“เล่าข่าวการค้า” โดย สคต. ชิคาโก EP6 เรื่อง สินค้าเซลล์และแผงพลังงานแสงอาทิตย์สหรัฐฯ ยังมีแนวโน้มขยายตัว

 

สินค้าเซลล์และแผงพลังงานแสงอาทิตย์สหรัฐฯ ยังมีแนวโน้มขยายตัว

 

  1. สหรัฐฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินนโยบายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและตั้งเป้าที่จะลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 โดยการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นหนึ่งในแหล่งพลังงานทางเลือกที่ได้รับความนิยมในตลาด
  2. แนวโน้มการติดตั้งแผงผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ในสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาโดยตลอดในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา คิดเป็นอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 35.34 ต่อปี ทั้งนี้ แม้ว่าปัจจัยด้านอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่รักษาตัวอยู่ในระดับสูงจะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนติดตั้งแผงผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ในสหรัฐฯ แต่ในภาพรวมตลาดยังคงมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยส่วนหนึ่งมาจากความกังวลด้านราคาวัตถุดิบที่อาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้นภายหลังจากที่สหรัฐฯ ครบกำหนดการดำเนินมาตรการชะลอการดำเนินมาตรการไต่สวนกรณีการหลีกเลี่ยงภาษีสินค้านำเข้าสินค้าจากกัมพูชา มาเลเซีย เวียดนาม และไทย ซึ่งจะครบกำหนดในกลางปีหน้า รวมถึงการดำเนินมาตรการสนับสนุนของภาครัฐท้องถิ่นด้วย
  3. ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน 2566 สหรัฐฯ นำเข้าสินค้าเซลล์และแผงผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นมูลค่าราว 1.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (+ร้อยละ 145.25) โดยไทยเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่อันดับที่ 2 ในตลาดรองจากเวียดนาม มีมูลค่าส่งออกทั้งสิ้น 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (+ร้อยละ 190.00)
  4. ในอนาคตไทยควรที่จะเร่งหาโอกาสในการเจรจาแก้ต่างเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินการไต่สวนของสหรัฐฯ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการไทยเองยังควรที่จะปรับตัวพัฒนาเทคโนโลยีให้ตรงกับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน เช่น การลดน้ำหนัก และการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้า เป็นต้น
  5. ปัจจุบันสหรัฐฯ มีนโยบายสนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศ ดังนั้น หากผู้ประกอบการไทยสามารถพิจารณาขยายฐานการผลิตไปตั้งในสหรัฐฯ เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมได้ ก็จะช่วยให้สามารถลดอุปสรรคทางการค้าและรักษาส่วนแบ่งตลาดของไทยในสหรัฐฯ ได้อย่างยั่งยืน

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถรับชมได้ทางช่องทางพอดแคส “เล่าข่าวการค้า” โดย สคต. ชิคาโก https://youtu.be/iYMAR6KF7OI

 

******************************

 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครชิคาโก

thThai