สปป.ลาว กำหนดสินค้า 5 รายการที่สามารถผลิตเองได้ เพื่อทดแทนการนำเข้า

การกำหนดรายการสินค้าและประเภทสินค้าสำหรับการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้า ดำเนินไปค่อนข้างล่าช้า โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับการผลิต ปริมาณการสนอง มูลค่าการผลิต มาตรฐาน และคุณภาพ ยังไม่มีความชัดเจน อย่างไรก็ตาม กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ได้มีการทบทวนมาตรการต่างๆ และวิธีการสำหรับสินค้าที่ลาวส่งออก แต่ตลาดภายในมีความต้องการสูง เพื่อจะช่วยส่งเสริมการผลิตภายใน

 

นายมะไลทอง กมมะสิด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ชี้แจงในที่ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 6 ของสภาแห่งชาติชุดที่ 9 ว่า การปฏิบัติการกำหนดรายการสินค้าและประเภทสินค้าสำหรับการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้า มีการดำเนินงานล่าช้า เนื่องจากข้อมูลเกี่ยวกับการผลิต ปริมาณการสนอง มูลค่าการผลิต มาตรฐาน และคุณภาพยังไม่มีความชัดเจน

 

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ได้เริ่มประสานงานร่วมกับกลุ่มผลิตที่มีข้อมูลชัดเจนแล้ว อาทิเช่น ผู้ผลิตซีเมนต์ เหล็กเส้น-เหล็กรูปพรรณ ท่อน้ำ (ใช้ในการก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า ระบบระบายน้ำ การเกษตร ชลประทาน และอื่นๆ) สีทาบ้าน และอื่นๆ เพื่อเสนอให้กระทรวงแผนการและการลงทุน ไม่ให้การอนุมัติแก่ผู้ลงทุนที่จะขอการนำเข้า และให้การส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ภายใน ทั้งนี้ ยังมีการทบทวนสินค้าที่สปป.ลาว ส่งออกบางรายการ เนื่องจากมีการส่งออกมากแต่ตลาดภายในกลับมีความต้องการมากขึ้น เช่น กากเบียร์ กากน้ำตาล มันสำปะหลัง ข้าวโพด และอื่นๆ รวมถึงการส่งเสริมการผลิตน้ำตาลทรายขาว ซึ่งผ่านมามีเพียงการผลิตน้ำตาลแบบไม่มีการขัดสีแล้วส่งออก ซึ่งแต่ละปีตลาดภายในนิยมบริโภคน้ำตาลทรายขาวจำนวนมาก

 

ปัจจุบัน กำลังหารือร่วมกับผู้ผลิตสินค้าอุปโภค-บริโภค เช่น น้ำดื่ม น้ำตาล กาแฟ น้ำอัดลม เบียร์ เพื่อจะกำหนดเป็นรายการสินค้าจำกัดการนำเข้า แต่ยังต้องรวบรวมข้อมูลแบบละเอียดเพิ่มเติม เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาสินค้าขาดตลาด และราคาสินค้าแพงขึ้น

ที่มา เว็บไซต์ข่าว https://laoedaily.com.la/2023/11/13/128098/

 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว

thThai