เมียนมาเล็งเห็นว่า ประเทศไทยมีความต้องการวัตถุดิบอาหารจากเมียนมาเพิ่มขึ้น และสินค้าส่งออกหลักของเมียนมาผ่านชายแดนเมียวดี-แม่สอด เช่น พริกแห้ง หัวหอม กะหล่ำปลี อาหารทะเล ตามข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์เมียนมา

ประเทศไทยมีความต้องการวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมหรือธุรกิจอาหารเพิ่มขึ้น เนื่องจากร้านอาหารและธุรกิจอาหารในประเทศไทยที่เติบโตขึ้น

ในช่วงสัปดาห์ที่สามของเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566 วัตถุดิบอาหารที่เมียนมาได้ส่งออกไปยังประเทศไทยโดยผ่านชายแดนเมียวดี-แม่สอดเป็นหลัก เช่น พริกแห้ง 1.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หัวหอม 1.26 ล้านเหรียญสหรัฐฯ กะหล่ำปลี 0.399 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ในขณะเดียวกัน เมียนมานำเข้าจากประเทศไทย เช่น อาหารสัตว์ จักรยาน เสื้อผ้า เครื่องเขียน ชิ้นส่วนรถยนต์ วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอาง ยา รองเท้า ผลไม้ สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าอุตสาหกรรม เครื่องจักร อุปกรณ์ประมง

การค้าชายแดนเมียวดีระหว่างวันที่ 1 ถึง 17 พฤศจิกายน 2566 มีมูลค่า 53.836 ล้านดอลลาร์ เป็นมูลค่าการส่งออก 10.389 ล้านดอลลาร์ และมูลค่าการนำเข้า 43.447 ล้านดอลลาร์ ตามข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์เมียนมา

 

********************************************

ที่มา: Global New Light of Myanmar

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง

วันที่ 6 ธันวาคม 2566

thThai