รายงานเชิงลึก : เจาะลึกตลาดเครื่องสำอางในจีนและโอกาสของสินค้าไทย สคต.คุนหมิง

1.มูลค่าตลาดสินค้าเครื่องสำอางและสกินแคร์

อุตสาหกรรมสินค้าเครื่องสำอางในประเทศจีนขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องมาจากปัจจัยสำคัญต่าง ๆ เช่น รายได้ที่เพิ่มมากขึ้น และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชาวจีน ทำให้หันมาให้ความสำคัญต่อรูปลักษณ์ภายนอกกันมากขึ้นกว่าแต่ก่อน ในปี 2565 ประเทศจีนมีมูลค่าของอุตสาหกรรมสกินแคร์และเครื่องสำอางอยู่ที่ 485,800 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7 และมีจำนวนผู้เลือกซื้อสกินแคร์และเครื่องสำอางเครื่องสำอางอยู่ที่ 1,400 ล้านคน สำหรับในปี 2566 ประเทศจีนมีการคาดการณ์มูลค่าอุตสาหกรรมสกินแคร์และเครื่องสำอางอยู่ที่ประมาณ 516,900 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4 และมีจำนวนผู้เลือกซื้อสกินแคร์และเครื่องสำอางอยู่ที่ 1,420 ล้านคน

ในปี 2564 ประเทศจีนมีมูลค่าตลาดสินค้าสกินแคร์อยู่ที่ 230,800 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.8 และมีมูลค่าตลาดสินค้าเครื่องสำอาง 44,910 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ซึ่งกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่มักจะแสวงหาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความงามอยู่เสมอ โดยวัยรุ่นเป็นกลุ่มผู้บริโภคหลักที่เติบโตขึ้น         อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ จีนได้คาดการณ์ว่าในปี 2566 มูลค่าตลาดของสินค้าสกินแคร์และเครื่องสำอางจะขยายตัวเป็น 260,000 ล้านหยวน และ 50,000 ล้านหยวน ตามลำดับ

รายงานเชิงลึก : เจาะลึกตลาดเครื่องสำอางในจีนและโอกาสของสินค้าไทย สคต.คุนหมิง

2.การบริโภคสินค้าเครื่องสำอางและสกินแคร์

ปัจจุบันชาวจีนมีรายได้เพิ่มสูงขึ้น ทำให้หันมาเลือกซื้อสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศกันมากขึ้น โดยในเมืองใหญ่ ๆ อย่างเซี่ยงไฮ้ และปักกิ่ง นิยมซื้อเครื่องสำอางนำเข้าจากญี่ปุ่นและเกาหลีเป็นส่วนใหญ่ พร้อมทั้งปัจจุบัน ผู้บริโภคชาวจีนนิยมเลือกซื้อสินค้าเครื่องสำอางกันทางออนไลน์มากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีความสะดวกและรวดเร็ว

ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่า จีนมีแนวโน้มของตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางระดับไฮเอนด์ไปในทางที่ดี และมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้บริโภคชาวจีนเลือกซื้อเครื่องสำอาง โดยให้ความสำคัญกับเรื่องราคาและคุณภาพ แต่ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้หันมาให้ความสนใจในเรื่องของแบรนด์กันมากขึ้น

รายงานเชิงลึก : เจาะลึกตลาดเครื่องสำอางในจีนและโอกาสของสินค้าไทย สคต.คุนหมิง

3.มูลค่าการนำเข้า – ส่งออก (เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2566)

3.1 มูลค่าการนำเข้า – ส่งออก สินค้าเครื่องสำอาง สกินแคร์และน้ำหอม จีน – ทั่วโลก

จากสถิติ Global Trade Atlas การค้าระหว่างประเทศของจีน – ทั่วโลก เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2566 มีมูลค่ารวม 23,597 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 12.67 แบ่งออกเป็นมูลค่าการส่งออก 7,027.44 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.51 และมูลค่าการนำเข้า 16,5693.56 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 17.83 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565

รายงานเชิงลึก : เจาะลึกตลาดเครื่องสำอางในจีนและโอกาสของสินค้าไทย สคต.คุนหมิง

รายงานเชิงลึก : เจาะลึกตลาดเครื่องสำอางในจีนและโอกาสของสินค้าไทย สคต.คุนหมิง

รายงานเชิงลึก : เจาะลึกตลาดเครื่องสำอางในจีนและโอกาสของสินค้าไทย สคต.คุนหมิง

รายงานเชิงลึก : เจาะลึกตลาดเครื่องสำอางในจีนและโอกาสของสินค้าไทย สคต.คุนหมิง

  1. การแข่งขันทางการตลาด

แบรนด์สกินแคร์และเครื่องสำอางของต่างประเทศจะครองสัดส่วนตลาดระดับไฮเอนด์มากกว่า ส่วนแบรนด์จีนจะมุ่งเจาะตลาดกลุ่มผู้บริโภคระดับกลางถึงสูง ซึ่งเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้บริโภคที่กว้างขวางกว่า เนื่องจากได้เปรียบทางด้านราคาและความคุ้มค่า

ตลาดสินค้าสกินแคร์และเครื่องสำอางของประเทศจีนสามารถแบ่งออกได้ 5 กลุ่มหลัก ๆ ไดเ้แก่ 1) สกินแคร์และเครื่องสำอางไฮเอนด์ที่หรูหรา 2) สกินแคร์และเครื่องสำอางไฮเอนด์ 3)  สกินแคร์และเครื่องสำอางระดับกลางถึงสูง 4) สกินแคร์และเครื่องสำอางสำหรับบุคคลทั่วไป และ 5) สกินแคร์และเครื่องสำอางราคาถูก ซึ่งตลาดสกินแคร์และเครื่องสำอางไฮเอนด์ที่หรูหราถูกครองสัดส่วนโดยแบรนด์ชั้นนำระดับนานาชาติ

ผลจากการสำรวจของ Shangpu Consulting แสดงให้เห็นว่า ตลาดระดับไฮเอนด์ส่วนใหญ่ครอบครองโดยแบรนด์ต่างประเทศชั้นนำ 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) L’Oreal ครองสัดส่วนตลาดร้อยละ 18.4 2) Estee Lauder ครองสัดส่วนตลาดร้อยละ 14.4 และ 3) Louis Vuitton ครองสัดส่วนตลาดร้อยละ 8.8 สำหรับแบรนด์สกินแคร์และเครื่องสำอางของจีนที่มุ่งเจาะตลาดไฮเอนด์ เช่น Adolph และ BTN เป็นต้น ส่วนแบรด์สกินแคร์และเครื่องสำอางต่างชาติที่เจาะตลาดสำหรับบุคคลทั่วไปที่นิยม ได้แก่  Procter & Gamble และแบรนด์ของจีน ได้แก่ Pechoin, Jala, Jahwa และ Chicmax เป็นต้น

Shangpu Consulting เชื่อว่า ข้อได้เปรียบของแบรนด์ต่างประเทศส่วนใหญ่มาจากความสามารถในการวิจัยและการพัฒนา ครอบคลุมช่องทางการขายและกลยุทธ์ทางการตลาด ทำให้สามารถดึงดูดผู้บริโภคได้มาก อีกทั้งมีการเปิดตัวสินค้าที่ใช้นวัตกรรมแปลกใหม่อย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ แบรนด์ต่างประเทศยังได้ใช้ข้อได้เปรียบด้านทรัพยากรทั่วโลก เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าและแบรนด์ระดับสากล ผสมผสานเทรนด์แฟชัน และการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงในการประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านโซเซียลมีเดียให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก รวมถึงตลาดจีน

แม้ว่าแบรนด์สกินแคร์และเครื่องสำอางของจีนจะมีความยากในการแข่งขันกับสินค้าต่างประเทศ แต่แบรนด์จีนมีความได้เปรียบด้านสินค้าที่มุ่งเน้นตลาดระดับกลางถึงสูง จากข้อมูลพบว่า ในปี 2564 ตลาดสกินแคร์และเครื่องสำอางระดับกลางถึงสูงของจีนมีมูลค่าอยู่ที่ 120,000 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 20 ได้แก่ แบรนด์ Proya ครองสัดส่วนตลาดสกินแคร์และเครื่องสำอางไฮเอนด์ร้อยละ 5.6 แบรนด์ Murubi ร้อยละ 4.2 และแบรนด์ S’Young ร้อยละ 3.8 ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าในปี 2566 มูลค่าตลาดสินค้าสกินแคร์และเครื่องสำอางระดับกลางถึงสูงของจีนจะเพิ่มขึ้นเป็น 180,000 ล้านหยวน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20

สำหรับสินค้าสกินแคร์และเครื่องสำอางสำหรับบุคคลทั่วไป แบรนด์ของจีน เช่น Proya และ Jala มีการสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่ดี และครองส่วนแบ่งการตลาด โดยอาศัยการสร้างการรับรู้มาโดยตลอด ทำให้มีชื่อเสียงและสามารถทำราคาที่ผู้บริโภคยอมรับได้

นอกจากนี้ สินค้าสกินแคร์และเครื่องสำอางราคาถูกของจีน ได้แก่ BTN และ Bloomage Biotech นิยมวางจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ และได้รับความนิยมสูง เนื่องจากมีราคาถูก โดย     แบรนด์เหล่านี้มักใช้ช่องทางการทำ Maketing ทางออนไลน์เป็นหลัก เช่น การทำคลิปวีดีโอ การทำ Live Streaming โดย KOL/ Netidol เป็นต้น

รายงานเชิงลึก : เจาะลึกตลาดเครื่องสำอางในจีนและโอกาสของสินค้าไทย สคต.คุนหมิง

รายงานเชิงลึก : เจาะลึกตลาดเครื่องสำอางในจีนและโอกาสของสินค้าไทย สคต.คุนหมิง

รายงานเชิงลึก : เจาะลึกตลาดเครื่องสำอางในจีนและโอกาสของสินค้าไทย สคต.คุนหมิง

รายงานเชิงลึก : เจาะลึกตลาดเครื่องสำอางในจีนและโอกาสของสินค้าไทย สคต.คุนหมิง

รายงานเชิงลึก : เจาะลึกตลาดเครื่องสำอางในจีนและโอกาสของสินค้าไทย สคต.คุนหมิง

6.โอกาสของเครื่องสำอางและสกินแคร์ของไทยในตลาดจีน

แต่ก่อนผู้บริโภคชาวจีนนิยมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง โดยให้ความสำคัญกับเรื่องราคาและคุณภาพ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ชาวจีนมีคุณภาพชีวิตและรายได้ที่ดีขึ้น สามารถจับจ่ายซื้อสินค้าได้มากขึ้น ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของคนชนชั้นกลาง ทำให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่หันมาให้ความสำคัญกับเรื่องแบรนด์ และเน้นการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากต่างประเทศกันมากขึ้น ทำให้เป็นโอกาสของผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องสำอางของประเทศไทยที่สามารถเข้าสู่ตลาดจีนได้ง่ายขึ้น อีกทั้ง ผู้บริโภคชาวจีนได้รู้จักสินค้าเครื่องสำอางของไทยมาจากการท่องเที่ยว ซึ่งเครื่องสำอางไทยเองก็เป็นหนึ่งในสินค้า    ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ชื่นชอบการซื้อกลับไปฝากเพื่อนหรือครอบครัว จนทำให้เครื่องสำอางไทยมีชื่อเสียง และมีความต้องการเพิ่มขึ้น เนื่องจากสินค้าเครื่องสำอางของไทยมีเอกลักษณ์ มีคุณภาพ และราคาไม่แพง ผู้บริโภคชาวจีนนิยมสินค้าที่มีความประณีตและงานฝีมือ มีความคิดสร้างสรรค์ เช่น     แบรนด์ที่มีจุดเด่น มีบรรจุภัณฑ์ที่มีความทันสมัย และมีคุณภาพ

สินค้าเครื่องสำอางของไทยที่มีโอกาสได้ตลาดจีน คือ 1) ผลิตภัณฑ์ประเภทกลุ่มไวเทนนิ่ง ผลิตภัณฑ์ลดเลือนริ้วรอย ต่อต้านริ้วรอย หรือที่มีสรรพคุณช่วยทำให้ผิวขาวกระจ่างใส เนื่องจากชาวจีนยึดค่านิยมผิวขาว 2) สินค้าสำหรับผู้สูงอายุ แม่และเด็ก เนื่องจากตลาดสินค้าสำหรับผู้สูงอายุและสินค้าสำหรับเด็กในจีนก็ถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่และมีศักยภาพ ทั้งนี้ ในตลาดจีนมีจำหน่ายกลุ่มสินค้าประเภทดังกล่าวแบรนด์จีนหรือต่างประเทศหลายแบรนด์ เช่น The Frog Prince, Pigeon, Yuing Fon, Giving, Johnson & Johnson เป็นต้น

7.รายชื่อผู้นำเข้าสินค้าเครื่องสำอางและสกินแคร์ของไทยในมณฑลยูนนาน

1)  三只小象进出口有限责任公司

Three Small Elephants Import and Export Co., Ltd.

ADD: 云南省昆明市官南大道玫瑰湾箱子公园C12商铺

Shop C12, Rose Bay Box Park, Guannan Avenue, Kunming, Yunnan, China

TEL: 18987131208

EMAIL: 18987131208@189.cn

ATTN: Peng Bin

2) 昆明莲托南经贸有限公司&莲SPA

Kunming South Lotus Economic and Trade Co., Ltd & Lotus Spa

ADD:昆明市西山区云纺东南亚商城 A 座1楼 25 号

No. 25, 1st Floor, A Block, Southeast Asia Mall of Yunfang, Xishan District, Kunming City

TEL: 15987151163

FAX: –

EMAIL: 9476697@qq.com

ATTN: ZHENG XIN

3) 昆明市西山区莲泰宜尚生活家具经营部(莲泰美妆)

Kunming Xishan District Liantai Yishang Living Furniture Business Department (LIANTAI COSMETIC)

ADD:昆明市西山区云纺东南亚商城A座一楼45号

No.45, 1st Floor, A Block, Yunfang Southeast Asia Mall, Xishan District, Kunming

TEL: 13708762387

FAX: –

EMAIL: 237777905@qq.com

ATTN: LI XU

4) 华骏国际物流有限公司云南分公司

Huajun International Logistics Co., Ltd. Yunnan Branch

ADD: No. 1-2, Building 1, Guangwei Hengyang Logistics City, Kunming

TEL: 15887230700

EMAIL: 598415429@qq.com

ATTN: Mr. Sun Yalan

5) 中国邮政集团有限公司云南省寄递事业部物流国际部

Logistics International Department of Yunnan Postal Service Division of China Post Group Co., Ltd

ADD:  No.Floor 1-2, Building 4, Changcun Post Container, No. 513, Wujing Road, Wujing Street Office, Guandu District, Kunming Pilot Free Trade Zone, China (Yunnan) Pilot Free Trade Zone

TEL: 15887076518

EMAIL: tan_qingsong@cmu.ac.th

ATTN: Mr. Tan Qingsong

6) 云南汉晟丰工业大麻种植有限公司

Yunnan Hanshengfeng Industrial Cannabis Planting Co., Ltd

ADD: China (Yunnan) Pilot Free Trade Zone Kunming Area Economic Development Zone Ala Street Office Shuntong Community Jingjing Road No. 38 (Haohong Industrial Park)

Building 901

TEL: 13888309923

EMAIL: litao@kmbhjk.com
ATTN: Mr. Li Tao

7) 云南合乐商贸有限责任公司

Yunnan Hele Trading Co., Ltd

ADD: No. 602, 6-7 floor, unit 3, building 19, Xinyilongjiang Yayuan, south of Highway 7204, south of Highway 7204, Panlong District, Kunming City, Yunnan Province

TEL: 13577118929

EMAIL: 312925121@qq.com

ATTN: Mr. Wang Zihan

ความคิดเห็น สคต.

ปัจจุบันชาวจีนรู้จักสินค้าเครื่องสำอางและสกินแคร์จากการท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็น       ส่วนใหญ่ โดยการซื้อกลับมาทดลองใช้และชื่นชอบจึงต้องการหาซื้อต่อ เช่น แบรนด์ Snail White, Ele, Mistine, Beauty Buffet และ Yanhee เป็นต้น ทำให้เป็นโอกาสของสินค้าเครื่องสำอางและสกินแคร์ของไทย โดยเฉพาะสินค้าที่ทำจากธรรมชาติ ชาวจีนจะให้ความสนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากปัจจุบันคนส่วนใหญ่หันมารักษาสุขภาพ และต้องการแสวงหาสินค้ามีส่วนผสมของสมุนไพรหรือธรรมชาติมากขึ้น นอกจากนี้ สินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม หรือมีลวดลายที่แสดงความเป็นจีนก็กำลังเป็นที่นิยมสูง

อย่างไรก็ตาม หากผู้ประกอบการต้องการขยายตลาดสินค้าเครื่องสำอางและสกินแคร์มายังตลาดจีน ควรศึกษาช่องทางการจำหน่ายในตลาดจีน และการทำตลาดออนไลน์ ซึ่งกำลังได้ผลการตอบรับอย่างดีในขณะนี้ โดยเฉพาะการรีวิวหรือการทำตลาดผ่าน KOL ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออย่างมาก นอกจากนี้ ผู้ประกอบการจำเป็นต้องศึกษากฎระเบียบการนำเข้าให้รอบคอบ เนื่องจากการนำเข้าสินค้าพวกเครื่องสำอางและสกินแคร์มายังประเทศจีนจะต้องผ่านขั้นตอนการดำเนินการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการต้องการทดลองตลาดก่อนก็สามารถนำเข้าผ่านการค้ารูปแบบ Cross Border E-Commerce หรือการร่วมงานแสดงสินค้าในประเทศจีน เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและผลักดันให้สินค้าของตนเป็นที่รู้จักในตลาดจีนก่อน

*****************************************

แหล่งที่มา : https://baijiahao.baidu.com/s?id=1772545209404655056&wfr=spider&for=pc

https://www.phb123.com/pinpai/qqsdhfp.html

https://www.phb123.com/pinpai/top67094.html

สคต. คุนหมิง

 

thThai