การตลาดขายสินค้าอาหารผ่าน TikTok กำลังเติบโตในสหรัฐอเมริกาความนิยมใช้การตลาดผ่าน app TikTok เพื่อขายอาหารและ/หรือ การสร้างยอด FC กำลังมีการเติบโตอย่างมากในสหรัฐฯ เนื่องจากมีการค้นพบว่า TikTok สามารถเป็นช่องทางการตลาดที่มีประสิทธิผลอย่างมากในการสื่อสารเสนอขายสินค้าที่มีอยู่แล้วและแนะนำสินค้าใหม่ ตรงเข้าถึงคนดูและลูกค้าตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักล้านได้อย่างรวดเร็วและมีค่าใช้จ่ายในระดับต่ำ นอกจากนี้ ยังอาจหมายถึงโอกาสที่จะได้รับผลประโยชน์จากการทำงานร่วมกับบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอาหารรายใหญ่ในสหรัฐฯ ที่ปัจจุบันหันมาให้ความสนใจเพิ่มขึ้นต่อเนื่องกับการ ตลาดผ่าน TikTok และพร้อมจะเข้าร่วมทำธุรกิจด้วยการนำเอาสินค้าแบรนด์ของบริษัทเข้าไปผสมผสานในเนื้อหาเรื่องอาหารที่มีการนำเสนอบน TikTok

 

บริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับการตลาดผ่านทางโซเชียลมีเดียหลายรายระบุว่า การตลาดในลักษณะสร้างอิทธิพลและสร้างแรงดึงดูดใจโดยใช้เนื้อหาเรื่องอาหาร (food content) กำลังเติบโตอย่างมากบนโลกออนไลน์ปัจจุบัน ก่อให้เกิด food influencers ขึ้นมาเป็นจำนวนมาก บริษัท Influencer Marketing Factory รายงานว่า ตั้งแต่ ปี 2022 เป็นต้นมา ลูกค้าของบริษัทที่แสดงความจำนงว่า ต้องการผู้สร้างสรรค์เนื้อหาเกี่ยวกับอาหาร (food content creators) สำหรับนำเสนอบนสื่อออนไลน์ มีจำนวนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 30 ขณะเดียวกันบริษัท CookIt ที่ทำธุรกิจบริหารจัดหาบุคคลที่มีพรสวรรค์ในเรื่องอาหาร (food-focused talent) รายงานว่า กิจการของบริษัทฯในปีนี้เติบโตจากปีก่อนหน้าร้อยละ 25 และบริษัท Billion Dollar Boy ที่ทำธุรกิจการตลาดโดยการใช้ influencer ระบุว่า ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจถูกปิด (shut down) จากวิกฤต COVID-19 คนอเมริกันหันไปปรุงอาหารรับประทานเองที่บ้านเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิดผู้สร้างสรรค์เนื้อหาเกี่ยวกับอาหาร (food creators) นำเสนอบน social media เพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นกัน

 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดผ่านทาง social media ให้ความเห็นว่า อาหารเป็นเรื่องสากล ที่การผลิต contents ออกสื่อ social media สามารถทำได้โดยง่ายและรวดเร็ว มีข้อจำกัดต่ำ เปิดโอกาสให้ผู้สร้างสรรค์ (creator) สามารถแสวงหาและสร้างเนื้อเรื่องแปลกๆหลากหลายออกไปเป็นจำนวนมากได้โดยง่าย โดยที่เนื้อหาเหล่านั้นยังคงเข้าได้เป็นอย่างดีกับการนำเสนอทาง social media ปัจจุบันการนำเสนอเนื้อหาเรื่องอาหารบนสื่อออนไลน์ถือว่าเป็นพอร์ตการลงทุน (Investment Portfolio) ชนิดหนึ่ง ผู้ที่สามารถสร้างเนื้อหาจำนวนมากที่ดึงดูดใจผู้ดูได้จำนวนมากเช่นกันจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนแน่นอน ที่รวมถึงผลประโยชน์ที่มาจากโอกาสในการทำธุรกิจร่วมกับผู้ผลิตแบรนด์สินค้าอาหารรายใหญ่ ทำให้เกิดการเติบโตอย่างมากของความเชื่อที่ว่า อาหารคือเงื่อนไขสำคัญของการตลาดที่เป็นการสร้างอิทธิพลแก่คนดู (influencer marketing) ธุรกิจผู้ผลิตและเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าอาหารหลายรายเชื่อว่า การสร้างรายการเกี่ยวกับอาหารเพื่อนำเสนอทาง social media ที่เป็นรายการที่มีคุณภาพสูง สามารถผลิตได้ในสถานที่ง่ายๆเช่นที่บ้าน ในราคาที่คุ้มค่ากว่าเงินงบประมาณที่ต้องใช้ในการผลิตโฆษณาแบบดั้งเดิม บริษัทธุรกิจเจ้าของแบรนด์สินค้าอาหารที่ปัจจุบันได้เข้าไปทำงานร่วมกับผู้สร้างสรรค์เนื้อหา (content creator) เรื่องอาหารบน TikTok เช่น Weight Watchers, McDonald’s, Taco Bell, Blue Chair Bay, Bud Light และแม้กระทั่งตลาด เช่น Thrive Market เป็นต้น

การตลาดขายสินค้าอาหารผ่าน TikTok กำลังเติบโตในสหรัฐอเมริกา

ผู้บริหารของบริษัทธุรกิจด้านการตลาดที่เป็นการสร้างอิทธิพลแก่คนดู ระบุว่า ปัจจุบันบน social medial มีเรื่องอาหารถูกนำเสนอเป็นจำนวนมาก และสามารถดึงดูดผู้ดูได้สูงกว่าเนื้อหาเรื่องอื่นๆ และนอกเหนือจากธุรกิจอาหารแล้วยังมีธุรกิจอื่น เช่น ธุรกิจธนาคารไปจนถึงโรงงานผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน กำลังมองหาช่องทางที่จะเข้าไปทำธุรกิจร่วมกับผู้สร้างเนื้อหาเรื่องอาหารนำเสนอทาง social media

 

การเติบโตอย่างมากของเนื้อหาเรื่องอาหารใน social media และจำนวน influencer เรื่องอาหารไม่ได้ก่อให้เกิดความวิตกกังวลใดๆแก่ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องในการตลาดสินค้าอาหารผ่านทาง social media ภาคธุรกิจเหล่านี้มองว่าโอกาสที่ตลาดจะอิ่มตัวยังอยู่อีกไกล แต่ได้ให้ความเห็นว่า ผู้ที่ต้องการทำการตลาดในลักษณะนี้จำเป็นต้องมีความระมัดระวังในการเลือกใช้ influencers และข้อความที่ต้องการสื่อกับผู้บริโภค เพื่อป้องกันผลกระทบในทางลบเหมือนกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วกับ Budweiser ที่ใช้ influencer ที่เป็น LBGTQ ออกมาสนับสนุน LBGTQ อย่างออกหน้าจนเกินไป

 

ที่มา: DIGIDAY MEDIA AWARDS: “TikTok creators are increasingly tapping into food-centric content – and brands are following”, by Kimeko McCoy และ Julian Cannon, November 28, 2023

 

ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ของ สคต.ลอสแอนเจลิส
สหรัฐฯเป็นประเทศที่มีจำนวนผู้ใช้ TikTok มากที่สุดในโลก ประมาณการณ์ว่ามากกว่า 150 ล้านคน หรือเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรสหรัฐฯทีมีประมาณมากกว่า 340 ล้านคน eMarketer ระบุว่า ร้อยละ 67 ของคนอเมริกันอายุระหว่าง 18 – 19 ปี ร้อยละ 56 ของคนอายุระหว่าง 20 – 29 ปี และร้อยละ 16 ของคนอายุระหว่าง 60 – 64 ปี ใช้ TikTok เป็นเครื่องมือแสวงหาคำแนะนำและ/หรือการรีวิวสินค้าต่างๆ และหาความสนุกสานกับเนื้อหา (content) ที่นำเสนอโดยแบรนด์ต่างๆที่ตนชอบ มีรายงานว่าในปี 2022 TikTok เป็น app ที่ถูก download มากที่สุดในสหรัฐฯ หรือประมาณ 99 ล้านครั้ง

 

มีรายงานว่าการใช้การตลาด TikTok ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในหมู่ผู้บริโภคทั่วไป แต่ยังถูกนำไปใช้ในการทำตลาดในภาคธุรกิจ โดยในปี 2022 มีธุรกิจสหรัฐฯมากกว่า 5 ล้านรายใช้ TikTok ในการประชาสัมพันธ์สร้างอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า และร้อยละ 16 ของนักการตลาด B2B สหรัฐฯ ใช้การตลาดผ่าน TikTok

การตลาดขายสินค้าอาหารผ่าน TikTok กำลังเติบโตในสหรัฐอเมริกา

การนำ TikTok platform มาใช้ในการทำธุรกิจกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในตลาดสหรัฐฯ เพราะ TikTok สามารถใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการเชื่อมโยงแบรนด์กับลูกค้าเป้าหมายทั่วโลกและทั่วสหรัฐฯได้โดยตรง มีอิทธิพลในการสร้างความเชื่อมั่นและความซื่อสัตย์ต่อแบรนด์ได้ มีรายงานการสำรวจพบว่า เกือบทั้งสิ้นของผู้ใช้ TikTok จะมีปฏิกิริยาตอบสนองทันทีหลังจากได้เห็นวิดิโอใน TikTok ร้อยละ 70 ของ TikTokers ระบุว่า ได้ค้นพบสินค้าใหม่ๆหรือแบรนด์ใหม่ๆที่น่าสนใจและเข้ากับความต้องการของตน เกือบครึ่งหนึ่งของ TikTokers ระบุว่า ตนได้ซื้อสินค้าที่เห็นบน TikTok โดยทันที จนเกิดคำกล่าวติดตลกที่ได้รับคำนิยมว่า “TikTok made me buy it” และร้อยละ 38 ระบุว่าเนื้อหา/เรื่องราวที่แบรนด์ต่างๆที่สร้างออกมานำเสนอบน TikTok ทำให้ตนเกิดความรู้สึกเชื่อถือว่าสินค้าแบรนด์ดังกล่าวเป็นของแท้จริง

 

แหล่งข้อมูลสำหรับผู้สนใจที่จะทำการตลาดผ่านทาง TikTok เช่น
1. บริษัท TikTok, 5800 Bristol Pkwy, Culver City, CA 90230, ได้รวบรวมรายชื่อ content creator ไว้ที่ https://creatormarketplace.tiktok.com ที่ผู้สนใจอาจพิจารณาติดต่อ จ้างไปใช้ทำงานให้ได้

 

2.  The Influencer Marketing Factory (https://theinfluencermarketingfactory.com) 66 West Flagler St., Suite 900 – #1178, Miami, FL 33130 ให้บริการการตลาดในระบบดิจิทัล

3. The Influential Company (https://influential.com) 8383 Wilshire Blvd., #526, Beverly Hills, CA 90211, Tel. 702 907 3132 ให้บริการจับคู่แบรนด์กับ influencers

 

thThai