เวียดนามและจีนผลักดันการค้าข้ามพรมแดนและส่งเสริมการนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่าง 2 ประเทศ

นาย เญือง เซิน เฮียน (Duong Xuan Huyen) รองประธานของคณะกรรมการประชาชนประจำจังหวัดลางเซิน (Lang Son) กับคณะผู้แทนจากรัฐบาลประชาชนแห่งเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงของจีน ได้จัดการประชุมร่วมเพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนและส่งเสริมการค้าข้ามพรมแดน

จังหวัดลางเซิน (Lang Son) เป็นพื้นที่ขนถ่ายสินค้าที่สำคัญสำหรับการนำเข้าและส่งออกสินค้าทางบกระหว่างเวียดนามและจีน ซึ่งมีความสำคัญในการอำนวยความสะดวกในการส่งออกและนำเข้าสินค้าเกษตรระหว่างเวียดนามและจีน เป็นเส้นทางสำคัญในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างเวียดนาม จีน และอาเซียน ด้วยเป้าหมายที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการผ่านพิธีการศุลกากรผ่านด่านชายแดน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดได้สั่งการให้หน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ พัฒนาโครงการในการสร้างด่านชายแดนอัจฉริยะในเส้นทางสำหรับการขนส่งสินค้าที่ด่านชายแดนหูหงิ (Huu Nghi) – โหย่วอี้กวาน (Youyi Guan) ในขณะนี้โครงการได้เสร็จขั้นตอนเบื้องต้นและได้ยื่นเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติ

นอกจากนี้ เสนอให้เจ้าหน้าที่ของกวางสีทำงานร่วมกับลางเซินอย่างไกล้ชิด เพื่อดำเนินกิจกรรมพิธีการศุลกากรต่อที่ด่านชายแดนต่างๆ ระหว่าง 2 ประเทศ รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการผ่านพิธีการศุลกากรผ่านด่านชายแดน และจัดพิธีดำเนินการเส้นทางสำหรับการขนส่งสินค้าผ่านด่านชายแดนเตินแท็งห์ Tan Thanh (เวียดนาม) – Po Chai (จีน)

โดยทางเวียดนามเสนอให้เริ่มดำเนินการพิธีการศุลกากรสำหรับสินค้าผ่านประตูชายแดน Binh Nghi – Ping Erguan และยกระดับเป็นประตูชายแดนทวิภาคีและส่งเสริมการท่องเที่ยว

นาย Liao Pinhu รองผู้ว่าการรัฐบาลประชาชนเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงประเทศจีนคาดว่า จังหวัดลางเซิน Lang Son จะสร้างด่านชายแดนอัจฉริยะอย่างรวดเร็วภายใต้กรอบข้อตกลงที่ลงนามระหว่างทั้งสองฝ่าย นอกจากนี้ ยังเรียกร้องให้รัฐบาลเวียดนามดำเนินการก่อสร้างและยกระดับเส้นทางรถไฟฮานอย – ด่งดัง และดำเนินมาตรการอำนวยความสะดวกในการผ่านพิธีการศุลกากรที่ด่านชายแดนทั้ง 2 ประเทศ

ในโอกาสดังกล่าวบริษัทของเวียดนามและบริษัทในจีนได้ลงนามข้อตกลง 21 ฉบับและสัญญาทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก สินค้าเกษตร ป่าไม้และการประมง โลจิสติกส์ และเกษตรกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง

การประชุมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงานการท่องเที่ยวและการค้าเวียดนาม-จีน ครั้งที่ 15 จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร ผู้จัดการการวางแผนนโยบาย และผู้ประกอบการจากทั้งสองประเทศสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล และเสนอมาตรการเพื่อส่งเสริมการค้าผลิตภัณฑ์เกษตรป่าไม้และประมง

นาย Le Thanh Hoa รองผู้อำนวยการกรมคุณภาพ แปรรูป และการพัฒนาตลาด ภายใต้กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทกล่าวว่า จีนเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดสำหรับสินค้าเกษตร ป่าไม้และการประมงของเวียดนาม โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตร ผลไม้ และอาหารทะเล

นาย Fu Zhenghua รองหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการพรรคเทศบาลประจำเมืองท่าฟางเฉิงก่างของจีนกล่าวว่า ทั้ง 2 ประเทศจำเป็นต้องดำเนินการจัดการมาตรฐานสำหรับสินค้านำเข้าและส่งออก และส่งเสริมการเชื่อมโยงมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ บรรจุภัณฑ์ การติดฉลาก ความปลอดภัยของอาหาร และแหล่งกำเนิด จำเป็นต้องเพิ่มผลิตภัณฑ์ เช่น อาหารทะเลแช่แข็ง ยารักษาโรค และยาแผนโบราณ เข้าไปในรายการซื้อขายมากขึ้น

   (จาก e.vnexpress.net)

ข้อคิดเห็น

ในช่วงที่ผ่านมา เวียดนามยังคงเป็นคู่ค้ารายใหญ่ของจีน โดยทั้ง 2 ประเทศมุ่งมั่นที่จะบรรลุการเติบโตที่ยั่งยืนในด้านการค้าต่างๆ ไม่ว่าสินค้าเกษตรและประมง จัดตั้งและพัฒนาห่วงโซ่อุปทานสินค้าข้ามพรมแดน ด้วยการมีส่วนร่วมของธุรกิจจากทั้งสองประเทศ และบรรลุผลลัพธ์ที่มั่นคงในความร่วมมือด้านการเกษตรและการพัฒนาชนบท โดยเศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง ในปี 2566 การเติบโตของ GDP สูงถึงร้อยละ 4.5 โดยจีนมีความต้องการสินค้าเกษตร ป่าไม้และการประมงของเวียดนาม โดยสินค้าเกษตรเวียดนามส่งออกไปยังจีนผ่านด่านชายแดนในมณฑลกวางสีและยูนนานมีมากกว่าร้อยละ 70 เป็นสินค้าเกษตร จีนเป็นหุ้นส่วนการค้ารายใหญ่ที่สุดและตลาดส่งออกรายใหญ่อันดับสองของเวียดนาม ภายใต้บันทึกความเข้าใจ ทั้งสองฝ่ายเห็นด้วยที่จะร่วมกันพัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตรและการพัฒนาชนบท ตลอดจนส่งเสริมการค้าและการลงทุนในภาคเกษตรกรรม เพื่อบรรลุเป้าหมายการเติบโตที่ยั่งยืนในด้านการค้าและการลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศ และการจัดตั้งและพัฒนาห่วงโซ่อุปทานการผลิตฟาร์ม ข้ามพรมแดนโดยมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการจากทั้งสองประเทศภายในสามปีข้างหน้า ความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่ายกำลังพัฒนาเป็นไปในทางที่ดี รวมถึงการตั้งใจของทั้งสองฝ่ายในการอำนวยความสะดวกในการส่งเสริมการค้า จะช่วยสร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมพัฒนาการค้าทวิภาคี ระหว่างเวียดนามและจีน เพื่อช่วยให้สินค้าเกษตร ป่าไม้ และการประมง เวียดนามเข้าสู่ตลาดผู้บริโภคปลายทางในจีนได้มากยิ่งขึ้น

 

thThai