“เล่าข่าวการค้า” โดย สคต. ชิคาโก EP3 เรื่อง คลองปานามาปัญหาห่วงโซ่อุปทานโลก

 

คลองปานามาปัญหาห่วงโซ่อุปทานโลก

 

  1. คลองปานามาเป็นเส้นทางการเดินเรือขนส่งสินค้าที่สำคัญเชื่อมต่อการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในทวีปเอเชียและสหรัฐฯ ฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกและมีความสำคัญในแง่ของการขนส่งสินค้ากลุ่มพลังงานและวัตถุดิบการผลิตจากสหรัฐฯ ไปยังทวีปเอเชียด้วย
  2. ปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศจากปรากฎการณ์เอลนีโญในปีนี้ ส่งผลกระทบทำให้ปริมาณฝนในพื้นที่ตกน้อยกว่าปกติและก่อให้เกิดภาวะแห้งแล้งในเขตแหล่งน้ำสำคัญของคลองปานามา จนส่งผลกระทบต่อการเดินทางข้ามผ่านคลองของเรือขนส่งสินค้า ทำให้ The Panama Canal Authority ตัดสินใจประกาศลดจำนวนอนุญาตเรือข้ามคลองลงทุกเดือนจาก 32 ลำต่อวันในเดือนพฤศจิกายน 2566ไปจนกระทั่งเหลือเพียง 18 ลำต่อวันในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เปรียบเทียบกับสถานการณ์ปกติที่อนุญาติเรือจำนวน 36 ลำต่อวัน
  3. แนวโน้มปัญหาดังกล่าวน่าจะส่งผลกระทบต่อระบบการขนส่งและห่วงโซ่อุปทานโลกในอนาคต ทำให้เกิดภาวะขาดแคลนเรือขนส่งสินค้า เกิดความล่าช้าในการขนส่ง และทำให้ต้นทุนค่าขนส่งแพงขึ้น ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยทั้งกลุ่มที่เป็นผู้ส่งออกสินค้าและกลุ่มผู้นำเข้าสินค้ากลุ่มวัตถุดิบเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตภายในประเทศ
  4. ผู้ประกอบการไทยควรพิจารณาเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกับสถานการณ์ในอนาคต เช่น การวางแผนเพิ่มระยะเวลาจัดส่งสินค้าล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงด้านการขนส่งล่าช้า รวมถึงการแสวงหาแหล่งนำเข้าสำรองสินค้ากลุ่มวัตถุดิบ พลังงาน และสารเคมีเพื่อลดผลกระทบจากการขนส่งล่าช้าและราคาสินค้าที่อาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถรับชมได้ทางช่องทางพอดแคส “เล่าข่าวการค้า” โดย สคต. ชิคาโก https://www.youtube.com/watch?v=MPKpnzq9c2M&t=221s

 

******************************

 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครชิคาโก

thThai