สถานการณ์อุตสาหกรรมหอยเป๋าฮื้อในประเทศจีน

ที่มาภาพ: https://kknews.cc/food/34jgqb8.html

ในประเทศจีนหอยเป๋าฮื้อเป็นอาหารทะเลอันล้ำค่าที่มีมูลค่าสูงมาตั้งแต่สมัยโบราณ เนื่องจากเนื้อของมันนุ่มและอุดมไปด้วยรสชาติ หอยเป๋าฮื้อถูกจัดให้เป็นหนึ่งในแปดของ “อาหารทะเลแสนอร่อย” รวมทั้งมีประวัติศาสตร์และภูมิหลังทางวัฒนธรรมมายาวนาน ในสมัยโบราณมีเพียงผู้มีเกียรติในราชวงศ์และเศรษฐีเท่านั้นที่สามรถบริโภคได้ หอยเป๋าฮื้อมักได้รับการยกย่องว่าเป็นสัญลักษณ์ของเกียรติในเทศกาลดั้งเดิม งานเลี้ยงทางธุรกิจ และโอกาสอื่น ๆ เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมนี้ยังส่งเสริมการพัฒนาตลาดผู้บริโภคสำหรับอาหารหอยเป๋าฮื้ออย่างต่อเนื่อง

 

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เทคโนโลยีการเพาะพันธุ์หอยเป๋าฮื้อมีการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาของฟาร์มหอยเป๋าฮื้อขนาดใหญ่ได้เพิ่มการผลิตหอยเป๋าฮื้อเป็นจำนวนมาก ตั้งแต่ปี 2558 ถึง 2565 ผลผลิตการเพาะเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อของจีนเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าในทุก ๆ ปี ส่งผลให้ราคาของหอยเป๋าฮื้อลดลงมาอยู่ในระดับที่จับต้องได้มากขึ้น โดยให้การสนับสนุนอย่างมากต่อการแพร่หลายของอาหารเป๋าฮื้อและการขยายตัวของตลาดผู้บริโภค การทำฟาร์มหอยเป๋าฮื้อได้กลายเป็นส่วนสำคัญของอุตสาหกรรมสัตว์น้ำในประเทศจีน การทำฟาร์มหอยเป๋าฮื้อได้ขับเคลื่อนและการพัฒนาของอุตสาหกรรมต้นน้ำและปลายน้ำ เช่น อุปกรณ์เพาะพันธุ์หอยเป๋าฮื้อ การทำฟาร์มสาหร่าย อาหารผสม การแปรรูปและจำหน่ายหอยเป๋าฮื้อ และอาหารปรุงสุก

 

เนื่องจากราคาต่อหน่วยของอาหารเป๋าฮื้อค่อนข้างสูง ผู้บริโภคจึงมีความอ่อนไหวต่อราคา ผู้บริโภคส่วนใหญ่จ่าย 151-300 หยวนในการซื้อหอยเป๋าฮื้อในแต่ละครั้ง คิดเป็นร้อยละ 35.38 นักวิเคราะห์ของ iiMedia Consulting เชื่อว่าราคาต่อหน่วยของอาหารเป๋าฮื้อค่อนข้างสูง แต่เมื่อระดับความสามารถในการบริโภคของผู้คนดีขึ้น ผู้บริโภคเต็มใจที่จะจ่ายมากขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นบริษัทขายผลิตภัณฑ์หอยเป๋าฮื้อจึงสามารถมุ่งเน้นไปที่การออกแบบผลิตภัณฑ์และการกำหนดราคาในระดับกลางถึงระดับสูงโดยพิจารณาจากระดับการบริโภคของกลุ่มเป้าหมาย และจัดหาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงและคุ้มต้นทุน

 

สถานการณ์การบริโภคอาหารเป๋าฮื้อหลักมี 3 สถานการณ์ ได้แก่ การรับประทานอาหารกับครอบครัว การรับประทานอาหารกับเพื่อนฝูง และต้อนรับแขก ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 56.78 ร้อยละ 42.65 และร้อยละ 42.37 ตามลำดับ โดยระยะเวลาการบริโภคจะเน้นไปที่อาหารเย็นและอาหารกลางวัน ร้านค้าสามารถเปิดตัวผลิตภัณฑ์สำหรับการรับประทานอาหารสำหรับหลายคนได้ตามความต้องการของผู้บริโภค และเมื่อพิจารณาถึงความต้องการทางสังคม เช่น การให้ของขวัญ ผู้ค้าสามารถจัดหากล่องของขวัญและหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประสบการณ์และบริการการรับประทานอาหารที่ดียิ่งขึ้น

 

รายงานการวิจัยตลาดการบริโภคอาหารหอยเป๋าฮื้อของจีนประจำปี 2566 ของ iiMedia Consulting แสดงให้เห็นว่าขนาดของอุตสาหกรรมอาหารที่มาจากแหล่งน้ำของจีนในปี 2566 จะอยู่ที่ 1.237 แสนล้านหยวน (ประมาณ 6.185 แสนล้านบาท) โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.1 เมื่อเทียบจากปีก่อนหน้า และในปี 2569 ตลาดอาหารจากแหล่งน้ำในปี 2569 คาดว่าจะสูงถึง 2.576 แสนล้านหยวน (ประมาณ 1.288 ล้านล้านบาท) ด้วยความหลากหลายของอาหารผู้บริโภค การยกระดับโครงสร้างการบริโภค และจากการพัฒนาอย่างรวดเร็วของตลาดอาหารจากแหล่งน้ำ อุตสาหกรรมอาหารหอยเป๋าฮื้อกำลังเผชิญกับโอกาสในการเติบโตใหม่ ๆ

 

สถานการณ์อุตสาหกรรมหอยเป๋าฮื้อในประเทศจีน

ที่มาภาพ: https://www.iimedia.cn/c1086/97397.html

ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าด้วยช่องทางมีอำนวยความสะดวก และอีคอมเมิร์ซแบบสตรีมมิงสดก็กำลังเป็นที่สนใจ

ด้วยมาตรฐานการครองชีพที่ดีขึ้นและแนวคิดการบริโภคที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ความต้องการอาหารทะเลคุณภาพสูง ดีต่อสุขภาพ และอร่อยเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการของตลาดหอยเป๋าฮื้อที่เป็นหนึ่งในอาหารทะเลคุณภาพสูงเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีน ด้วยการเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลางและการยกระดับการบริโภค ความต้องการของผู้บริโภคสำหรับอาหารทะเลคุณภาพสูงจึงเติบโตอย่างรวดเร็ว

 

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมหอยเป๋าฮื้อเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ได้สร้างความร่วมมือด้านช่องทางการจำหน่ายกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ และใช้ช่องทางใหม่ ๆ เช่น วิดีโอสั้นและการถ่ายทอดสด เป็นต้น แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซออนไลน์ได้กลายเป็นช่องทางการขายหลักสำหรับแบรนด์อาหารเป๋าฮื้อ สามารถขยายการรับรู้ถึงแบรนด์อาหารเป๋าฮื้อผ่านการใช้ KOC และการสร้างเนื้อหาวิดีโอสั้น เพื่อดึงดูดผู้บริโภคที่มีศักยภาพให้บริโภคมากขึ้น

 

สถานการณ์อุตสาหกรรมหอยเป๋าฮื้อในประเทศจีน

ที่มาภาพ: https://www.iimedia.cn/c1086/97397.html

 

จากข้อมูลจาก iiMedia Research พบว่า แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซแบบดั้งเดิมเป็นช่องทางหลักสำหรับผู้บริโภคในการซื้ออาหารเป๋าฮื้อ คิดเป็นร้อยละ 46.22 รองลงมาคือแพลตฟอร์มส่งอาหาร คิดเป็นร้อยละ 40.66 ตามด้วยร้านค้าของแบรนด์เอง (ร้อยละ 37.38) ซูเปอร์มาร์เก็ต (ร้อยละ 34.95) การถ่ายทอดสดผ่านร้านค้าออนไลน์ (ร้อยละ 33.52) ตลาด (ร้อยละ 23.97) และช่องทางต่าง ๆ โดยแต่ก่อนช่องทางการขายอาหารหอยเป๋าฮื้อส่วนใหญ่ ได้แก่ แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซแบบดั้งเดิม ร้านค้าที่แบรนด์ดำเนินการเอง และซูเปอร์มาร์เก็ต เท่านั้น แต่ในปีนี้ ทางช่องการจำหน่ายแบบอีคอมเมิร์ซสตรีมมิงสดก็ได้เป็นอีกหนึ่งช่องทางจำหน่ายหลักและไปรับความนิยมอย่างรวดเร็ว ผู้บริโภคได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความสำคัญของความสะดวกในการซื้อสินค้า ซึ่งช่องทางนี้จะค่อย ๆ กลายเป็นสนามรบหลักสำหรับผู้ค้า และช่วยให้ผู้ค้ามีแนวคิดการในการจัดหาช่องทางการจำหน่ายที่หลากหลายมากขึ้น

 

อาหารเป๋าฮื้อหลายแบรนด์ หอยเป๋าฮื้อ Deshu (德叔) ครองส่วนแบ่งการตลาดอันดับหนึ่งในช่องทางออนไลน์

ในขณะที่เศรษฐกิจมหภาคดีขึ้นและรายได้ของชาวจีนเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาหารบำรุงร่างกายที่มีเทคนิคการทำอาหารที่เป็นเอกลักษณ์อย่างหอยเป๋าฮื้อจึงได้กลับมาเป็นจุดสนใจของผู้บริโภคอีกครั้ง อุตสาหกรรมและบริษัทหอยเป๋าฮื้อกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว และโครงสร้างตลาดรูปแบบใหม่ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่าง

 

ตัวอย่างเช่น Deshu (德叔) บริษัทหอยเป๋าฮื้อพร้อมรับประทานที่มีชื่อเสียงในประเทศจีน ด้วยความช่วยเหลือในด้านการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซของตงเฟิง (东风) ทำให้ Deshu สามารถใช้รูปแบบการขายที่ผสมผสานออฟไลน์ (ร้านอาหารของแบรนด์และร้านขายหอยเป๋าฮื้อ) และออนไลน์ ซึ่งช่วยขับเคลื่อนยอดขายออฟไลน์ผ่านการดำเนินการทางการตลาดออนไลน์ โดย Deshu ได้นำหอยเป๋าฮื้อสำเร็จรูปพร้อมรับประทานมาเป็นจุดขายหลักของแบรนด์ ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์หลัก 5 ประเภท ได้แก่ หอยเป๋าฮื้อพร้อมรับประทาน ชุดอาหารหอยเป๋าฮื้อพร้อมรับประทาน ปลิงทะเลพร้อมรับประทาน บ๊ะจ่างหอยเป๋าฮื้อ และซอสหอยเป๋าฮื้อ เพื่อตอบสนองผู้บริโภคความต้องการการบริโภคในสถานการณ์ต่าง ๆ  Deshu ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการวิจัยและพัฒนาและการแปรรูปอาหารปรุงด้วยหอยเป๋าฮื้อ และยังส่งเสริมกระบวนการอุตสาหกรรมของแบรนด์หอยเป๋าฮื้อผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ เช่น Douyin เป็นต้น

 

สถานการณ์อุตสาหกรรมหอยเป๋าฮื้อในประเทศจีน

ที่มาภาพ: https://www.iimedia.cn/c1086/97397.html

ด้วยเทรนด์ของเศรษฐกิจขี้เกียจ (Lazy Economy) และนโยบายที่เอื้อประโยชน์ อาหารปรุงสำเร็จพร้อมรับประทานจึงกลายเป็นกระแสความนิยมของคนในยุคปัจจุบัน Deshu ได้ต่อยอดเทคนิคการผลิตหอยเป๋าฮื้อและชุดอาหารหอยเป๋าฮื้อแบบดั้งเดิมมาเป็นอาหารปรุงสำเร็จพร้อมรับประทานได้ ทำให้หอยเป๋าฮื้อและชุดอาหารหอยเป๋าฮื้อพร้อมรับประทานสามารถจำหน่ายบนอีคอมเมิร์ซ วิดีโอสั้น และแพลตฟอร์มอื่น ๆ เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคได้เพิ่มมากขึ้น และเมื่อพิจารณาจากข้อมูลการขายออนไลน์ของแบรนด์อาหารหอยเป๋าฮื้อของจีนระหว่างปี 2564 ถึง 2565 Deshu มีปริมาณการสั่งซื้อที่สูงขึ้น โดยยอดขายผลิตภัณฑ์หอยเป๋าฮื้อต้มและชุดอาหารหอยเป๋าฮื้อพร้อมรับประทานก็อยู่ในอันดับหนึ่งจากสิ้นค้าทั้งหมด ในปี 2565 ส่วนแบ่งการขายของผลิตภัณฑ์หอยเป๋าฮื้อต้มและชุดอาหารหอยเป๋าฮื้อพร้อมรับประทานอยู่ที่ร้อยละ 31.1 และร้อยละ 29.8 ตามลำดับ  และได้รับรางวัล iiMedia Consulting ในด้าน “ผลิตภัณฑ์ชุดหอยเป๋าฮื้อต้มอันดับหนึ่งในเครือข่ายทั้งหมดเป็นเวลาสองปีติดต่อกัน” และ “ชุดอาหารหอยเป๋าฮื้อพร้อมรับประทานอันดับหนึ่งในเครือข่ายทั้งหมดสองปีติดต่อกัน” และได้กลายเป็นแบรนด์หอยเป๋าฮื้อชั้นนำในอุตสาหกรรมอาหาร

 

ในปัจจุบัน การบริโภคหอยเป๋าฮื้อในประเทศยังคงนิยมรับประทานหอยเป๋าฮื้อสด และบริษัทที่ผลิตหอยเป๋าฮื้อส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก มีความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาที่อ่อนแอ และขาดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์หอยเป๋าฮื้อที่ผลิต ถือเป็นโอกาสทางการตลาดที่ดีของอาหารปรุงสำเร็จที่จะช่วยส่งเสริมนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการสร้างห่วงโซ่ในอุตสาหกรรมอาหารหอยเป๋าฮื้อ นอกเหนือจากการแปรรูปและการขนส่งแล้ว แบรนด์อาหารเป๋าฮื้อควรมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการวิจัยพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการผลิตหอยเป๋าฮื้อแบบดั้งเดิม เพิ่มการพัฒนาผลิตภัณฑ์หอยเป๋าฮื้อสด และเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น ผงหอยเป๋าฮื้อและซอสหอยเป๋าฮื้อ การยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรมกลายเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญในอุตสาหกรรม และบริษัทผลิตหอยเป๋าฮื้อจำเป็นต้องสร้างข้อได้เปรียบของแบรนด์บนพื้นฐานของการตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของผู้บริโภค

 

โดยรวมแล้ว ความต้องการของผู้บริโภคสำหรับหอยเป๋าฮื้อคุณภาพสูงจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และอุตสาหกรรมอาหารหอยเป๋าฮื้อมีเสถียรภาพและกำลังปรับปรุงให้ดีขึ้น มีแนวโน้มการพัฒนาที่ดี

 

ข้อคิดเห็นของสคต.เซี่ยงไฮ้

อุตสาหกรรมหอยเป๋าฮื้อในตลาดจีนกำลังเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ และการแข่งขันก็สูงขึ้นเช่นเดียวกัน โดยธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้ต้องปรับตัวเป็นอย่างมาก นอกเหนือจากพัฒนาคุณภาพและรสชาติของตัวสินค้าแล้ว ช่องทางการจัดจำหน่ายก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ ในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะกับประเทศที่ธุรกิจออนไลน์เติบโตอย่างรวดเร็วอย่างประเทศจีน การเปิดช่องทางการจัดจำหน่ายทางออนไลน์ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้บริโภคถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจ นอกจากนี้ในอุตสาหกรรมประเภทอาหาร ความต้องการอาหารปรุงสำเร็จได้เพิ่มขึ้นอย่างมากตามรูปแบบการใช้ชีวิตที่เร่งรีบ ธุรกิจด้านอาหารพร้อมรับประทานที่สามารถสั่งซื้อได้ผ่านช่องทางออนไลน์เป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ธุรกิจหอยเป๋าฮื้อที่สามารถพัฒนาเทคโนโยลีในการผลิตที่สินค้ามีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน พร้อมรับประทาน และเก็บได้นานยิ่งขึ้น จึงสามารถครองส่วนแบ่งการตลาดได้มาก

 

โอกาสสำหรับธุรกิจไทย ในด้านธุรกิจนำเข้าสินค้า ในปัจจุบันเนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตและการแข่งขันที่สูงขึ้น ทำให้ราคาหอยเป๋าฮื้อลดลงอยู่ในระดับที่จับต้องได้ ทำให้ธุรกิจของไทยที่สนใจนำเข้าหอยเป๋าฮื้อจากประเทศจีนมีต้นทุนที่ถูกลง เก็บได้นานมากยิ่งขึ้น และมีคุณภาพคงที่มากกว่าเดิม ในส่วนของธุรกิจไทยที่ต้องการนำสินค้าประเภทอาหารเข้ามาจัดจำหน่ายในประเทศจีน อุตสาหกรรมหอยเป๋าฮื้อถือเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจในการศึกษารูปแบบในการปรับตัวของธุรกิจอาหารให้เข้ากับความต้องการของผู้บริโภคชาวจีนในยุคปัจจุบัน ผู้ประกอบการควรศึกษาขนาดตลาดและปัจจัยที่ทำให้ตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทนั้น ๆ รวมถึงช่องทางการซื้อสินค้า โดยในปัจจุบัน ชาวจีนนิยมสั่งซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีของธุรกิจไทยที่สามารถนำเข้าสินค้ามาจำหน่ายในประเทศจีนได้ง่ายและสะดวกเพิ่มมากขึ้น โดยสามารถนำสินค้าเข้ามาผ่านช่องทาง CBEC (Cross-Border e-Commerce) ที่ทางรัฐบาลจีนได้ตั้งมาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวก โดยมีเงื่อนไขที่ลดลงมากกว่าการนำเข้าแบบปกติ รวมถึงลดภาษีนำเข้าอีกด้วย

________________________________________________________________________________

จัดทำโดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้

วันที่ 27 ธันวาคม 2566

 

แหล่งที่มา

https://www.iimedia.cn/c1086/97395.html

https://www.iimedia.cn/c1086/97397.html

thThai