เปิดโผแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ชที่ได้รับความนิยมในอิตาลี ประจำเดือนธันวาคม 2566

จากข้อมูลของบริษัทให้ข้อมูลและบริการคำปรึกษาในการทำธุรกิจออนไลน์ในอิตาลี (Casaleggio Associati) เกี่ยวกับการจัดอันดับบริษัทอีคอมเมิร์ซที่ดีที่สุดและกำลังเป็นที่นิยมในอิตาลีประจำเดือนธันวาคม 2566 พบว่า มีบริษัทที่เข้าร่วมการจัดอันดับมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่ที่ 5,708 บริษัท (ขยายตัวเพิ่มขึ้น +98.13%) เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2565 โดยการเพิ่มขึ้นดังกล่าวสะท้อนถึงการขยายตัวและการพัฒนาของภาคธุรกิจอีคอมเมิร์ซในอิตาลี การเติบโตอย่างต่อเนื่องในการจัดอันดับของ Casaleggio Associati ถือเป็นสัญญาณเชิงบวกสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ซึ่งบ่งชี้ถึงการพัฒนาและโอกาสในการประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เปิดโผแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ชที่ได้รับความนิยมในอิตาลี ประจำเดือนธันวาคม 2566
โดยประเทศที่มีจำนวนบริษัทมากที่สุด 5 อันดับแรก ในจำนวน 5,708 บริษัท ได้แก่ อันดับ 1 อิตาลี (บริษัทที่ก่อตั้ง/มีสำนักงานใหญ่อยู่ในอิตาลี) 4,628 บริษัท สัดส่วน 81.09% อันดับ 2 เยอรมนี 165 บริษัท สัดส่วน 2.89% อันดับ 3 สหรัฐอเมริกา 162 บริษัท สัดส่วน 2.84% อันดับ 4 ฝรั่งเศส 159 บริษัท สัดส่วน 2.79% และอันดับ 5 สเปน 127 บริษัท สัดส่วน 2.23% นอกจากนี้ บริษัท/เว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมและติดอันดับ TOP 5 ในอิตาลี ได้แก่ อันดับ 1 Amazon (Marketplace) อันดับ 2 Subito (Marketplace) อันดับ 3 eBay (Marketplace) อันดับ 4 Booking.com (ท่องเที่ยว) และอันดับ 5 Mediaworld (เครื่องใช้ไฟฟ้า) โดย Mediaworld ถือว่าได้รับความนิยมอย่างก้าวกระโดดจากผู้ซื้อบนโลกออนไลน์ จากที่เคยอยู่ในอันดับ 14 ในขณะที่ แพลตฟอร์มน้องใหม่จากจีน Temu (Marketplace) ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อต้นปี 2566 ได้รับความนิยมอย่างมาก และไต่มาอยู่อันดับที่ 10 อย่างรวดเร็ว
เปิดโผแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ชที่ได้รับความนิยมในอิตาลี ประจำเดือนธันวาคม 2566
เปิดโผแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ชที่ได้รับความนิยมในอิตาลี ประจำเดือนธันวาคม 2566
เปิดโผแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ชที่ได้รับความนิยมในอิตาลี ประจำเดือนธันวาคม 2566
สำหรับประเภทสินค้าที่ได้รับความนิยมสั่งซื้อบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในอิตาลี ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้า (สัดส่วน 17%) การท่องเที่ยว (สัดส่วน 14%) Marketplace (สัดส่วน 12%) แฟชั่น (สัดส่วน 9%) กิจกรรมยามว่าง (สัดส่วน 9%) ของสำหรับตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์ (สัดส่วน 8%) เกมส์ (สัดส่วน 6%) หนังสือ/สื่อตีพิมพ์ (สัดส่วน 5%) อุปกรณ์ด้านการกีฬา (สัดส่วน 4%) และสุขภาพและความงาม (สัดส่วน 3%) และอื่น ๆ (สัดส่วน 13%)
โดยพบว่าจำนวนบริษัทที่นำเสนอสินค้าบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในอิตาลีมีหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทที่เกี่ยวกับข้องในด้านแฟชั่น มีจำนวนสูงสุดถึง 1,249 บริษัท ด้านเฟอร์นิเจอร์ ของใช้ภายในบ้าน 596 บริษัท ด้านกิจกรรมยามว่าง 589 บริษัท ด้านอาหารและเครื่องดื่ม 579 บริษัท ด้านสุขภาพและความงาม 446 บริษัท ด้านกีฬา 376 บริษัท ด้านเครื่องใช้ไฟฟ้า 318 บริษัท ด้านยา 237 บริษัท ด้านการท่องเที่ยว 236 บริษัท ด้านเครื่องประดับและนาฬิกา 233 บริษัท และด้านอื่น ๆ 848 บริษัท โดยจะเห็นได้ว่า บริษัทที่เกี่ยวข้องด้านเครื่องใช้ไฟฟ้ามีจำนวนไม่มากนักเมื่อเทียบกับด้านแฟชั่น แต่กลับพบว่าการซื้อสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในอิตาลียังคงเป็นที่นิยมอันดับ 1
เปิดโผแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ชที่ได้รับความนิยมในอิตาลี ประจำเดือนธันวาคม 2566
ตารางสรุปแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่ได้รับความนิยม 3 อันดับแรกในอิตาลี
เปิดโผแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ชที่ได้รับความนิยมในอิตาลี ประจำเดือนธันวาคม 2566
ความคิดเห็นของ สคต. มิลาน
เป็นที่ทราบกันดีว่าอิตาลีเป็นประเทศหนึ่งที่ตลาดอีคอมเมิร์ซเติบโตไปอย่างช้า ๆ เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในยุโรป แต่หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 ส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคของผู้ซื้อในอิตาลีได้เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหันมาจับจ่ายซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่ลดการพบปะผู้คน ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และสะดวก ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ได้ส่งเสริมให้ผู้บริโภคในอิตาลีหันมานิยมการจับจ่ายซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเพิ่มมากขึ้น เห็นได้จากจำนวนแพลตฟอร์มที่ให้บริการเพิ่มขึ้นในช่วงระยะเวลา 1 ปี ขยายตัวถึง 98.13% ซึ่งได้แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศในยุคปัจจุบันได้กลายเป็นการค้าที่ไร้พรมแดนอย่างแท้จริง ดังนั้น จึงถือเป็นโอกาสสำคัญของผู้ประกอบการไทยที่ต้องการขยายการส่งออก/จำหน่ายสินค้าในอิตาลี พิจารณาการใช้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซและ marketplace ของประเทศอิตาลี เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ทันทีและตรงเป้าหมาย โดยผู้ประกอบการไทยควรศึกษาข้อมูลขั้นตอน กฎระเบียบ และพิธีการต่าง ๆ ที่ใช้ควบคุมในการทำการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงการวางแผนด้านการตลาดสำหรับธุรกิจออนไลน์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดอิตาลี โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ ที่จะต้องเน้นการออกแบบดี สวยงาม และตอบโจทย์เรื่องความยั่งยืน
——————————————————————-
ที่มา: Food Affairs, Analysis of Ecommerce Ranking Data – Ecommerce Italia

thThai