เลขาธิการอาเซียนให้คำมั่นสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของลาวในปี 2024

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ดร. เกา กิม ฮวน (Dr Kao Kim Hourn) เลขาธิการอาเซียนเดินทางเยือนสปป.ลาว ตามคำเชิญของ นายสะเหลิมไซ กมมะสิด รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อทำงานร่วมกับฝ่ายลาวในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นประธานอาเซียนของประเทศ โดยให้คำมั่นต่อนายสอนไซ สีพันดอน นายกรัฐมนตรีแห่ง สปป.ลาว ว่าจะช่วยให้ลาวบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ในการเป็นประธานอาเซียน ปี 2024  และยืนยันถึงการสนับสนุนของเลขาธิการอาเซียนต่อลาวในขณะที่ภูมิภาคเปลี่ยนผ่านพ้นการฟื้นตัวหลังการแพร่ระบาด Covid19 และมุ่งสู่วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนปี 2045

 

ทั้งนี้ ในการเจรจากับนายสะเหลิมไซ ฯ ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงแนวทางในการวางยุทธศาสตร์การจัดลำดับความสำคัญของอาเซียนภายใต้เสาหลักทางการเมืองและความมั่นคง และยังได้พบปะกับนายมะไลทอง กมมะสิด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ซึ่งรับผิดชอบเสาหลักทางเศรษฐกิจ ซึ่ง ดร.เกา ฯ ได้แสดงความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือลาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสนับสนุนทางด้านเศรษฐกิจ รวมถึงกล่าวย้ำถึงความมุ่งมั่นของสำนักเลขาธิการอาเซียนในการสนับสนุน สปป.ลาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่อาเซียนดำเนินการเจรจายกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน (FTA) และการเจรจาเขตการค้าเสรีอาเซียน+1 ใหม่ ซึ่งจะรวมการบูรณาการทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ภูมิภาค

 

นอกจากนี้  เลขาธิการอาเซียนยังได้หารือกับนางสวนสะหวัน วิยะเกต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงข่าวสาร วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว ซึ่งรับผิดชอบเสาหลักทางสังคมและวัฒนธรรมเกี่ยวกับความคืบหน้าของลาวในการเตรียมเป็นประธานการจัดกลุ่มระดับภูมิภาค โดยเมื่อเร็วๆ นี้ นายสะเหลิมไซ ซึ่งเป็นรองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนแห่งชาติว่าด้วยการเตรียมการและการดำเนินการของการเป็นประธานอาเซียนของลาว กล่าวว่าประเทศพร้อมที่จะรับตำแหน่งประธานอาเซียนในปีหน้า

ที่มา : Vientiane Times

 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว

thThai