ส่องแนวโน้มบรรจุภัณฑ์สินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคในตลาดจีน

เนื่องด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจและการครองชีพของผู้บริโภคที่เพิ่มสูงขึ้น ความต้องการในการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มจึงเติบโตอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกัน ผู้บริโภคก็มีความต้องการทางด้านปริมาณและคุณภาพของผลิตภัณฑ์มากขึ้นเช่นกัน

ปัจจุบัน บรรจุภัณฑ์คือหนึ่งในสิ่งที่ผู้บริโภคจีนได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง จากการพิจารณาข้อมูลการบริโภคในจีน ปี 2566 พบว่า บรรจุภัณฑ์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของจีนอย่างมาก เนื่องจากบรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคทันทีที่เห็น นอกจากนี้ ตามข้อมูลการบริโภคในจีน ปี 2566 ระบุว่า เนื่องด้วยกระแสการบริโภคในจีนมีการเปลี่ยนแปลง กลุ่มผู้บริโภคที่เกิดในช่วงทศวรรษ 1990 และ 2000 มักนิยมผลิตภัณฑ์ที่ดูดี ซึ่งจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องพบว่าผู้บริโภคชาวจีนตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าภายในเวลาเฉลี่ย 3-7 วินาที ผู้บริโภคกว่า 64% ยินดีซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์ที่น่าสนใจ อีกทั้งยังมีผู้บริโภคถึง 65% ยินดีจ่ายเงินสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าในจีน จึงให้ความสำคัญกับเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์อาหารมากขึ้น

เมื่อพิจารณาจากผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เปิดตัวโดยบริษัทเครื่องดื่มรายใหญ่ของจีน ในช่วงสองปีที่ผ่านมา พบว่า บรรจุภัณฑ์ที่มีลักษณะโปร่งใสที่สามารถเห็นผลิตภัณฑ์ด้านในได้ รูปแบบอินเทอร์แอกทีฟที่เพิ่มความสะท้อนความเป็นตัวตนของแบรนด์ และบรรจุภัณฑ์ที่มีสีสันสดใส รวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ล้วนแต่กำลังกลายเป็นกระแสใหม่ในวงการบรรจุภัณฑ์ของจีน และคาดการณ์ว่า อีก 3 – 5 ปีข้างหน้า ตามการพัฒนาของตลาดอาหารในจีน เช่น น้ำผลไม้ โปรตีนจากพืช น้ำดื่มบรรจุขวด เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เครื่องดื่ม Low sugar หรือปราศจากน้ำตาล และเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของนม จะเปลี่ยนมาเป็นนมธรรมชาติล้วน รวมถึงกระแสรักษ์โลก และการพัฒนาเหล่านี้ จะกลายเป็นกระแสแนวโน้มใหม่ของวงการบรรจุภัณฑ์อาหาร เช่น การยกระดับการผลิตจากการบรรจุแบบร้อนเป็นการบรรจุแบบเย็นแบบปลอดเชื้อ หรือการใช้วัสดุใหม่สำหรับบรรจุภัณฑ์ที่มีอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ได้นานขึ้น เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ง่ายต่อการย่อยสลาย รวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความหมายแฝงทางวัฒนธรรม สมเหตุสมผลและใช้งานได้จริงและปรับปรุงทำให้สะดวกมากขึ้นในการพกพา จะสร้างความดึงดูดผู้บริโภคในจีนได้มากกว่าการใช้เทคนิคบรรจุภัณฑ์ที่ซับซ้อน และส่งเสริมให้ผู้บริโภคจีนตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สูง

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจต่อประเทศไทย และแนวทางการปรับตัวของภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการไทย

ปัจจุบันบรรจุภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก เช่น บรรจุภัณฑ์ที่มีสีสันที่ดึงดูด การออกแบบที่ทันสมัย รวมถึงการนำเทรนด์ใหม่ เช่น การนำหัวข้อการรักษ์โลกมาประยุกต์ใช้กับบรรจุภัณฑ์ก็กำลังเป็นที่นิยมในตลาดจีน เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคในจีนได้ให้ความสำคัญและหันมาสนใจในเรื่องการรักษ์สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งทางรัฐบาลจีนได้ให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างมาก ซึ่งเทรนด์การใช้บรรจุภัณฑ์เหล่านี้คาดว่าจะส่งเสริมให้ผู้บริโภคสนใจสินค้ามากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าที่ส่งออกมายังประเทศจีน โดยเฉพาะสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม สามารถนำเทรนด์การรักษ์โลกมาประยุกต์ใช้กับบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกมายังจีน เพื่อให้เข้าถึงตลาดและผู้บริโภคในจีนได้มากขึ้น และ ผู้ประกอบการควรศึกษาอัพเดทข้อมูลเทรนด์ผู้บริโภคเพิ่มเติมและพัฒนาสินค้าของตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในตลาดจีนได้ต่อไป

ที่มา:

https://www.chinairn.com/news/20231112/100952879.shtmlจัดทำโดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองกวางโจว

thThai