อินเดียตั้งเป้ามูลค่าการส่งออกอาหารทะเล 14 พันล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2025 พร้อมทั้งเพิ่มสัดส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าเพิ่มให้ได้เป็นสองเท่า ภายในปี 2030

thThai