สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศของสิงคโปร์ในเดือนตุลาคม 2566

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 หน่วยงาน Enterprise Singapore (ESG) ได้ประกาศข้อมูลสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศของสิงคโปร์ เดือนตุลาคม 2566
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การค้าระหว่างประเทศโดยรวมของสิงคโปร

ในเดือนตุลาคม 2566 การค้าระหว่างประเทศโดยรวมของสิงคโปร์เติบโตขึ้น 0.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากลดลงที่ -12.5% ในเดือนก่อนหน้า) โดยเป็นผลมาจากการส่งออกโดยรวมเติบโตที่ 2.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากลดลงที่ -12.8% ในเดือนก่อนหน้า) และการนำเข้าโดยรวมลดลงที่-2.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากลดลงที่ -12.2% ในเดือนก่อนหน้า)

การส่งออก Non-oil Domestic Export (NODX)

ในเดือนตุลาคม 2566 NODX ลดลงที่ -3.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หลังจากลดลงที่ -13.2% ในเดือนก่อนหน้า โดยเป็นผลมาจากการลดลงของการส่งออกสินค้า Non-Electronic NODX และสินค้า Electronic NODX

การส่งออกสินค้า Electronic NODX

ในเดือนตุลาคม 2566 การส่งออกสินค้า Electronic NODX ลดลงที่ -5.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากลดลงที่ -11.6% ในเดือนก่อนหน้า) โดยสินค้าที่มีการส่งออกลดลงมากที่สุด ได้แก่ ICs, Diodes & Transistors และ parts of PCs ลดลง -17.6%, -19.8% และ -22.9% ตามลำดับ

การส่งออกสินค้า Non-Electronic NODX

ในเดือนตุลาคม 2566 การส่งออกสินค้า Non-Electronic NODX ลดลงที่ -2.7% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากลดลงที่ -13.7% ในเดือนก่อนหน้า) โดยสินค้าที่มีการส่งออกลดลงมากที่สุด ได้แก่ Non-Electric Engines & Motors (-55.4%), Electrical Machinery (-29.7%) และ Food Preparations (-41.7%)

สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศของสิงคโปร์ในเดือนตุลาคม 2566

ตลาดการส่งออก NODX

               ในเดือนตุลาคม 2566 ตลาดส่งออก NODX 10 อันดับแรก ทั้งหมดลดลง ยกเว้น EU27 ไทยและฮ่องกง โดยตลาดที่มีการลดลงมากที่สุด ได้แก่ ไต้หวัน (-43.7%) สหรัฐฯ (-13.8%) และเกาหลีใต้ (-14.7%)

สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศของสิงคโปร์ในเดือนตุลาคม 2566

การส่งออก Oil Domestic Exports

ในเดือนตุลาคม 2566 การส่งออกน้ำมันในเชิงมูลค่าเติบโตขึ้นที่ 12.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หลังจากลดลงที่ -17% ในเดือนก่อนหน้า

  • ประเทศคู่ค้าที่มีการส่งออกเพิ่มขึ้นมากที่สุด ได้แก่ ออสเตรเลีย +54.9%) อินโดนีเซีย
    +50.8%) และมาเลเซีย (+40.1%) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
  • การส่งออกน้ำมันในเชิงปริมาณเพิ่มขึ้นที่ -10.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หลังจากลดลงที่ -19.3% ในเดือนก่อนหน้า

การส่งออก Non-oil Re-Exports (NORX)

ในเดือนตุลาคม 2566 การส่งออก Non-oil Re-Exports (NORX) เพิ่มขึ้นอยู่ที่ +2.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากลดลงที่ -11.8% ในเดือนก่อนหน้า) โดยเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของทั้งสินค้า Electronic NORX และสินค้า Non-Electronic NORX

การส่งออกสินค้า Electronic NORX

ในเดือนตุลาคม 2566 การส่งออกสินค้า Electronic NORX เพิ่มขึ้นที่ +1.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากการลดลดงที่ -15.1% ในเดือนก่อนหน้า) โดยสินค้าที่ส่งออกลดลงมากที่สุด ได้แก่ Capacitors (+15.9%)  ICs (+12.9%) และ Other Computer Peripherals (+20.4%)

การส่งออกสินค้า Non-Electronic NORX

ในเดือนตุลาคม 2566 การส่งออกสินค้า Non-Electronic NORX เพิ่มขึ้นที่ +3.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากลดลงที่ -7.8% ในเดือนก่อนหน้า) โดยสินค้าที่มีการส่งออกลดลงมากที่สุด ได้แก่ Non-Electric Engines & Motors (+36.9%), Pharmaceuticals (+118.7%) and Specialized Machinery (+13.1%)

ตลาดการส่งออก NORX

ในเดือนตุลาคม 2566 ตลาดส่งออก NORX ทั้งหมดลดลง โดยตลาดที่ลดลงมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ EU27 (-31.8%) มาเลเซีย (-28.1%) และ สหรัฐฯ (-9.1%)

 

การค้าระหว่างประเทศโดยรวมของสิงคโปร์ในเดือนตุลาคม 2566 เติบโตขึ้นอยู่ที่ +0.3% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า (yoy) โดยเป็นผลมาจากการส่งออกเพิ่มขึ้น 2.8% แต่การนำเข้าลดลง -2.3% (yoy)  ทั้งนี้ หากพิจารณาเฉพาะการส่งออกสินค้าที่ไม่ใช่น้ำมัน (Non-oil Domestic Export: NODX) ของสิงคโปร์ลดลงที่-3.4% (yoy) จากเดือนก่อนหน้าลดลงที่ -13.2% (yoy) ซึ่งการส่งออกสินค้า Non-Electronic NODX และสินค้า Electronic NODX ต่างลดลง ทั้งนี้ นักเศรษฐศาสตร์[1]คาดว่า NODX ในปี 2023 จะอยู่ที่-12.5% (yoy) แต่ตัวเลขดังกล่าวเริ่มชี้ให้เห็นว่า วงจรอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกอาจะถึงจุดต่ำสุด และคาดว่าจะกลับมามีเสถียรภาพอีกในไม่กี่เดือนข้างหน้า

สำหรับภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยในเดือนตุลาคม 2566 ข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า[1] ระบุว่า การส่งออกของไทยในเดือนตุลาคม 2566 มีมูลค่า 23,578.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (841,366 ล้านบาท) ขยายตัว 8.0% การส่งออกของโลกมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี โดยการส่งออกของไทยในเดือนนี้ขยายตัวมากกว่าที่คาด มีสัญญาณฟื้นตัวในหลายสินค้าสำคัญ อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์ยาง อาหารสัตว์เลี้ยง เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน ฯลฯ ด้วยแรงหนุนจากอุปสงค์ที่ทยอยฟื้นตัวในช่วงเทศกาลปลายปี อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยทั่วโลกเริ่มลดลง แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะอยู่ในระดับสูง แต่เริ่มมีสัญญาณใกล้ยุติมาตรการคุมเข้มทางการเงินโดยเฉพาะสหรัฐฯ ในขณะที่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของจีนเริ่มส่งผล โดยตัวเลขการบริโภคและการลงทุนของจีนเริ่มฟื้นตัวขึ้น

 

 

thThai