เวียดนามสร้างรายได้อย่างมากจากอีคอมเมิร์ซและเศรษฐกิจดิจิทัล

การประชุมสุดยอดอุตสาหกรรมและการค้าดิจิทัลของเวียดนามปี 2566 จัดขึ้นโดยสำนักงานอีคอมเมิร์ซและเศรษฐกิจดิจิทัลของเวียดนามภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า (Ministry of Industry and Trade: MoIT) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจอีคอมเมิร์ซและดิจิทัลของเวียดนาม จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

นาย เหงียน ซิน นัท ตัน (Nguyen Sinh Nhat Tan) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าระบุว่า ถึงเวลาที่เวียดนามจะต้องสร้างกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจใหม่ โดยในช่วงที่ผ่านมากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้ออกเอกสาร นโยบาย และกลยุทธ์หลายฉบับเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลภายในภาคอีคอมเมิร์ซและเศรษฐกิจดิจิทัล โดยขอให้ผู้เข้าร่วมหาวิธีแก้ปัญหา เพื่อผลักดันการสร้างรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และเศรษฐกิจดิจิทัลในด้านสำคัญ เช่น พลังงาน การผลิตอัจฉริยะ อีคอมเมิร์ซ และโลจิสติกส์

นาย ดั่ง แอ็ง ญู๋ง (Dang Anh Dung) รองผู้อำนวยการของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ Lazada Vietnam ระบุว่า ในปี 2565 ชาวเวียดนามซื้อของออนไลน์ทั้งหมด 57 ล้านคน ส่วนใหญ่อยู่ในฮานอย นครโฮจิมินห์ และดานัง และร้อยละ 43 เป็น Gen Z เข้าถึงแพลตฟอร์มเพื่อการซื้อในทุกวัน

ตามรายงานที่เผยแพร่ของ Google, Temasek และ Bain & Company เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ระบุว่า เวียดนามมีการเติบโตสูงสุดในเศรษฐกิจดิจิทัลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี 2565 และ 2566

มูลค่าสินค้ารวม (Gross Merchandise Value: GMV) ของเวียดนามคาดว่าจะได้รับอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น (Compound Annual Growth Rate: CADR) ด้วยอัตราการเติบโตร้อยละ 20 จาก 30,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2566 เป็น 45,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2568 โดยเฉพาะ อีคอมเมิร์ซคาดว่าจะส่งเสริมการเติบโตมูลค่าสินค้ารวมของเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศในอีก 2 ปี

ในช่วงที่ผ่านมา อีคอมเมิร์ซของเวียดนามรักษาอัตราการเติบโตร้อยละ 16-30 และคาดการณ์ว่า จะมีมูลค่า 20,500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2566

   (จาก e.vnexpress.net)

ข้อคิดเห็น

รัฐบาลเวียดนามกำลังให้ความสำคัญต่อการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) และการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลภายในประเทศให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ในช่วงที่ผ่านมา เวียดนามได้ออกนโยบายและข้อกำหนดหลายรายการเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล เช่น ข้อมติคณะกรรมการกรมการเมือง ที่ 52 ปี 2563 (52/NQ-TW) ว่าด้วยนโยบายการเข้าร่วมอุตสาหกรรม 4.0 และคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 01 ปี 2563 (01/CT-TTg) ว่าด้วยการพัฒนาธุรกิจดิจิทัลในเวียดนาม นอกจากนี้ ยังได้จัดงานการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลระดับชาติหลายครั้ง นอกจากนี้ เวียดนามมีนโยบายในการผลักดันประเทศสู่ Digital Transformation มีเป้าหมายในปรับเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิตัล ทั้งภาครัฐ เอกชน รวมถึงภาคครัวเรือน รวมทั้งรัฐบาลปรับกฎหมายที่เกี่ยวกับ E- commerce และ Online payment รวมทั้งจัดตั้ง Smart City เพื่อรองรับการเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิตัลในอนาคต จากแนวโน้มการพัฒนาเข้าสู่ Digital Economy ของเวียดนาม จะทำให้การค้าผ่านช่องทาง E-Commerce และการชำระเงินผ่าน E-Payment และ E-Wallet ของเวียดนามจะเติบขึ้นอย่างมากภายใน3 ปี เนื่องจากคนเวียดนามมีการใช้ Internet และSmart Phone ถึงกว่าร้อยละ 60 ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยที่ต้องการเจาะตลาดเวียดนาม ควรให้ความสำคัญอย่างมากกับการทำการตลาดผ่าน Digital Marketing และผ่านสื่อ Social Media ที่คนเวียดนามนิยม ได้แก่ Facebook

 

thThai