รัฐบาลมาเลเซียเร่งผลักดันการใช้จ่ายผ่าน e-wallet ให้ถึง 100 ล้านริงกิตในสิ้นปี 2024

ที่มา : สำนักข่าว Free Malaysia Today

นาย Yeah Kim Leng นักเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย Sunway รายงานว่ารัฐบาลมาเลเซียกำลังเร่งผลักดันการใช้จ่ายผ่านกระเป๋าสตางค์อิเล็กทรอนิกส์ (e-wallet) ให้เพิ่มมากขึ้นเป็น 100 ล้านริงกิตมาเลเซีย ภายในปี 2024 เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของผู้บริโภคในระยะสั้นและเป็นการขยายการใช้กระเป๋าสตางค์อิเล็กทรอนิกส์ระดับชาติให้มีการใช้งานที่กว้างขึ้นเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของเศรษฐกิจมาเลเซีย อีกทั้งการผลักดันการใช้งาน e-wallet ยังส่งเสริมความน่าเชื่อถือและการยอมรับกระเป๋าเงินดิจิทัลและการชำระเงินแบบไร้เงินสดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเศรษฐกิจดิจิทัลของมาเลเซีย

 

ความคิดเห็น สคต.

รัฐบาลมาเลเซียกำลังเร่งผลักดันการใช้จ่ายผ่าน e-wallet ในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของประชากรชาวมาเลเซีย ปัจจุบันการใช้จ่ายผ่าน e-wallet ในมาเลเซียกำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นส่งผลทำให้มาเลเซียกำลังก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสดในอีกไม่ช้า ซึ่งการเร่งอำนวยความสะดวกในการใช้จ่ายให้กับประชาชนชาวมาเลเซียจะยิ่งส่งเสริมให้กำลังซื้อของชาวมาเลเซียเพิ่มขึ้นอีกด้วย อย่างไรก็ตาม สำนักงานฯ มองว่าการเร่งผลักดัน e-wallet อย่างเต็มรูปแบบของรัฐบาลมาเลเซียจะเพิ่มแรงดึงดูดให้ผู้ประกอบการไทยสนใจส่งออกสินค้าและบริการมาทำตลาดในมาเลเซียมากยิ่งขึ้น

 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

thThai