ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประจำปี 2567 ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

thThai