การส่งออกเนื้อหมูบราซิลคาดว่าจะขยายตัวและแข่งขันในตลาดโลก

การจัดส่งเนื้อหมูบราซิลเพิ่มขึ้น 9.6% ในปี 2023 รายได้จากการส่งออกเติบโต 13.1% ในปีนี้การส่งออก เนื้อหมูของบราซิลทั้งสดและแปรรูป – คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 9.6% ในปี 2023 ตามการสํารวจโดยสมาคมโปรตีน จากสัตว์บราซิล (ABPA) มีการจัดส่งทั้งหมด 1.013 ล้านตันระหว่างเดือนมกราคมถึงตุลาคมปีนี้เทียบกับ 924.2 พันตันที่ลงทะเบียนในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
รายได้เพิ่มขึ้น 13.1% คิดเป็น 2.361 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงสิบเดือนแรกของปี 2023 เทียบกับ 2.088 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ในเดือนตุลาคม 2023 การส่งออกเนื้อหมูสูงถึง 93,000 ตันลดลง 5.7% จากยอดรวมที่ส่งออกในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว คิดเป็น 98.6 พันตัน รายได้ในเดือนนี้ สูงถึง 200.3 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งต่ำกว่ายอดรวมในปีที่แล้ว 15.5% โดยมี 237.1 ล้านเหรียญสหรัฐ
จีนยังคงเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญสําหรับเนื้อหมูบราซิล โดยมีการส่งออก 336,500 ตัน ระหว่างเดือนมกราคมถึงตุลาคม 2023 ซึ่งต่ำกว่ายอดรวมในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2022 ถึง 8% รองลงมาคือ ฮ่องกง 101,300,000 ตัน (+23%), ฟิลิปปินส์, 101,300,000 ตัน (+40%), ชิลี, 69,100,000 ตัน (+47%), สิงคโปร์, 53,400,000 ตัน (+12%) และเวียดนาม 41,900,000 ตัน
การคาดการณ์ของการส่งออกประมาณ 1.2 ล้านตันในปี 2023 ความหลากหลายของตลาดที่มากกว่า จากจีน โดยมีความเป็นไปได้ที่จะส่งออกไปยังประเทศอื่นๆ ที่มีความต้องการมาก เช่น เม็กซิโก ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในการส่งออกของบราซิลสําหรับปีนี้และปีหน้า
สำหรับรัฐที่มีการส่งออกขิงบราซิล ได้แก่ รัฐ Santa Catarina ซึ่งเป็นรัฐส่งออกเนื้อหมูหลักในบราซิลจัดส่ง 542,700 ตัน ระหว่างเดือนมกราคม ถึงตุลาคม 2023 เพิ่มขึ้น 8.9% จากช่วงเวลาเดียวกันในปี 2022 รองลงมาคือ รัฐ Rio Grande do Sul ที่ส่งออก 235,700 ตัน (+9.6%), รัฐ Paraná ที่ส่งออก 141,700 ตัน (+5.2%), รัฐ Mato Grosso ส่งออก 24,800 ตัน (+39.2%) และรัฐ Mato Grosso do Sul 21,500 ตัน (+29.8%)
นอกเหนือจากการเปิดตลาดใหม่ที่เกี่ยวข้อง 5 แห่งในปี 2023 แล้ว ประเทศต่างๆ เช่น ชิลี และฟิลิปปินส์ ยังต้องการโปรตีนเนื้อหมูจากบราซิลมากขึ้น สิ่งที่เพิ่ม คือการส่งออกไปยังญี่ปุ่นและเกาหลีที่เพิ่มขึ้น ทําให้บราซิลเป็นซัพพลายเออร์ที่สําคัญในตลาดโลกที่มีมูลค่าเพิ่มมากที่สุดในปัจจุบัน
ปัจจุบันการส่งออกเหล่านี้ครองตําแหน่งอันดับที่ 4 ในตลาดเนื้อหมูระหว่างประเทศรองจากแคนาดา แต่สามารถปรับขึ้นได้ เป็นอันดับที่ 3 หากการจัดส่งจากบราซิลเกินกว่าที่จากแคนาดาส่งออก หากสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นในราคา ที่ผู้ผลิตได้รับจะส่งผลดีต่ออัตรากําไร
ปัจจัยหลักที่อธิบายต้นทุนที่ต่ำกว่าของบราซิลเมื่อเทียบกับประเทศเหล่านี้เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ การผลิตและราคา ในอีกด้านหนึ่งมีการรวมเทคโนโลยีและสุขภาพของฝูงสัตว์ที่ประสบความสําเร็จด้วยการลงทุน ในความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มและในการป้องกันการเกษตร
สิ่งที่น่าสังเกตอีกอย่างคือค่าตอบแทนแรงงานที่ต่ำกว่าและต้นทุนสิ่งอํานวยความสะดวกที่ต่ำกว่า ในกรณีของเงินเดือนบราซิลมีระดับต่ำกว่าที่ปฏิบัติในต่างประเทศมาก ชั่วโมงทํางานที่นี่ในปี 2022 อยู่ที่ประมาณ 3 เหรียญสหรัฐฯ ในขณะที่คู่แข่งที่สําคัญเช่น สเปนอยู่ที่ 16.29 เหรียญสหรัฐฯ
อย่างไรก็ตาม ต้นทุนอาหารสัตว์เป็นปัจจัยหลัก อุตสาหกรรมสุกร Mato Grosso มีต้นทุนการให้อาหารต่ำที่สุดเฉลี่ย 0.87 เหรียญสหรัฐฯ เพื่อผลิตสุกรมีชีวิตหนึ่งกิโลกรัม เนื่องจากการแปลงอาหารสัตว์ต่ำและราคา อาหารสัตว์ที่ต่ำกว่า ใน Santa Catarina ค่านี้อยู่ที่ประมาณ 1.02 เหรียญสหรัฐฯ และถูกกําหนดโดย การแปลงอาหารต่ำ เนื่องจากราคาอาหารสัตว์ที่สูงขึ้น เดนมาร์กและสหรัฐอเมริกามีค่าใช้จ่าย 0.96 เหรียญสหรัฐฯ และ 1.03 เหรียญสหรัฐฯ ต่อกิโลกรัมของสัตว์มีชีวิต ตามลําดับ
ความเห็นและข้อเสนอแนะ
ผู้ผลิตเนื้อสุกรบราซิลดีขึ้นอย่างมากในปี 2023 ราคาอาหารสัตว์ลดลงและต้นทุนการผลิตอื่น ๆ ทรงตัว ยกเว้นค่าไฟฟ้า และค่าจ้างเพิ่มขึ้น ราคาขายต่อกิโลกรัมของสุกรสดยังมีแนวโน้มดี จึงเชื่อว่าโอกาสในการส่งออก ของบราซิลในปีหน้าจะเพิ่มขึ้นและสามารถแข่งขันได้ในตลาดเนื้อสุกรระหว่างประเทศ ซึ่งบราซิลมีศักยภาพในการแข่งขันอันดับต้นๆ ของตลาดโลก

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซาเปาโล

thThai