MITI คาดการณ์ว่า ปี 2567 จะเป็นปีที่แข็งแกร่งสำหรับ FDIs ในมาเลเซีย

ที่มา : สำนักงาน The Star

กระทรวงการลงทุนการค้าและอุตสาหกรรม (MITI) มองโลกในแง่ดีว่าปี 2024 จะเป็นปีที่แข็งแกร่งสำหรับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDIs) ในมาเลเซียโดยใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เห็นในการดำเนินการ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย Zafrul กล่าวว่า ในช่วงหกเดือนแรกของปีนี้ มาเลเซียมีการลงทุนรวม 132,600 ล้านริงกิต หรือประมาณร้อยละ 60 ของเป้าหมายการลงทุนของประเทศในปีนี้
ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายเล็กน้อย

ข่าวดีก็คือเกือบครึ่งหนึ่งเป็นการลงทุนโดยตรงในประเทศ (DDI) และความสมดุลคือการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) โดยหวังว่าตัวเลขแรงโน้มถ่วงนี้จะดำเนินต่อไป Zafrul กล่าวว่าสิ่งสำคัญคือต้องเน้น
ที่ DDI เนื่องจากมีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่าง FDI และ DDI ซึ่งการเพิ่มขึ้นของ FDI มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ DDI ที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เพราะจะมีผลกระทบภายนอก

เมื่อมองอย่างลึกซึ้งว่าทําไมมาเลเซียต้องดึงดูด FDI มีเหตุผลหลักสามประการและหนึ่งในนั้นคือการสร้างงาน ประการที่สอง MITI ต้องการให้แน่ใจว่าปัญหาต่างๆ สร้างผลกระทบภายนอกให้กับอุตสาหกรรม
ของมาเลเซียไม่ว่าจะเป็นภาคการก่อสร้างหรือด้านอุปทาน และข้อสุดท้ายคือเพื่อให้แน่ใจว่ามาเลเซียเพิ่มความซับซ้อนทางเศรษฐกิจในฐานะประเทศผู้ส่งออก รวมทั้งการค้าของมาเลเซียต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเมื่อ 2565 อยู่ที่ร้อยละ 160

Tengku Zafrul กล่าวว่าในงบประมาณ 2567 มีการจัดสรรงบประมาณ 200 ล้านริงกิตสำหรับโครงการริเริ่ม NIMP 2030 ซึ่งครอบคลุมภาคส่วนสำคัญต่างๆ โดยมุ่งเน้นที่ภารกิจหลักสี่ประการ ได้แก่
การพัฒนาความซับซ้อนทางเศรษฐกิจและมุ่งเน้นที่จะขยายไปยังกิจกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงของห่วงโซ่คุณค่า
และพัฒนาระบบนิเวศทั้งหมดเพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

มาเลเซียจำเป็นต้องสร้างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในท้องถิ่นให้แข็งแกร่งในด้านการผลิตและบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนแชมป์อุตสาหกรรมและบูรณาการห่วงโซ่คุณค่า ดังนั้นสำหรับอุตสาหกรรมที่กําลังก้าวขึ้นสู่ห่วงโซ่คุณค่า พวกเขามีสิทธิ์ได้รับการลงทุนประเภทนี้จากการจัดสรรงบประมาณ 200 ล้านริงกิต แต่นี่มาจากฝั่งรัฐบาล นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนจากภาคเอกชนโดยเฉพาะจากทั้งสถาบันการเงินและตลาดทุนอีกด้วย

ขณะเดียวกันเมื่อถามถึงการตัดสินใจของรัฐบาลในการเพิ่มภาษีการขายและบริการ (SST) จากร้อยละ  6 เป็นร้อยละ 8 ที่ประกาศในช่วงงบประมาณปี 2567 เขากล่าวว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมมากนัก แต่ก็ยังจำเป็นต้องติดตามว่าอะไรจะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ อีกทั้งอุตสาหกรรมต้องเข้าใจความต้องการ
ของรัฐบาล ในฐานะผู้กำหนดนโยบายเราจะพิจารณาข้อดีข้อเสียเพื่อสร้างสมดุลที่เหมาะสม ดังนั้นสำหรับอุตสาหกรรมภาษีนโยบายการคลังทุกรูปแบบจะเป็นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องรวมเป็นส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจ
ในอนาคต

 

ความคิดเห็น สคต.

มาเลเซียยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นจุดหมายปลายทางของการลงทุน ซึ่งในปีงบประมาณ 2567 ได้มีนโยบายที่จะทำให้การการค้าขายมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยการเพิ่มอุตสาหกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อระบบนิเวศที่กว้างขึ้นในรัฐภาคเหนือของมาเลเซีย รวมทั้งสนับสนุนทุนการพัฒนาให้กับผู้ประกอบการในประเทศ และทุกการรายงานการค้ากาลงทุนต่างประเทศจะขึ้นตรงกับคณะกรรมการ JTPPP ที่มีประธานโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีหน้าที่รายงานสถานะความคืบหน้าของโครงการลงทุนที่ลงนามระหว่างการเยือนต่างประเทศ ต่อสภาการลงทุนแห่งชาติ (MPN) เป็นระยะๆ และรายงานต่อสื่อมวลชนตามความต้องการ สคต. เล็งเห็นว่าการทำงานแบบมีขั้นตอนจะช่วยให้นักลงทุนมั่นใจว่าการลงทุนและการค้าโดยตรงระหว่างประเทศและในประเทศจะเกิดขึ้นได้โดยเร็วที่สุดและมีประสิทธิภาพ

 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

thThai