สินค้าแบรนด์จีนกำลังมาแรง

สินค้าแบรนด์จีนกำลังมาแรง

เทศกาลช้อปปิ้งทางออนไลน์ครั้งยิ่งใหญ่จีน  “เทศกาลช้อบปิ้งคนโสด 11.11” (วันที่ 11 พ.ย. 2565) ผ่านไปด้วยดี สิ่งที่น่าจับตามองคือ สินค้าแบรนด์จีนครองสัดส่วนในรถเข็นของผู้บริโภค ยอดขายสินค้าแบรนด์จีนมีการขยายตัวอย่างก้าวกระโดด สินค้าแบรนด์จีนกลายเป็นจุด Hi-light ในเทศกาลช้อบปิ้งคนโสด 11.11” ข้อมูลจากแพลตฟอร์ม Tmall แสดงให้เห็นว่า สินค้าแบรนด์จีนครองสัดส่วนร้อยละ 89 ของสินค้าทั้งหมด ยอดการจำหน่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 667 ในส่วนนี้ สินค้า 85 รายการมียอดการจำหน่ายทะลุ 100 ล้านหยวนภายใน 1 ชั่วโมงในวันแรก และจำนวนมากกว่า 70,000 รายการ มียอดการจำหน่ายเพิ่มขึ้น 2 เท่าตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา หนังสือพิมพ์ Southern Daily ระบุว่า ตลาดจีนนิยมแบรนด์สากลต่างชาติลดลง และกลับมานิยมใช้แบรนด์สินค้าของตนเองมากขึ้น

ข้อมูลจากแพลตฟอร์มออนไลน์ Tmall/ Jingdong/ Weipinhui แสดงให้เห็นว่า สินค้าแบรนด์จีนยอดนิยม 3 อันดับแรก ได้แก่ สินค้าเครื่องสำอาง (แบรนด์ Proya / Perfect Dairy/Florasis) เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แบรนด์ Huawei /Xiaomi/Supor ) เสื้อผ้าและรองเท้า (แบรนด์ Bosideng /Lining/Anta) และผู้บริโภครุ่น Gen Z เป็นกำลังสำคัญในการใช้จ่ายสินค้าเหล่านี้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 74 ของผู้บริโภคที่จัดซื้อสินค้าแบรนด์จีน องค์กรวิจัย AlixPartners เปิดเผยว่า ผู้บริโภคชาวจีนร้อยละ 66 มีแผนจะเพิ่มการใช้จ่ายให้กับสินค้าแบรนด์จีน เนื่องจากสินค้าจีนมีคุณภาพดีและราคาเหมาะสม และจากการติดตามสถานการณ์หลายปี สังเกตได้ว่า ผู้บริโภคชาวจีนยอมรับและเลือกซื้อสินค้าแบรนด์ของตนมากยิ่งขึ้น

ในช่วงเทศกาลชอบปิ้งคนโสด 11.11 (ระหว่างวันที่ 31 ต.ค. 20.00 น. – 11 พ.ย. 24.00 น.) สินค้าแบรนด์จีนสร้างกระแสดึงดูดลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยจับมือร่วมกับสินค้าแบรนด์อื่น (Co-branding) ประชาสัมพันธ์เรื่องเล่าและวัฒนธรรม จัดทำกิจกรรมส่งเสริมการขายโดยผ่าน Live Streaming ผ่าน KOL ชื่อดัง นอกจากนี้  สินค้าแหล่งนี้ยังได้รับค่าสนับสนุนจากทางแพลตฟอร์มเป็นพิเศษ ทำให้ยอดการขายสินค้าแบรนด์จีนมีการขยายตัวมากที่สุดในรอบ 15 ปีที่ผ่านมา เช่น เครื่องสำอางจีนยี่ห้อ Perfect Dairy หลังจากที่นำดาราหญิงชื่อดังของจีน Ms Zhouxun มาเป็น Brand Ambassador แล้ว ยังมีการประชาสัมพันธ์โดยผ่าน Social Media โดยมีการลงโฆษณาในโปรเกรม Red Book / Tik Tok ทำให้ยอดการขายล่วงหน้า (วางค่ามัดจำ และชำระส่วนเหลือในวันเทศกาลช้อปปิ้ง ) ของ Perfect Dairy สูงถึง 4,300 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 48 Mr.Zhang Qinghui ประธานสมาคมการดีไซน์เสื้อผ้าจีน แนะนำว่า  สินค้าแบรนด์จีนเป็น “ผลิตภัณฑ์สมัยใหม่” ที่สอดคล้องกับรสนิยมผู้บริโภคกลุ่มคนรุ่นใหม่ โดยนำพาลูกค้าไปสู่วีธีชีวิตใหม่ สัมผัสความรู้สึกใหม่ (Shopping Experience) มีอนาคตอันยาวไกล  เช่น แบรนด์ Xiaomi เปิดร้านค้าจำหน่าย Flash Sale แบรนด์สินค้า Ceramic ถ่ายทำ Live streaming ในโรงงานแบรนด์สุรา Moutai ชื่อดังร่วมกับแบรนด์ชานม Luckin แบรนด์น้ำพริก Lao ganma ผลิตเสื้อผ้าที่มี Logo ของตน แบรนด์สุรา Luzhou Laojiao ผลิตน้ำหอม เป็นต้น เนื่องจากเล็งเห็นถึงศักยภาพสินค้าแบรนด์จีน บริษัท Alibaba ได้ตั้งโครงการ “New Chinese Products” โดยส่งเสริมและสนับสนุนแบรนด์เก่าแก่หรือแบรนด์ใหม่ของจีนใช้ประโยชน์ระบบ Digital Content

ผู้เชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจจากมหาวิทยาลัยเจิ้อเจียง ให้ความเห็นว่า กระแสนิยมสินค้าจีนมีนัยยะสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมจีน ซึ่งกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศ นำมาโอกาสการพัฒนาของธุรกิจในห่วงโซ่วอุปทานอย่างครบวงจร เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดสากล ตลอดจนขยายโอกาสการจ้างงานด้วย ปัจจัยที่ทำให้สินค้าแบรนด์จีนได้รับการพัฒนาเป็นอย่างมาก ได้แก่ 1. การแสดงความเป็นชาตินิยมและความภาคภูมิใจในชนชาติ 2.สินค้าจีนมีการปรับตัวยกระดับคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพัฒนาสินค้าวัฒกรรม คิดค้นวิจัยสินค้ารูปแบบใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการทางตลาดที่หลากหลาย 3.ช่องทางการจำหน่ายรูปแบบใหม่ เช่น Live streaming / Digital Content/Social Media สร้างโอกาสให้สินค้าจีนเข้าใกล้ถึงผู้บริโภค ทำให้ผู้บริโภครู้จักและยอมรับสินค้าจีนมากขึ้น ข้อมูลจาก Tik Tok เปิดเผยว่า จนถึงเดือนเมษายนปี 2023 คลิปที่เกี่ยวกับสินค้าแบรนด์จีนขยายตัวร้อยละ 807 และจำนวนการรีวีวขยายตัวร้อยละ 188

ความคิดเห็น สคต. ณ เมืองหนานหนิง

ช่วงก่อนหน้า ชาวจีนยังนิยมเลือกซื้อสินค้าแบรนด์ต่างประเทศที่มีราคาสูง แต่ช่วง 6 ปีที่ผ่านมา สังเกตุได้ว่าชาวจีนกลับมาใช้สินค้าแบรนด์ตนเองมากขึ้น ในขณะเดียวกัน สินค้าแบรนด์จีนก็ได้ปรับตัว ยกระดับคุณภาพและพัฒนาสินค้าวัตกรรมอย่างเนื่อง ทำให้สินค้าแบรนด์เก่าแก่มีการขยายตัวมากขึ้น และสินค้าแบรนด์ใหม่พัฒนาได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะจีนมีข้อได้เปรียบในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตัล มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าอย่างกว้างขวาง ทำให้สินค้าแบรนด์จีนเป็นกระแสมาแรงในตลาดจีน ซึ่งอาจเป็นแนวความคิดสำหรับสินค้าไทยในการทำตลาดไทยและต่างประเทศ ควรให้ความสำคัญในการสร้างแบรนด์ของตน สร้างแบรนด์ที่มีมูลค่าเพิ่ม มีความคิดสร้างสรรค์ และสอดคล้องกับความต้องการทางตลาด โดยใช้วิธีส่งเสริมการขายรูปแบบใหม่ ได้แก่  Co-branding /Social Media /Live Streaming นอกจากนี้ ผู้ประกอบการควรคำนึงถึงการยกระดับคุณภาพสินค้า การบรรจุภัณฑ์ ความแตกต่างสินค้า และการตั้งราคาที่เหมาะสม เพื่อขยายส่วนแบ่งตลาดสินค้าไทยในตลาดต่างประเทศ ทั้งนี้ สินค้าไทยมีมีศักยภาพในตลาดจีน ได้แก่ สินค้าอาหารเครื่องดื่ม สินค้าสมุนไพร สินค้าความงามและสุขภาพ และสินค้าแฟชั่น

——————————————————————————-

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองหนานหนิง

แหล่งที่มา:

https://mp.weixin.qq.com/s/XG7HXeSs-quOezwRsRsZBw

https://mp.weixin.qq.com/s/XMymJv_O3b9L1aV2i-xonw

http://www.bbrtv.com/2023/1111/893186.html

https://www.163.com/dy/article/IJGK3JE20530TKB1.html

thThai