“เล่าข่าวการค้า” โดย สคต. ชิคาโก EP1 เรื่อง ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าสหรัฐฯ ชะลอตัว

 

ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าสหรัฐฯ ชะลอตัว

 

  1. แนวโน้มตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้าสหรัฐฯ เริ่มมีแนวโน้มชะลอตัวลง ในปี 2566 เนื่องจากปัจจัยด้านความผันผวนทางด้านเศรษฐกิจ อันเป็นผลมาจากทั้งภาวะเงินเฟ้อ และอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ผู้บริโภคชาวอเมริกันมีแนวโน้มที่จะชะลอการใช้จ่ายซื้อรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่มีราคาสูง และหันไปเลือกซื้อรถยนต์ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการและมีระดับราคาเหมาะสมทดแทน
  2. ผู้ประกอบการผลิตรถยนต์รายใหญ่ในสหรัฐฯ เช่น บริษัท Ford Motor Company บริษัท General Motors และบริษัท Tesla Inc. เริ่มประกาศแผนการชะลอสายการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้า นอกจากนี้ กลุ่มผู้ประกอบการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้ากลุ่มสตาร์ทอัพ เช่น บริษัท Lucid Motors และบริษัท Rivian Automotive Inc. ยังรายงานภาวะยอดจำหน่ายรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในตลาดสหรัฐฯ ชะลอตัวลงด้วย
  3. สินค้าชิ้นส่วนรถยนต์เป็นสินค้ากลุ่มที่มีศักยภาพของไทยในตลาดสหรัฐฯ โดยในระหว่างเดือนมกราคม – สิงหาคม 2566 ไทยมีมูลค่าส่งออกไปสหรัฐฯ เป็นมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 714 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นผู้ส่งออกรายใหญ่อันดับที่ 9 ในตลาด
  4. แนวโน้มการชะลอตัวของอุตสาหกรรมดังกล่าว ประกอบกับการดำเนินมาตรการตอบโต้ทางการค้าสินค้านำเข้าจากจีนของสหรัฐฯ ที่กำลังจะหมดอายุลงสิ้นปีนี้ อาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการผลิตและส่งออกสินค้าชิ้นส่วนรถยนต์ของไทยได้ ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรที่จะพิจารณาหาแนวทางรับมือกับแนวโน้มตลาดที่กำลังจะเกิดขึ้น นอกจากนี้ ผู้ประกอบการไทยเองยังควรที่จะพิจารณาปรับตัวโดยเน้นการรักษาคุณภาพสินค้าและต้นทุนการผลิตให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถรับชมได้ทางช่องทางพอดแคส “เล่าข่าวการค้า” โดย สคต. ชิคาโก  https://youtu.be/bGBkUlE3wuQ?si=mCFkdddTq2ZDFVL7

******************************

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครชิคาโก

thThai