อิหร่านนำเข้ากาแฟเพิ่มขี้น 4 เท่าตัว ในช่วงรอบระยะเวลา 3 ปี

การบริโภคกาแฟในอิหร่านเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาเพียงไม่กี่ปีที่ผ่านมา บริษัทที่ประกอบธุรกิจการแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟ ร้านขายกาแฟ คอฟฟี่ช้อป รวมถึงร้านค้าที่ขายอุปกรณ์หลากหลายรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมกาแฟ ก็มีปรากฎมากขึ้นในตลาดเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเตหะราน และย่านชุมชน ห้างสรรพสินค้าต่างๆ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้ปริมาณการนำเข้ากาแฟในตลาดอิหร่านเพิ่มสูงขึ้น

เครื่องดื่มยอดนิยมระดับสากลนี้ได้ก้าวเข้ามามีบทบาทในครอบครัวชาวอิหร่าน โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนวัยรุ่น หนุ่มสาว กลุ่มวัยทำงาน กลุ่มนักศึกษา กลุ่มสังคมไฮโซเพิ่มมากขี้นและเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมรองจากชา ที่เป็นเครื่องดื่มประจำชาติอิหร่านที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มในอิหร่านที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไป

  • Mr. Hesam Rabiei นายกสมาคมกาแฟอิหร่าน (the Iranian Coffee Association) ได้เปิดเผยข้อมูลสถิติการนำเข้าเมล็ดกาแฟดิบในอิหร่านว่า ในปี 2020 อิหร่านนำเข้าเมล็ดกาแฟดิบในปริมาณ 8,000 ตัน และในปี 2022 ที่ผ่านมา อิหร่านนำเข้าเมล็ดกาแฟดิบในปริมาณ 33,000 ตัน แสดงให้เห็นว่าปริมาณการนำเข้าเมล็ดกาแฟดิบเพิ่มมากขี้นถึง 4 เท่าตัว ภายในระยะเวลา 3 ปีตามข้อมูลสถิติการนำเข้ากาแฟของอิหร่านพบว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อิหร่านนำเข้ากาแฟในรูปของกาแฟสด เมล็ดกาแฟ กาแฟคั่ว ผงกาแฟ จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ยูกันดา อินโดนิเซีย โคลัมเบีย เอธิโอเปีย แม็กซิโก บราซิล จีน เวียดนามและอินเดีย และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์นี้จะถูกส่งออกไปยังประเทศอื่น ๆ อาทิเช่น อินเดีย ตุรกี และประเทศเพื่อนบ้านอิหร่านจากการสำรวจพบว่าปริมาณการบริโภคกาแฟในอิหร่านในปี 2006 เฉลี่ยน้อยกว่า 100 กรัมต่อปี ขณะที่ปัจจุบันการบริโภคกาแฟในอิหร่านเพิ่มขึ้น เฉลี่ยประมาณ 420 กรัมต่อปีกาแฟที่นำเข้าไปยังอิหร่านส่วนใหญ่เป็นกาแฟชนิดอาราบิก้า โดยนำเข้ามาในรูปของเมล็ดกาแฟดิบ กาแฟสด ไม่ผ่านการคั่วและการบด หลังจากนั้นจะผ่านกระบวนการแปรรูป บด คั่ว และบรรจุเป็นผลิตภัณฑ์ขายในประเทศ และส่งออกไปต่างประเทศ

    ตามสถิติของกรมศุลกากรอิหร่านพบว่า ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นแหล่งนำเข้ากาแฟที่ใหญ่ที่สุดของอิหร่าน รองลงมาคืออิตาลี ตุรกี และอินเดีย ตามสถิติของศุลกากร ในช่วง 4 เดือนแรกของปีอิหร่านปัจจุบัน (21 มีนาคม- 20 กรกฎาคม 2023) พบว่า อิหร่านนำเข้ากาแฟปริมาณ 15,176 ตัน คิดเป็นมูลค่า 46,206,688 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ โดยในปี 2022 อิหร่านนำเข้ากาแฟปริมาณ 36,328 ตัน มูลค่า 104,694,865 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ การนำเข้ากาแฟของอิหร่านมีปริมาณเพิ่มขึ้น เป็นที่น่าสังเกตว่า ในช่วงรอบทศวรรษที่ผ่านมา ปริมาณกาแฟที่นำเข้าในประเทศมีจำนวนทั้งสิ้น 143,788 ตัน คิดเป็นมูลค่า 471,849,222 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าปริมาณการนำเข้ากาแฟรอบ 10 ปีที่ผ่านมาร้อยละ 36 เป็นปริมาณการนำเข้ากาแฟในช่วงรอบสองปีที่ผ่านมา

thThai