นาย Nguyen Nhu Cuong อธิบดีกรมการเพาะปลูกพืช กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทเวียดนามกล่าวว่า         การที่ข้าวเวียดนามได้รับการยกย่องว่าเป็นข้าวที่ดีที่สุดในโลกอีกครั้งหนึ่งได้ยืนยันถึงคุณภาพและชื่อเสียงของข้าว

ทั้งนี้ ข้าวเวียดนามได้รับรางวัลข้าวที่ดีที่สุดในโลกในการประชุมข้าวนานาชาติ (The Rice Trader 2023) จัดขึ้นที่เซบู ฟิลิปปินส์ ตั้งแต่วันที่ 28 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

นาย Cuong กล่าวว่าในปีนี้มีผู้ประกอบการเวียดนาม 3 รายพร้อมข้าว 6 สายพันธุ์เข้าร่วมการประกวด ในจำนวนนี้มี วิสาหกิจเอกชน Ho Quang Tri เข้าร่วมการประกวดด้วยข้าว ST24 และ ST25 บริษัท Loc Troi Group คือข้าว LT28 และ Nang Hoa 9 และบริษัท Thai Binh Seeds Group คือข้าว TBR39-1 และข้าวเหนียว A Sao ผลลัพธ์สุดท้าย ข้าวเวียดนามกลายเป็นข้าวที่ดีที่สุดในโลก ข้าวกัมพูชาอันดับที่ 2 และข้าวอินเดียเป็นอันดับ ที่ 3

นาย Cuong ระบุว่า ผลดังกล่าวตอกย้ำถึงคุณภาพและชื่อเสียงของข้าวเวียดนามในตลาดต่างประเทศอีกครั้ง โดยยืนยันถึงการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมข้าวของเวียดนามในทิศทางที่ถูกต้องและบรรลุผลสําเร็จที่สําคัญ

ข้าวเวียดนามได้รับการขนานนามว่าเป็นข้าวที่ดีที่สุดในโลก ซึ่งส่งผลเชิงบวกต่อภาพลักษณ์ของข้าวเวียดนามและการส่งออกข้าวเวียดนาม โดยเฉพาะข้าวที่มีคุณภาพสูง นอกจากนี้ยังกระตุ้นให้ภาคท้องถิ่น ภาคธุรกิจ และภาคเกษตรกร ร่วมลงทุนในการผลิตข้าวคุณภาพสูงอีกด้วย

จากข้อมูลของกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท มูลค่าการส่งออกข้าวของเวียดนามในช่วง 11 เดือนของปี 2566 อยู่ที่ 4,410 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 36 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2565

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้าวเวียดนามหลายชนิดในปัจจุบันราคาสูงเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่ เช่น ราคาข้าวหัก 5% อยู่ที่ 663 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ราคาข้าวหัก 25% อยู่ที่ 643 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน และราคาข้าวหอมมะลิ อยู่ที่ 748 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน

จาก https://tuoitre.vn/)

 

  ข้อคิดเห็น สคต

ข้าวพันธุ์ ST25 ของเวียดนาม พัฒนาโดยวิสาหกิจเอกชน Ho Quang Tri โดยมีนาย Ho Quang Cua อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเกษตรและชนบทประจำจังหวัด Soc Trang (ภาคใต้) เป็นผู้นำทีมในการพัฒนา ข้าว ST25 มีเมล็ดเรียวยาว หุงแล้วนุ่ม กลิ่นหอม ปลูกได้ตลอดปี ทนทานต่อความเป็นกรดและดินเค็ม และเหมาะกับพื้นที่ดินดอนสามเหลี่ยมแม่น้ำโขง ซึ่งมี  การเลี้ยงกุ้งในบริเวณเดียวกัน ทั้งนี้ ข้าวพันธุ์ ST25 ได้รับรางวัลข้าวที่ดีที่สุดในโลกจากการประกวด World’s Best Rice ในปี 2562 จัดโดยสำนักพิมพ์ The Rice Trader ซึ่งเป็นครั้งแรกที่เวียดนามได้รับรางวัลสูงสุดจากการประกวดโดยสำนักพิมพ์ดังกล่าว ในขณะที่ข้าวสายพันธุ์ ST24 ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่ 2 จาก 3 พันธุ์ข้าวที่อร่อยที่สุดในโลกจากที่ประชุม Word Rice Conference ครั้งที่ 9 ในปี 2560 ที่เมืองมาเก๊า ในเวลาเพียง 3 ปี (ตั้งแต่ปี 2563 – 2565) การส่งออกข้าว ST24 และ ST25 เพิ่มขึ้น 4 เท่า และเป็นประเภทที่มีอัตราการเติบโตเร็วที่สุดในอุตสาหกรรมข้าว แม้ว่าจะมีสัดส่วนเพียงเล็กน้อยเพียงร้อยละ 1.5 ของมูลค่าการส่งออกข้าวทั้งหมดของเวียดนาม แต่ข้าวพันธุ์ ST24 และ ST25 ถือเป็นตัวอย่างที่ดีในการเข้าถึงตลาดระดับไฮเอนด์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ในปี 2565 เวียดนามส่งออกข้าวพันธุ์ ST24 ปริมาณ 61,027 ตัน (+37.4%) และข้าวพันธุ์ ST25 กว่า 8,660 ตัน (+66.5%) ไปยังตลาดโลก ในขณะที่ราคาข้าวหลายประเภทลดลง แต่ข้าว ST25 ยังคงเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปีก่อน เป็นเฉลี่ย 1,000 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน ซึ่งราคาเป็นสองเท่าของราคาข้าวปกติ และราคาส่งออกข้าว ST24 เฉลี่ยอยู่ที่ 724 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน รัฐบาลเวียดนามให้ความสำคัญต่อการพัฒนาพันธุ์ข้าวเนื่องจากมีนโยบายส่งเสริมการส่งออกข้าวคุณภาพสูง การที่เวียดนามได้รับรางวัลข้าวที่ดีที่สุดในโลกจะส่งผลเชิงบวกต่อภาพลักษณ์ของข้าวเวียดนามและการส่งออกข้าวเวียดนาม ซึ่งจะเพิ่มการแข่งขันกับการส่งออกข้าวของไทยด้วย

thThai