ในทุกวันนี้ มีเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มความสะดวกสบายให้ชีวิตประจำวันแก่ผู้คนเป็นจำนวนมาก รวมทั้งมีผู้ผลิตที่หลากหลายตั้งแต่แบรนด์ใหญ่ๆ ที่ส่งสินค้าไปวางจำหน่ายอยู่ทั่วทุกมุมโลก ไปจนถึงผู้ผลิตหรือแบรนด์ท้องถิ่นที่ผลิตสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ต้องการใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อนมากเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในตลาดที่ค่อนข้างจำกัด อย่างไรก็ตาม ยิ่งเทคโนโลยีก้าวหน้าไปมากเพียงใด ความต้องการเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นตามไปเท่านั้น

 

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท YouGov Turkiye ได้ทำการสำรวจความต้องการและพฤติกรรมผู้บริโภคชาวตุรกีในเรื่องการเลือกซื้อสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ และได้รับข้อมูลที่น่าสนใจ ดังนี้

 

ชนิดของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทุกบ้านต้องมี อันดับแรกได้แก่ โทรทัศน์ โดยจากกลุ่มตัวอย่างพบว่า ประมาณร้อยละ 90 มีโทรทัศน์อยู่ที่บ้าน รองลงมาคือเครื่องดูดฝุ่น ร้อยละ 89 แต่ที่น่าสนใจสำหรับตลาดตุรกีคือ ประมาณครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างมีเครื่องชงกาแฟไว้ที่บ้าน สำหรับเครื่องปรับอากาศมีอยู่ร้อยละ 45 ที่มี และมีผู้คนมากถึงร้อยละ 29 ที่มีหม้อทอดอบลมร้อน (Airfryer) เป็นเครื่องไฟฟ้าประจำบ้าน

 

เมื่อลงมาดูถึงความนิยมในแบรนด์ต่างๆ ของเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดจะพบว่า สำหรับสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กนั้น ชาวตุรกีนิยมสินค้าที่เป็นแบรนด์ของตุรกีเองอย่าง Arcelik หรือ Beko และ Vestel เป็นต้น รวมทั้งเครื่องชงกาแฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว ที่แบรนด์ Arcelik และ Karaka ได้รับความนิยมมากที่สุด อย่างไรก็ตาม เมื่อพูดถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงอย่างโทรทัศน์ แบรนด์ Samsung และ LG ที่พยายามตอกย้ำความเป็นผู้นำในเรื่องนี้มาโดยตลอดก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีด้วยความนิยมสูงถึงร้อยละ 25 และร้อยละ 16 ตามลำดับ ตามมาด้วยแบรนด์ตุรกีอย่าง Vestel ที่ได้รับความนิยมไม่น้อยที่ร้อยละ 15 เลยทีเดียว สำหรับเครื่องดูดฝุ่นก็เช่นกัน ถึงแม้ว่าแบรนด์ Philips จะมีจำนวนผู้ใช้มากเป็นอันดับ 1 แต่ถ้าเป็นรุ่นที่มีแบตเตอรี่ในตัวแล้วแบรนด์ Dyson ครองตลาดอยู่ที่ร้อยละ 33

 

เมื่อพิจารณาไปถึงทัศนคติและมุมมองของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าจะพบว่า ในบรรดาผู้ผลิตแบรนด์ต่างๆ ผู้คนส่วนใหญ่มากถึงร้อยละ 46 ยังคงเลือกซื้อสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปจากแบรนด์ Arcelik ตามมาด้วย Bosch ร้อยละ 31 ตามมาด้วย Beko 28 ซึ่งหมายความว่าคนตุรกีส่วนใหญ่ยังคงนิยมเลือกใช้สินค้าที่ผลิตภายในประเทศเป็นหลัก โดยเหตุผลในการตัดสินใจซื้อสินค้านอกจากเหตุผลด้านความจำเป็นในการใช้งานแล้ว ความทนทานของสินค้าและผู้ผลิตที่เชื่อถือได้ถือเป็นเหตุผลสำคัญอันดับแรก และบริการหลังการขายและการรับประกันก็นับเป็นอีกปัจจัยสำคัญหนึ่งในการเลือกซื้อ ทั้งนี้ ต้องรวมถึงราคาสินค้าที่เหมาะสมกับฐานะและสภาพเศรษฐกิจของผู้ซื้อแต่ละรายด้วย

 

ข้อคิดเห็นจากสำนักงานฯ

 

ตุรกีมีภาคอุตสาหกรรมการผลิตโดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความเข้มแข็งมาก สินค้าแบรนด์ตุรกีอย่าง Arcelik แบรนด์ Beko แบรนด์ Karaka และแบรนด์ Vestel ไม่เพียงแต่จะจำหน่ายได้ดีในประเทศตุรกีเท่านั้น แต่ยังมีการส่งออกไปจำหน่ายในยุโรปและประเทศอื่นๆ ทั่วโลกด้วยเช่นกัน ซึ่งจะเห็นได้จากผลการสำรวจตามข่าวข้างต้นว่า ชาวตุรกีเองก็มีความมั่นใจและนิยมใช้สินค้าเครื่องใช้แบรนด์ตุรกีเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป

 

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาสินค้าที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจง ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังคงมองหาผู้ผลิตหรือแบรนด์ระดับโลกที่มีชื่อเสียงในสินค้านั้นๆ อย่างเช่น Samsung สำหรับโทรทัศน์ Dyson สำหรับเครื่องดูดฝุ่น Philips สำหรับหม้อทอดอบลมร้อน เป็นต้น ยิ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูง ความนิยมในสินค้าแบรนด์เนมเหล่านี้ก็ยิ่งสูงขึ้น

 

นอกจากนี้ อีกประการหนึ่งที่น่าสนใจจากผลการสำรวจดังกล่าวก็คือ ความนิยมซื้อสินค้าเครื่องปรับอากาศของตุรกีกำลังเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่มีฐานะ ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศอื่นๆ ที่อาจจะไม่ได้เคยมีความต้องการเครื่องปรับอากาศมาก่อน แต่เนื่องจากความไม่แน่นอนของสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันที่คาดเดาได้ยากมากขึ้น ทำให้น่าจะเป็นโอกาสสำหรับอุตสาหกรรมผลิตสินค้าเครื่องปรับอากาศของไทยซึ่งเป็นที่ยอมรับในเรื่องคุณภาพอยู่แล้วในระดับสากล

 

ที่มา: https://www.marketingturkiye.com.tr/haberler/ev-teknolojilerinin-yildizlari/

thThai