ในเดือนกันยายน 2566 ตลาดรถยนต์ของเวียดนามมียอดขายรถยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 อย่างไรก็ตาม ในเดือนตุลาคม 2566 ตลาดรถยนต์ในเวียดนามมีการลดลง แม้ผู้ผลิตมีเสนอส่วนลดและโปรโมชั่น เพื่อกระตุ้นความต้องการก็ตาม

สมาคมผู้ผลิตรถยนต์เวียดนาม (Vietnam Automobile Manufacturers’ Association: VAMA) ระบุว่า ในเดือนตุลาคม 2566 สมาชิกขายได้ 25,369 คัน ซึ่งใกล้เคียงกับยอดขายของเดือนก่อน (25,375 คัน) แต่ลดลงกว่าร้อยละ 31 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยรถยนต์โดยสาร 19,624 คัน ลดลงร้อยละ 0.2 ในขณะที่รถยนต์เพื่อการพาณิชย์มียอดขาย 5,604 คัน เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 1 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอุปสงค์ด้านการขนส่งและธุรกิจโดยรวมฟื้นตัวมากขึ้น

ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2566 สมาชิกสมาคมผู้ผลิตรถยนต์เวียดนามส่งมอบรถยนต์ให้กับผู้ซื้อได้ 235,296 คัน ลดลงร้อยละ 29 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยรถยนต์นั่งส่วนบุคคลลดลงร้อยละ 32 รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ลดลงร้อยละ 16 และรถยนต์อเนกประสงค์ลดลงร้อยละ 60 อย่างไรก็ดี ยังมีแบรนด์อื่นๆ ในตลาดรถยนต์เวียดนาม ได้แก่ เช่น Audi, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz, Nissan, Subaru, Volkswagen และ Volvo ที่ไม่เปิดเผยผลประกอบการทางธุรกิจ

Thanh Cong Group (TC) ผู้ผลิตรถยนต์แบรนด์ Hyundai ในเดือนตุลาคม 2566 มียอดขาย 7,458 คัน ทำให้ยอดขายในรอบ 10 เดือน เพิ่มขึ้นเป็น 48,626 คัน โดยรวมแล้วในเดือนตุลาคม 2566 สมาชิก VAMA และ TC Group มียอดขายรวม 32,827 คัน และในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2566 จำนวน 283,922 คัน

แม้ว่าผู้ผลิตรถยนต์ได้มีการส่งเสริมการขายโดยการให้ส่วนลดอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา เพื่อดึงดูดผู้ซื้อ แต่ตลาดยังคงทรงตัว และไม่สามารถตอบสนองความคาดหวังที่จะฟื้นตัวของผู้ประกอบการได้ โดยผู้บริโภคยังคงไม่พร้อมที่จะตัดสินใจในการเลือกซื้อในช่วงลดราคา เนื่องจากเหตุผลทางเศรษฐกิจ

กล่าวได้ว่า ในปี 2566 ยังคงเป็นเรื่องยากสำหรับตลาดรถยนต์ที่จะบรรลุยอดขายมากกว่า 404,000 คัน เช่นเดียวกับปี 2565 โดยคาดว่ายอดขายรวมจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 70 ของจำนวนดังกล่าว เนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจทำให้ผู้บริโภครัดเข็มขัดมากขึ้น

ข้อคิดเห็น

แม้ว่าผู้ประกอบการรถยนต์ในประเทศได้คาดการณ์ถึงความยากลำบากที่เกิดจากภาวะเงินเฟ้อ และอัตราดอกเบี้ยสูงในประเทศ รวมถึงมีความพยายามกระตุ้นยอดขายโดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย สนับสนุนค่าจดทะเบียน แต่ยังคงไม่สามารถกระตุ้นยอดขายได้มากนัก ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งสืบเนื่องมาจากการที่อัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น และธนาคารส่วนใหญ่ไม่ให้ความสำคัญกับการให้สินเชื่อรถยนต์มากนัก ในช่วงที่ผ่านมาการซื้อรถยนต์ส่วนใหญ่ซื้อในรูปแบบของเงินกู้ธนาคาร แต่ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยที่สูงทำให้ผู้บริโภคชะลอการใช้จ่าย ปัจจัยดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างมากต่อตลาดรถยนต์และรถยนต์มือสอง ทำให้ผู้บริโภคมีความต้องการซื้อรถยนต์น้อยลง และส่งผลกระทบต่อยอดขายรถยนต์ในประเทศอย่างมาก คาดการณ์ว่า ตลาดรถยนต์เวียดนามในปี 2566 จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก ปริมาณการซื้อทั้งปีมีเพียงประมาณ 354,000 คัน หรือประมาณร้อยละ 70 เมื่อเทียบกับปีก่อน สาเหตุเป็นเพราะปัญหาทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น กระแสเงินสดที่จำกัดทำให้ประชาชนมีรายได้ลดลง และถูกบังคับให้ต้องควบคุมค่าใช้จ่าย ซึ่งหากยอดขายรถยนต์ในตลาดเวียดนามลดลงอย่างต่อเนื่อง ย่อมจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกรถยนต์และชิ้นส่วนจากไทยมายังเวียดนามต่อไปในอนาคต

thThai