สัญญาณเศรษฐกิจถดถอยในสหราชอาณาจักร

สถานการณ์เศรษฐกิจในช่วงเดือนตุลาคมเริ่มถดถอยเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงและสภาพอากาศที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค โดยมีอัตราลดลง 0.3% ในเดือนตุลาคม หลังจากที่เศรษฐกิจมีสัญญาณเติบโต 0.2% ในเดือนกันยายน ในขณะที่มีการคาดว่ามาตรการดอกเบี้ยของธนาคารกลางจะยังคงอัตราเดิม (5.25%) เพื่อแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อต่อไป นอกจากนี้ ยังมีการคาดการณ์ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจจะยังไม่คลี่คลายไปจนกว่าเดือนมกราคม 2568 ซึ่งเป็นช่วงการเลือกตั้งใหญ่อีกครั้งของสหราชอาณาจักร

สำนักงานสถิตของสหราชอาณาจักร (ONS) ให้ความเห็นว่า การชะลอตัวของเศรษฐกิจในช่วงเดือนตุลาคมอาจมีสาเหตุจากภาคบริการที่ชะลอตัวเนื่องจากสภาพอากาศที่ส่งผลให้การดำเนินกิจการได้รับผลกระทบจากลมแรง และน้ำท่วมจากพายุบาเบท  นอกจากนี้ นโยบายการแก้ไขสถานการณ์การค่าครองชีพในสหราชอาณาจักรยังส่งผลต่อเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอีกด้วย ซึ่งถึงแม้ว่ารัฐมาตรีคลังได้แถลงการณ์ใน Autumn Statement ว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชนมากขึ้น ในขณะที่ภาคเอกชนยังคงมีความกังวลในเรื่องการลงทุนในสถานการณ์เศรษฐกิจที่ยังถดถอยและดอกเบี้ยสูง และยังคงมีความกังวลว่าเศรษฐกิจอาจจะถดถอยต่อเนื่องในปีหน้า

นอกจากนี้ สถานการณ์การจ้างงานในสหราชอาณาจักรยังคงประสบปัญหาชะลอตัวเนื่องจากอัตราค่าจ้างที่ยังไม่สัมพันธ์กับค่าครองชีพที่สูงขึ้น โดยที่ปรึกษาในการจ้างงานให้ความเห็นว่าผู้คนใช้เวลานานขึ้นในการตัดสินใจรับข้อเสนอในการทำงานเนื่องจากรู้สึกว่าประสบการณ์ทำงานกับตำแหน่งที่ได้รับไม่เหมาะสม ในขณะที่ค่าครองชีพเป็นส่วนกระตุ้นที่สำคัญให้การหางานเป็นความจำเป็นในการหารายได้เพื่อใช้จ่ายมากขึ้น

 

ที่มา: BBC News/ The Guardian

ข้อมูลเพิ่มเติม/ ความเห็น สคต.

 

สหราชอาณาจักรยังคงประสบปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง โดยผู้คนได้รับผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้การใช้จ่ายและกิจกรรมทางธุรกิจชะลอตัว และมีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะยังคงชะลอตัวไปจนถึงปี 2568 ทั้งนี้ การชะลอตัวของเศรษฐกิจส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภค โดยเริ่มมีสัญญาณในการจับจ่ายที่ชะลอตัวลง โดยในช่วง Black Friday เมื่อช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าผู้คนมีแนวโน้มที่จะเลือกซื้อเฉพาะสินค้าจำเป็น โดย British Retail Consortium ได้พบว่าการใช้จ่ายในช่วงเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึ้น 2.7% โดยเป็นการเลือกซื้อสินค้าที่ราคาไม่สูง เช่น อาหาร เครื่องดื่ม และของใช้ส่วนตัว ในขณะที่สินค้าราคาสูง อาทิ เครื่องประดับมียอดจำหน่ายลดลง

ผู้ส่งออกไทยยังคงมีโอกาสในการนำเสนอสินค้าจำเป็น เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณภาพในราคาย่อมเยา เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค และยังคงใช้โอกาสนี้ในการทำตลาดสินค้าของไทยเพื่อทดแทนสินค้าที่มีราคาสูงกว่าในตลาด

thThai