ABPA ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทต่างๆ รวมถึง บริษัท BRF SA และบริษัท JBS SA แจ้งว่า บริษัทในบราซิลได้เพิ่มการผลิตเนื้อหมูอย่างต่อเนื่อง บราซิลเป็นผู้ผลิตเนื้อหมูรายใหญ่และเป็นผู้ส่งออกอันดับสี่ของโลก
จะเพิ่มการผลิตเนื้อหมูเป็น 5.1 ล้านตันในปี 2566 และเพิ่มขึ้นเป็น 5.15 ล้านตันในปี 2567
ปี 2566 ซึ่งเป็นปีแห่งความท้าทายสําหรับการเลี้ยงหมูของบราซิล ราคาผันผวนตลอดทั้งปี อันเป็นผลมาจากความพร้อมของประเทศที่สูง แม้จะมีการส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างมาก และการเปิดตลาดใหม่ในบราซิล อย่างไรก็ตาม ราคาต่อตันชะลอตัวลงตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลังทําให้อัตรากําไรของอุตสาหกรรมหมูลดลง ซึ่งไม่ดีต่อแนวโน้มราคาหมูในประเทศ การลดลงของต้นทุนอาหารสัตว์เป็นบวกสําหรับภาคส่วนนี้ แต่ไม่สามารถสร้างผลกําไรที่ดีมาสู่เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูได้
การผลิตเนื้อหมูในประเทศบราซิลต้องปรับตัวให้เข้ากับความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะความต้องการบริโภคในเดือนธันวาคม มักจะขยายตัว เมื่อพิจารณาถึงการใช้เงินที่มากขึ้นของครอบครัว เนื่องจากการได้รับเงินเดือนที่สิบสามและเงินโบนัสเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ ความสามารถในการซื้อของผู้บริโภคเนื้อหมูจึงเพิ่มขึ้นด้วย นอกจากนี้ ยังมีการจ้างงานชั่วคราวและเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ปัญหาใหญคือเมื่อผลกระทบตามฤดูกาล สิ้นสุดลง อุปสงค์ในประเทศของการค้าส่งและค้าปลีกมีแนวโน้มที่จะสูญเสียความแข็งแกร่ง การบริโภคที่ลดลงเป็นเรื่องปกติในช่วงสี่เดือนแรกของปี โดยพิจารณาจากอุณหภูมิสูงและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และภาษีที่ครัวเรือนจ่าย
ราคาของโปรตีนที่แข่งขันกันจะต้องได้รับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดซึ่งสามารถเป็นราคาที่ดึงดูดใจ
ดังนั้นราคาทั้งห่วงโซ่เนื้อหมูจึงต้องปรับเพื่อความยั่งยืนในช่วงเดือนแรกของปี 2567 เนื่องจากการผลิตเนื้อหมูจะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน ต้นทุนค่าอาหารสัตว์ในประเทศจะต้องคงที่ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบ โดยตรงต่อการทำกําไร อาทิ ข้าวโพด อุปทานข้าวโพดในฤดูร้อนมีแนวโน้มที่จะสั้นและกระตุ้นราคา ในทางกลับกัน พืชถั่วเหลืองจะมีความเสี่ยงด้านสภาพอากาศและการผลิตของอาร์เจนตินา ซึ่งคาดว่าจะแซงหน้าการผลิตบราซิลในปีนี้
บราซิลต้องส่งออกเนื้อหมูประมาณ 100,000 ตันต่อเดือนในช่วงครึ่งแรกของปี 2567 ซึ่งจะช่วย ลดอุปทานภายในประเทศลงเล็กน้อยในช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดของภาคธุรกิจ ในทางกลับกัน ราคาต่อตันจะต้อง ไม่สูงสุด เนื่องจากจีนผู้นําเข้ารายใหญ่ที่สุดของบราซิลกําลังเผชิญกับวิกฤตที่รุนแรง เนื่องจากการเกินดุลอุปทาน ความสูญเสียในภาคธุรกิจในประเทศจีนกําลังเพิ่มขึ้น และเกษตรกรจํานวนมากกําลังเร่งขายเนื้อสัตว์ ผลักดันราคา ให้ลดลง นอกจากนี้ อุปสงค์ในจีนยังได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจซึ่งลดความเชื่อมั่นของประชาชน จีนควรดําเนินการด้วยแรงผลักดันที่ลดลงในการนําเข้าและต่อรองราคาในช่วงเดือนแรกของปี 2567
การคาดการณ์ความพร้อมของเนื้อหมูบราซิลซึ่งหมายถึงครึ่งแรกของปี 2567 การส่งออกของบราซิล คาดว่าจะอยู่ที่ 608.1 พันตัน เพิ่มขึ้น 5.2% จาก 578.2 พันตัน ในช่วง ม.ค. – มิ.ย. 2566
หลายประเทศ เช่น ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ชิลี และสิงคโปร์ ต้องซื้อเนื้อสุกรปริมาณมากจากบราซิลต่อไป สำหรับจีนแม้จะมีการชะลอตัวของการซื้อ แต่ก็ยังคงเป็นตลาดเป้าหมายหลักสําหรับการส่งออกเนื้อหมูบราซิล
ในส่วนการลงทุนสำหรับการผลิตกําลังเติบโตในบราซิลและคาดว่าจะมีขยายตัวเพิ่มเติมในปี 2567 ด้วยแนวโน้มของอัตรากําไรจากกิจกรรมที่ลดลง เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูอาจกลับไปใช้กลยุทธ์ในการลดน้ำหนักเฉลี่ยของ
สัตว์ ในช่วงครึ่งแรกของปี 2567 การผลิตของบราซิลอยู่ที่ประมาณ 2.653 ล้านตันเพิ่มขึ้น 2.4% จาก 2.591 ล้านตันในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566 จากตัวเลขการส่งออกและการผลิตและ ความพร้อมของบราซิล คาดว่าจะเติบโต 1.6% ในช่วงครึ่งแรกของปี 2567 ถึง 2.045 ล้านตัน

ความเห็นและข้อเสนอแนะ
รัฐที่ผลิตเนื้อหมูลฃส่งออกเนื้อหมูหลักของบราซิลได้แก่รัฐ Santa Catarina รองลงมาได้แก่ รัฐ Rio Grande do Sul และรัฐ Parana โดยบราซิลส่งออกไปจีนเป็นตลาดหลัก รองลงมาได้แก่ ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ ชิลี สิงคโปร์ และเวียดนาม และได้มีการเปิดตลาดเนื้อหมูเพิ่มเติมและเนื้อในญี่ปุ่นด้วย ซึ่งเป็นตลาดใหม่ได้เปิดสําหรับเนื้อวัว กระป๋อง และสารสกัดจากเนื้อหมู ตลาดนี้ถูกระงับโดยญี่ปุ่น เป็นเวลา 8 ปี รัฐบาลบราซิลคาดว่า การส่งออกจะทยอย กลับมาดําเนินการอีกครั้งในปี 2567 ถือเป็นโอกาสการค้าของบราซิลในตลาดโลก ที่บราซิลสามารถรักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่ได้ต่อไป
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซาเปาโล

thThai