ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ยอดจำหน่ายรถยนต์พลังงานทางเลือกในจีนเติบโตอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งถือว่าเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในอุตสาหกรรมยานยนต์ เมื่อพิจารณาจากการบริโภคคาดว่าในอนาคต ผู้บริโภคมีการวางแผนที่จะซื้อรถยนต์พลังงานทางเลือกมากขึ้น เนื่องจากมีต้นทุนการใช้งานรายวันที่ลดลง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนต่ำ รวมถึงการใช้งานฟังก์ชั่นอัจฉริยะ ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถดึงดูดให้ผู้บริโภคเลือกใช้รถยนต์พลังงานทางเลือก ส่งผลให้ตลาดรถยนต์ในจีน มีแนวโน้มการบริโภครถยนต์พลังงานทางเลือกมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

รายงานการคาดการณ์โดยรวมของตลาดรถยนต์ในจีนประจำปี 2567 ของ สมาคมผู้ผลิตรถยนต์แห่งประเทศจีน แสดงให้เห็นว่าตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน 2566 การผลิตรถยนต์ของจีน มีจำนวนทั้งสิ้น 27.11 ล้านคัน โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 และมีการจำหน่ายอยู่ที่ 26.93 ล้านคัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยในจำนวนนี้ มียอดการผลิตรถยนต์พลังงานทางเลือกสะสมอยู่ที่ 8.42 ล้านคัน ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.5 และมีการจำหน่าย 8.30 ล้านคัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.7 เมื่อเทียบเป็นรายปี และคิดเป็นส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ร้อยละ 30.8 ซึ่งสมาคมผู้ผลิตรถยนต์แห่งประเทศจีน คาดการณ์ว่าในปี 2567 ยอดการจำหน่ายรถยนต์พลังงานทางเลือกจะสูงถึง 11.5 ล้านคัน และคาดว่าจะมีปริมาณการส่งออกรถยนต์สูงถึง 5.5 ล้านคัน ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าการบริโภคและการส่งออกรถยนต์พลังงานทางเลือก ยังคงเป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนให้ตลาดรถยนต์ของจีนเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของการแข่งขันของบริษัทรถยนต์พลังงานทางเลือกในจีน เมื่อวัดจากรายได้ธุรกิจ จะเห็นได้ว่ารถยนต์แบรนด์ BYD มาแรงอย่างมากในตลาดจีน  รองลงมา คือ SAIC NIO GAC Li Auto GEELY Xiaopeng Motors Huawei CHANGAN AUTO GWM ตามลำดับ โดยแบรนด์รถยนต์ BYD ถือได้ว่าเป็นผู้นำแห่งอุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานทางเลือกที่กำลังมาแรงในจีน และเป็นที่นิยมอย่างมากในต่างประเทศ โดยในปี 2565 แบรนด์รถยนต์ BYD มียอดจำหน่ายรถยนต์พลังงานทางเลือก อยู่ที่ 1.80 ล้านคัน ซึ่งสูงกว่าแบรนด์ Tesla อย่างมาก เมื่อพิจารณาจากการจำแนกเป็นรุ่น แบรนด์รถยนต์ BYD รุ่น Qin และรุ่น Han ทั้งสองรุ่นเป็นรุ่นยอดนิยมของการจำหน่ายรถยนต์พลังงานทางเลือก SUV มาอย่างยาวนาน ส่วนรุ่น Song ครองอันดับหนึ่งของการจำหน่ายรถยนต์พลังงานทางเลือก SUV ด้วยยอดจำหน่าย 479,000 คัน นอกจากนี้ ปี 2565 ถือเป็นปีแรกที่รถยนต์พลังงานทางเลือกของแบรนด์ BYD ได้มีการส่งออกรถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลถึง 56,000 คัน โดยมีอัตราการเติบโตสูงถึงร้อยละ 300 แม้ว่าในปี 2566 บริษัทรถยนต์พลังงานทางเลือกหลายแบรนด์ได้มีการแข่งขันด้วยการลดราคากันอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม แบรนด์ BYD อาศัยจุดแข็งทางเทคโนโลยีไฟฟ้า 3 ระบบ ซึ่งได้แก่ (แบตเตอรี่ (BMS), ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า (MCU), ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (VCU))  จนได้ขึ้นเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานทางเลือก ทั้งภายในประเทศจีนและต่างประเทศ และคาดว่าจะมีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไป

อันดับแบรนด์รถยนต์พลังงานทางเลือกที่มาแรงของจีน ปี 2566

อันดับค่ายรถยนต์พลังงานทางเลือกที่มาแรงที่สุดในจีน ปี 2566

ที่มา: Wind , สมาคมขนส่งผู้โดยสาร, ข้อมูลสาธารณะ, Zeping Macro

เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ในตลาดรถยนต์ของจีน คาดว่าในอนาคต อุตสาหกรรมยานยนต์ของจีน  จะพัฒนาการเชื่อมต่อและคุณภาพชีวิตของผู้คนจากเมืองสู่พื้นที่ชนบท จากที่ทำงานไปจนถึงการพักผ่อน ผู้คนสามารถเพลิดเพลินกับช่วงเวลาของการเดินทางที่มีประสิทธิภาพ สะดวก และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงนี้ แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องของจีน จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ของจีน ยังคงมีโอกาสและพื้นที่ทางการตลาดให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยได้เติบโตไปพร้อมกับการพัฒนาและความต้องการในตลาดยานยนต์ของจีนในอนาคต

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจต่อประเทศไทย และแนวทางการปรับตัวของภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการไทย

เมื่อพิจารณาจากการบริโภคอันดับค่ายรถยนต์พลังงานทางเลือกที่มาแรงที่สุดในจีน ปี 2566 แสดงให้เห็นว่าความต้องการรถยนต์ในระยะกลางและระยะยาวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์ซึ่งจะมีโอกาสในแง่การส่งออกได้มากขึ้น รวมถึงผู้จำหน่ายรถยนต์ในไทย สามารถนำไปใช้ประกอบการวิเคราะห์การดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์จีนในประเทศไทย

นอกจากนี้ เนื่องด้วยนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมในจีน รวมถึงความต้องการและศักยภาพในการบริโภคที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของชาวจีน จึงคาดว่าในอนาคตความต้องการรถยนต์ในจีน จะยังคงมีพื้นที่ตลาดขนาดใหญ่สำหรับการเติบโตทั้งในระยะกลางและระยะยาว

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมรถยนต์ ควรติดตามสถานการณ์อุตสาหกรรมรถยนต์ในจีน เพื่อที่จะสามารถพัฒนานวัตกรรมการผลิตสินค้าที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมดังกล่าว ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดรถยนต์ในจีน และสามารถแข่งขันกับผู้ส่งออกจากต่างประเทศรายอื่นๆ ได้ต่อไป

 

 

ที่มา:

https://www.gov.cn/govweb/zhengce/202312/content_6919701.htm

https://www.cpnn.com.cn/news/hy/202312/t20231212_1659237.html

https://m.163.com/dy/article/IA7400M50519CUGP.html?referFrom=&spss=adap_dy

ภาพ:

https://k.sina.com.cn/article_7517400647_1c0126e4705901o059.html

จัดทำโดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองกวางโจว

 

thThai