รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจและการค้าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ไตรมาสที่ 3/2566

ภาพรวม

ในไตรมาสที่สามของปี 2566  การส่งออกมีอัตราการขยายตัวสูงขึ้นร้อยละ 1.9 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้ว ทั้งนี้ สถานการณ์การส่งออกในสี่ไตรมาสที่ผ่านมานั้น มีแนวโน้มชะลอตัวมาตลอด ส่วนการนำเข้า หลังจากสามไตรมาสที่ผ่านมามีแนวโน้มหดตัว ในไตรมาสนี้มีอัตราขยายตัวเล็กน้อย ร้อยละ 0.3 ส่งผลให้ไตรมาสที่สาม สวิตเซอร์แลนด์มีดุลการค้า อยู่ที่ 10.5  พันล้านฟรังก์สวิส ซึ่งนับเป็นดุลการค้าที่มีมูลค่าสูงสุด ตั้งแต่ไตรมาสสุดท้ายของปี 2564

การส่งออก

การส่งออกในไตรมาสที่สาม ของปี 2566 พุ่งสูงขึ้น โดยมาจากการส่งออกสินค้ากลุ่มยาและเคมีภัณฑ์ ซึ่งมียอดการส่งออกรวมที่ 1.5 พันล้านฟรังก์สวิส สินค้าที่มียอดส่งออกสูงในกลุ่มนี้ คือ ผลิตภัณฑ์ภูมิคุ้มกัน (446 ล้านฟรังก์สวิส) และสารทางเภสัชกรรม (286 ล้านฟรังก์สวิส) นอกจากนี้ สินค้ากลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม (โดยเฉพาะกาแฟ) ก็มีอัตราการส่งออกเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 7.9 หรือ 181 ล้านฟรังก์สวิส ในทางกลับกัน การส่งออกสินค้าอัญมนีและเครื่องประดับ สินค้ามาตรวัด สินค้ากลุ่มเครื่องจักรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และนาฬิกา มียอดการส่งออกรวมกันลดลงที่ 495 ล้านฟรังก์สวิส สำหรับสินค้านาฬิกานี่ถือเป็นครั้งที่สองในรอบสิบไตรมาสที่ผ่านมา ที่มียอดการส่งออกลดลง ส่วนสินค้ากลุ่มโลหะมียอดการส่งออกลดลงเป็นไตรมาสที่ห้าติดต่อกันแล้ว

แหล่งส่งออกในภูมิภาคหลักของโลก การส่งออกไปยังอเมริกากลางและอเมริกาใต้ขยายตัวร้อยละ 6 โดยเฉพาะประเทศเม็กซิโกเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.6 ส่วนในเอเชียมีการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 ขณะเดียวกัน การส่งออกไปยังยุโรป และอเมริกาเหนือ ลดลงร้อยละ -0.2 และ ร้อยละ 1.3 ตามลำดับ สวิตฯ ส่งออกไปยังสิงคโปร์และฮ่องกงสูงถึง 250 ล้าน ฟรังก์สวิส ส่งออกไปยังสโลเวเนียเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.9 หรือ 696 ล้านฟรังก์สวิส ส่งออกไปยังเยอรมนีเพิ่มขึ้น 299 ล้าน ฟรังก์สวิส ขณะที่การส่งออกไปยังอิตาลีและฝรั่งเศสลดลงและมีมูลค่ารวมที่ 597 ล้านฟรังก์สวิส

การนำเข้า

ในไตรมาสที่สามของปี 2566 สวิตฯ มีการนำเข้ากลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก 2 กลุ่มเพิ่มขึ้น คือ สินค้ากลุ่มยาและเคมีภัณฑ์ มีมูลค่าการนำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 และสินค้ากลุ่มยานยนต์มีมูลค่าการนำเข้าเพิ่มขึ้น 166 ล้านฟรังก์สวิส หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 จากสินค้ากลุ่มยาและเคมีภัณฑ์ มีการนำเข้ายาสูงถึง 1.1 พันล้านฟรังก์สวิส ในขณะที่การนำเข้าสินค้ากลุ่มพลังงานลดลงร้อยละ 8.6 หรือมูลค่าการนำเข้า 287 ล้านฟรังก์สวิส ซึ่งลดลงมาสี่ไตรมาสติดต่อกันแล้ว สินค้ากลุ่มอัญมนีและเครื่องประดับมีมูลค่าการนำเข้าลดลงที่ 200 ล้านฟรังก์สวิส สินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมโลหะมีมูลค่าการนำเข้าลดลงที่ 90 ล้านฟรังก์สวิส ซึ่งเป็นไตรมาสที่ห้าแล้วที่สินค้ากลุ่มนี้มีมูลค่าการนำเข้าลดลง

การนำเข้าจากกลุ่มภูมิภาคหลักของโลกนั้น ถึงแม้การนำเข้าจากอเมริกาเหนือลดลงในไตรมาสที่ผ่านมา แต่ในไตรมาสที่สามนี้ สวิตฯ นำเข้าจากอเมริกาเหนือเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 9.3 จากยุโรปนั้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ร้อยละ 0.7 ส่วนการนำเข้าจากเอเชียลดลงร้อยละ 2.8 ในส่วนของภูมิภาคยุโรปนั้น ประเทศหลักที่สวิตฯนำเข้า คือ สโลเวเนีย ออสเตรีย สเปน และเนเธอร์แลนด์ โดยมีมูลค่ารวมที่ 899 ล้านฟรังก์สวิส ส่วนจากฝรั่งเศสและอิตาลี มีการนำเข้าลดลง คือ 438 ล้านฟรังก์สวิส การนำเข้าจากประเทศในเอเชีย คือ เกาหลีใต้ จีน และสิงคโปร์ มีมูลค่ารวมกันลดลงที่ 388 ล้านฟรังก์สวิส ขณะเดียวกันการนำเข้าจากญี่ปุ่นและฮ่องกงนั้นกลับเพิ่มขึ้น

ที่มา: Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit BAZG

thThai