“เล่าข่าวการค้า” โดย สคต. ชิคาโก EP4 เรื่อง ตลาดค้าปลีกสหรัฐฯ ยังสดใสช่วงปลายปี

 

ตลาดค้าปลีกสหรัฐฯ ยังสดใสช่วงปลายปี

 

  1. ตลาดค้าปลีกสหรัฐฯ ช่วงเทศกาลปลายปีนี้ มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 9.57 – 9.67 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นอัตราการขยายตัวร้อยละ 3.4 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา แม้ว่าเศรษฐกิจกในสหรัฐฯ จะยังคงผันผวนจากปัจจัยกระทบในตลาด เช่น ภาวะเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย ต้นทุนพลังงาน และการทำสงครามในตะวันออกกลาง
  2. ปัจจัยด้านการจ้างงานและอัตราการจ้างงานภายในประเทศเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการขยายตัวของการค้าปลีกสหรัฐฯ ในปีนี้ ทั้งนี้ คาดว่าผู้บริโภคชาวอเมริกันจะใช้จ่ายช่วงเทศกาลปลายปีเฉลี่ย 1,530 ดอลลาร์สหรัฐต่อคน โดยผู้บริโภคกลุ่ม Millennials มีแนวโน้มใช้จ่ายมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ กลุ่ม Gen X กลุ่ม Gen Z และกลุ่ม Baby Boomer ตามลำดับ
  3. แนวโน้มดังกล่าวน่าจะเป็นผลดีและเป็นโอกาสในการขยายมูลค่าการส่งออกสินค้าไทย โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม ของขวัญของชำร่วย และของตกแต่งบ้าน เป็นต้น
  4. ผู้ประกอบการไทยควรพิจารณาเตรียมความพร้อมหาโอกาสในการเสนอขายสินค้าล่วงหน้าอย่างเหมาะสมเพื่อให้สามารถผลิตและจัดส่งสินค้าได้ทันตามกำหนด นอกจากนี้ ยังควรเตรียมความพร้อมเผื่อเวลาในการจัดส่งสินค้าเพื่อลดความเสี่ยงด้านการขนส่งล่าช้าจากปัจจัยปัญหาในด้านการขนส่งสินค้าผ่านคลองปานามา

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถรับชมได้ทางช่องทางพอดแคส “เล่าข่าวการค้า” โดย สคต. ชิคาโก https://youtu.be/UPRJHMbHBL0

 

******************************

 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครชิคาโก

thThai