การเติบโตของธุรกิจอาหารกึ่งสำเร็จรูปในจีน

การเติบโตของธุรกิจอาหารกึ่งสำเร็จรูปในจีน

1.การเติบโตของธุรกิจอาหารสำเร็จรูปในจีน

1.1 เดือนกันยายน ปี 2566 สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารประจำประเทศจีนได้จัดนิทรรศการอาหารกึ่งสำเร็จรูปครั้งที่ 23 ขึ้นที่กรุงปักกิ่ง โดยมุ่งเน้นไปที่ประเด็นการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารกึ่งสำเร็จรูปให้ดีขึ้น จากข้อมูลพบว่า ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นมา ธุรกิจอาหารกึ่งสำเร็จรูปในตลาดจีนได้เกิดการลงทุนและสร้างเม็ดเงินจำนวนมหาศาล ในขณะเดียวกัน เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2566 มีการลงทุนในธุรกิจประเภทอาการกึ่งสำเร็จรูปในประเทศจีนมากกว่า 17 ครั้ง สร้างมูลค่ามากกว่า 7.1 พันล้านหยวน หลายปีมานี้ จังหวะชีวิตของผู้คนก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งและรวดเร็ว การบริโภคอาหารกึ่งสำเร็จรูปที่เข้าถึงได้ง่ายจึงค่อยๆได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในหมู่ผู้บริโภคและในหมู่นักลงทุน

การเติบโตของธุรกิจอาหารกึ่งสำเร็จรูปในจีน

ที่มา: report.iimedia.cn

1.2 จากข้อมูล แสดงให้เห็นว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ตลาดอาหารกึ่งสำเร็จรูปในจีนยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปี 2565 วงการอาหารของประเทศจีนมีการแข่งขันอย่างดุเดือด โดยเฉพาะอาหารกึ่งสำเร็จรูป มูลค่าตลาดเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว สูงถึง 596.1 พันล้านหยวน มีการลงทุนจำนวนมากมายในอาหารประเภทนี้ โดยนักวิเคราะห์เชื่อว่า ตลาดอาหารกึ่งสำเร็จรูปในประเทศจีนจะสามารถสร้างมูลค่าได้มากกว่าหนึ่งล้านล้านหยวนในปี 2569

การเติบโตของธุรกิจอาหารกึ่งสำเร็จรูปในจีน

ที่มา: report.iimedia.cn

  1. พฤติกรรมผู้บริโภค

2.1 ปัจจุบันประชาชนชาวจีนกว่า 66.7% ให้ความใส่ใจในเรื่องของรสชาติของอาหารกึ่งสำเร็จรูป นอกจากนี้ ผู้บริโภคมากกว่า 50% ยังให้ความสนใจในเรื่องของแนวคิดการกินอาหารเพื่อสุขภาพ ใส่ใจในคุณค่าทางโภชนาการและสุขอนามัยของอาหารกึ่งสำเร็จรูปอีกด้วย ผู้บริโภคส่วนมากคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอาหารกึ่งสำเร็จรูปจะได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต ทั้งในเรื่องของโภชนาการ ความแปลกใหม่ บรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม และในด้านสุขอนามัยอีกด้วย ในปัจจุบัน ความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค ผลักดันให้อาหารกึ่งสำเร็จรูปในประเทศจีนเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่คุณภาพของวัตถุดิบ รสชาติ ไปจนถึงนวัตกรรมการแปรรูปวิธีใหม่ๆ ซึ่งสามารถช่วยแก้ปัญหาของกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ ที่มีคำนึงถึงคุณค่าทางโภชนาการและมีความต้องการที่หลากหลาย

2.2 จากผลการสำรวจ ยอดขายอาหารกึ่งสำเร็จรูปในประเทศจีนยังคงเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความสนใจในการตั้งแคมป์พักแรมของคนรุ่นใหม่ ส่งผลให้ตลาดสินค้าอาหารกึ่งสำเร็จรูปมีมูลค่าเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากการตั้งแคมป์ ผู้บริโภคชาวจีนมักจะใช้จ่ายกับอาหารกึ่งสำเร็จรูปในเวลาเดินทาง ปิคนิค แม้แต่ในบ้านหรือสำนักงานและสถานศึกษาก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเช่นกัน

การเติบโตของธุรกิจอาหารกึ่งสำเร็จรูปในจีน

ที่มา: report.iimedia.cn

ความคิดเห็น สคต.

ปัจจุบันผู้บริโภคยุคใหม่ต้องการความสะดวกสบาย จึงนิยมบริโภคอาหารกึ่งสำเร็จรูปมากขึ้น ทำให้มูลค่าของตลาดอาหารกึ่งสำเร็จรูปสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลาดอาหารกึ่งสำเร็จรูปในจีนมีการพัฒนาทั้งในเรื่องของรสชาติ ความแปลกใหม่และนวัตกรรมการแปรรูป ผู้บริโภคชาวจีนมีความสนใจในอาหารของไทย ผู้ประกอบการไทยสามารถต่อยอดหรือปรับใช้กับธุรกิจ เช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ผลไม้อบแห้ง อาหารพร้อมทาน อาหารแช่แข็ง เป็นต้น รวมถึงอาหารไทยที่ได้รับอิทธิพลจากธุรกิจละครโทรทัศน์ ธุรกิจภาพยนตร์ เป็น Soft Power ที่สามารถประชาสัมพันธ์อาหารไทยและกระตุ้นความอยากบริโภคอาหารไทยของชาวจีน สามารถสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจไทย อย่างไรก็ตาม ธุรกิจอาหารกึ่งสำเร็จรูปในประเทศจีนมีการแข่งขันสูง ผู้ประกอบการจะต้องสร้างจุดขาย ทำ Online Marketing โดย KOL สร้างความแปลกใหม่ ใส่ใจในด้านสุขอนามัย โภชนาการ และบรรจุภัณฑ์ ต้องศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของชาวจีน เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงผู้บริโภคและความสำเร็จในธุรกิจต่อไป

 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครคุนหมิง

แหล่งที่มา : iimedia.cn

https://m.sohu.com/a/374245450_118792?_trans_=010004_pcwzy

thThai