เวียดนามและจีนส่งเสริมความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้าน

นาย ฝ่าม มิงห์ จิญ (Pham Minh Chinh) นายกรัฐมนตรีเวียดนาม ให้การต้อนรับนาย หวัง เหวินเต้า (Vuong Van Dao) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของจีน และคณะผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ของจีนที่เดินทางเยือนและทำงานในเวียดนาม โดยนายกรัฐมนตรีเวียดนามยืนยันว่า พรรคและรัฐบาลเวียดนามให้ความสำคัญและพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านของระหว่างเวียดนาม – จีน ซึ่งเป็นนโยบายที่เวียดนามให้ความสำคัญสูงสุด

นายกรัฐมนตรีเวียดนามเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการสานต่อข้อตกลงร่วมกันระหว่างนาย เหงียน ฟู่ จ่อง (Nguyen Phu Trong) เลขาธิการพรรคเวียดนาม กับนาย สี จิ้นผิง (Xi Jinping) ประธานาธิบดีของจีนในการให้ความสัมพันธ์ของทั้ง 2 ประเทศให้บรรลุเป้าหมายต่างๆ

นายกรัฐมนตรีเวียดนามและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของจีนชื่นชมความก้าวหน้าของความร่วมมือเชิงปฏิบัติในทุกด้านของความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามและจีน ตั้งแต่ปี 2547 จีนเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของเวียดนามมาโดยตลอด ปัจจุบัน จีนเป็นคู่ค้าประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของเวียดนามในแง่ของเงินทุน และเป็นตลาดที่มีโครงการใหม่ในเวียดนามมากที่สุด

ในปี 2565 เวียดนามเป็นคู่ค้ารายใหญ่อันดับ 4 ของจีน และเป็นคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดของจีนในอาเซียน ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2566 มูลค่าการนำเข้าและส่งออกระหว่างเวียดนามและจีนมีมูลค่า 140,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

นาย ฝ่าม มิงห์ จิญ (Pham Minh Chinh) เสนอให้ทั้งสองฝ่ายส่งเสริมความร่วมมือเชิงปฏิบัติในทุกสาขา ขยายขนาดการค้าทวิภาคี ซึ่งตอบสนองความต้องการด้านการผลิตและการบริโภค ขอให้ฝ่ายจีนเป็นตลาดสำหรับสินค้าของเวียดนามและผลิตภัณฑ์ที่จีนมีความต้องการสูงจากเวียดนาม นอกจากนี้เสนอให้ทั้งสองฝ่ายยังคงประสานงานเพื่อส่งเสริมการเชื่อมต่อด้านการจราจร รวมทั้งการคมนาคมทางรถไฟ เช่น การยกระดับทางรถไฟสายคุนหมิง (Kunming) – สาวกาย (Lao Cai) – ฮานอย (Ha Noi) – ไฮฟอง (Hai Phong) โดย ทั้ง 2 ฝ่ายจำเป็นต้องส่งเสริมการค้าชายแดน ประสานงานอำนวยความสะดวกของสินค้าผ่านด่านอย่างมีประสิทธิผล ส่งเสริมพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีแนวทางแก้ไข เพื่อให้สินค้าทั้งหมดผ่านด่านชายแดนได้และส่งเสริมความร่วมมือด้านอีคอมเมิร์ซ

นาย หวัง เหวินเต้า (Vuong Van Dao) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของจีนระบุว่า เวียดนามเป็นหนึ่งในคู่ค้าที่สำคัญของจีน จีนต้องการเพิ่มการนำเข้าสินค้าเกษตรคุณภาพสูง เช่น อาหารทะเลและนม ส่งเสริมการค้าชายแดน และแก้ไขงานค้างในโครงการอุตสาหกรรมบางโครงการ นอกจากนี้ จะรายงานต่อหน่วยงานผู้มีอำนาจและประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนามและกระทรวงฯ รวมทั้งภาคท้องถิ่นของเวียดนาม เพื่อดำเนินการตามข้อตกลงร่วมกันของผู้นำระดับสูงของทั้งสองประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนายกรัฐมนตรีมีส่วนช่วยยกระดับความสัมพันธ์ความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนทวิภาคีที่มีศักยภาพสูงไปสู่ระดับใหม่

(จาก https://tuoitre.vn/)

ข้อคิดเห็น สคต

จีนเป็นคู่ค้าสำคัญของเวียดนาม ในสภาวการณ์ที่ความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่ายกำลังพัฒนาเป็นไปในทางที่ดี รวมถึงการตั้งใจของทั้งสองฝ่ายในการอำนวยความสะดวกในการส่งเสริมการค้าและการลงทุน จะช่วยสร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศมากขึ้น เวียดนามเป็นคู่ค้ารายใหญ่อันดับ 4 ของจีน เนื่องด้วยการค้าระหว่าง 2 ประเทศมีการเติบโตเป็นอย่างมาก ด้วยการดุลการค้า เวียดนามเป็นฝ่ายขาดดุลการค้ากับจีน เนื่องจากเวียดนามต้องพึ่งพาการนำเข้าจากจีนด้วยสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 35 ของการนำเข้าทั้งหมดของเวียดนาม ทำให้จีนกลายเป็นแหล่งนำเข้าอันดับ 1 ของเวียดนาม มูลค่าการนำเข้าและส่งออกระหว่างเวียดนามและจีนในปี 2565 มีมูลค่ามากกว่า 230,000 ล้านเหรียญสหรัฐ นอกเหนือจากความร่วมมือแบบดั้งเดิมแล้ว ทั้งสองฝ่ายยังสามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมความร่วมมือในด้านศักยภาพใหม่ๆ หลายประการ เช่น เศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจสีเขียว และอีคอมเมิร์ซ นอกจากนี้ การค้าชายแดนระหว่างเวียดนาม-จีนเป็นอีกช่องทางการค้าที่สำคัญระหว่างกัน เนื่องจากเวียดนามมีพรมแดนทางบกติดต่อกับสองมณฑลสำคัญของจีน ได้แก่ มณฑลยูนนานและกวางสี  จึงมีส่วนเอื้อให้การค้าชายแดนเวียดนาม-จีนขยายตัวมากขึ้นด้วย  สำหรับด่านการค้าชายแดนเวียดนาม-จีน ที่สำคัญ ได้แก่ ด่านหูหงิ Huu Nghi (เวียดนาม) – ด่านโหย่วอี้กวน Youyiguan (จีน) ด่านม่องก๋าย Mong Cai (เวียดนาม) – ตงซิง Dongxing (จีน) และด่านรถไฟด่งดัง Dong Dang (เวียดนาม) – ผิงเสียง Pingxing (จีน) ซึ่งการเยือนของนาย หวัง เหวินเต้า (Vuong Van Dao) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของจีนเกิดขึ้นในบริบทเฉลิมฉลองครบรอบ 15 ปีของการสถาปนากรอบความร่วมมือความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมของเวียดนามและจีน จะส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่าง 2 ประเทศมากขึ้น

thThai