ญี่ปุ่น 814.666
4. อินเดีย 597.8
5. สหรัฐอเมริกา 425.489
6. เยอรมัน 379.398
7. โปแลนด์ 343.077
8. สเปน 323.5
9. เกาหลีใต้ 274.682
10. สหราชอาณาจักร 229.633

 

การส่งออกเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มมีรายได้สูงสุดในสินค้าส่งออก 10 อันดับแรกในปีงบประมาณ 2566-2567 โดยมีมูลค่า 3.1 พันล้านเหรียญฯ รองลงมาคือ ก๊าซธรรมชาติ ด้วยมูลค่าการส่งออก 2.36 พันล้านเหรียญฯ     ถั่วดำ 501.3 ล้านเหรียญฯ ข้าวและข้าวหัก 429.3 ล้านเหรียญฯ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 275 ล้านเหรียญฯ ปลา 242 ล้านเหรียญฯ ถั่วเขียว 192 ล้านเหรียญฯ ยางพารา 132 ล้านเหรียญฯ ถั่วแระ 102 ล้านเหรียญฯ โลหะและสินแร่ 82.5 ล้านเหรียญฯ

 

ที่ ชนิดสินค้า มูลค่า (ล้านเหรียญฯ)
1. เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม 3,100
2. ก๊าซธรรมชาติ 2,360
3. ถั่วดำ 501.3
4. ข้าวและข้าวหัก 429.3
5. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 275
6. ปลา 242
7. ถั่วเขียว 192
8. ยางพารา 132
9. ถั่วแระ 102
10. โลหะและสินแร่ 82.5

 

********************************************

ที่มา: Global New Light of Myanmar

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง

วันที่ 3 มกราคม 2567

thThai