ชาวมาเลเซียร้อยละ 72 วางแผนเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศในปีนี้

ที่มา : สำนักข่าว BERNAMA

นาย Philippe Demangeat ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Europ Assistance (EA) ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รายงานว่าร้อยละ 69 ของผู้ตอบแบบสอบถามชาวมาเลเซียกำลังวางแผนที่จะเดินทางไปต่างประเทศในปี 2566 ในขณะที่อีกร้อยละ 41 ตั้งใจที่จะเดินทางภายในประเทศ โดยได้ระบุเพิ่มเติมว่าชาวมาเลเซียชื่นชอบการท่องเที่ยวในอาเซียน เช่น สิงคโปร์ ไทย และฟิลิปปินส์ หลังจากเกิดโรคระบาด และชาวมาเลเซียวางแผนที่จะใช้จ่ายโดยเฉลี่ยคนละ 6,500 ริงกิตมาเลเซียต่อการเดินทาง โดยมีระยะเวลาเฉลี่ย 10 วันตลอดระยะเวลาการเดินทาง ทั้งงบประมาณและระยะเวลาค่อนข้างต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ

นาย Philippe ยังกล่าวว่าภาวะเงินเฟ้อเป็นสาเหตุหลักที่ส่งผลเสียต่อความต้องการในการเดินทางของชาวมาเลเซีย อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเงินเฟ้อยังส่งผลต่อเป้าหมายการเดินทางในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น ออสเตรเลีย แคนาดา ยุโรป และสหรัฐอเมริกา

 

ความคิดเห็น สคต.

ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางในการเดินทางท่องเที่ยวของชาวมาเลเซีย ในปัจจุบันนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยอันดับ 1 คือนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตัวเลขนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่เข้ามาท่องเที่ยวในไทยมากเป็นอันดับ 1 แสดงให้เห็นถึงความสนใจและความต้องการบริโภคสินค้าและบริการจากไทย โดยเฉพาะอาหารไทยและบริการอื่นๆ เช่นการนวดและสปา สำนักงานฯ เห็นว่ากระแสความการท่องเที่ยวประเทศไทยที่กำลังนิยมในหมู่ชาวมาเลเซียเป็นโอกาสที่ดีต้องการเร่งผลักดันสินค้าและบริการไทยในประเทศมาเลเซีย เพื่อเป็นทางเลือกในการเข้าถึงสินค้าและบริการจากไทยได้อีกทางหนึ่ง อีกทั้ง สินค้าและบริการไทยที่มีอยู่ในมาเลเซียจะเป็นทางเลือกให้กับชาวมาเลเซียที่สามารถบริโภคสินค้าและบริการของไทยได้หลังจากกลับจากการท่องเที่ยว ทั้งนี้ สำนักงานฯ มีการผลักดันกระแสความนิยมสินค้าและบริการของประเทศไทยผ่านการจัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับสินค้าและบริการไทยที่สำนักงานฯ จัดขึ้นตลอดทั้งปี

 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

thThai