สะพานหลักบนถนนกอกอเร็ท-เมียวดี ถูกระเบิดทำลาย

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2566 กองกำลังร่วม KNLA / PDF (กองกำลังปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยง (Karen National Liberation Army : KNLA) และกองกำลังปกป้องประชาชน (People’s Defense Force : PDF)) ทำลายสะพาน Kaw Nwet (ก้อแนว่) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการขนส่งของถนนกอกอเร็ท-เมียวดี หรือ ถนนสายเอเชีย โดยผู้นำเข้า-ส่งออกกล่าวว่า ความเสียหายครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อการขนส่งสินค้าให้ล่าช้าและราคาค่าขนส่งอาจปรับเพิ่มขึ้น โดยการขนส่งหลังจากนี้ จะใช้เส้นทางอื่นเลี่ยงถนนสายนี้ เช่น ใช้ถนนสายเก่า ชื่อถนนทอโกโก ซึ่งสภาพถนนไม่ดีและใช้รถคันเล็กในการขนส่งสินค้า จึงทำให้การขนส่งสินค้าล่าช้าและลำบากมากขึ้น แต่ก็ยังดีที่มีเส้นทางเลี่ยงใช้ขนส่งไปพลางก่อนได้

********************************************

ที่มา: VOA Burmese

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง

วันที่ 21 ธันวาคม 2566

thThai