อิสราเอลใช้จ่ายมากเท่าไรกับสงครามครั้งนี้

นาย David Brodet อดีตผู้บริหารกระทรวงการคลังอิสราเอล เชื่อว่าสามารถจำกัดขอบเขตผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสงครามได้ แต่ก็หวังว่ารัฐมนตรีกระทรวงการคลังอิสราเอลคนปัจจุบันจะทำงานได้อย่างมืออาชีพ นาย David Brodet ได้วิเคราะห์สถานการณ์และแสดงความเห็นว่า IDF ได้เปลี่ยนจากการป้องกันเป็นการจู่โจม นี่จะเป็นสงครามที่ต้องใช้งบประมาณทางการทหารและพลเรือนอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนับตั้งแต่สงครามยมคิปปูร์ เป้าหมายในการทำลายกองทัพและความสามารถในการปกครองของกลุ่มฮามาสต้องใช้ความพยายามทางทหารมหาศาล ความจำเป็นในการสู้รบในระบบอุโมงค์ที่ซับซ้อนซึ่งกลุ่มฮามาสสร้างขึ้นมากว่าทศวรรษหมายถึงสงครามที่ยาวนาน และยิ่งดำเนินไปนานเท่าไร ความเสียหายทางเศรษฐกิจก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น

สงครามครั้งล่าสุดของเราเกี่ยวข้องกับผู้อยู่อาศัยใน Western Negev ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการโจมตีด้วยการสังหารเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม และเมื่อรวมกับการยิงจรวดที่สถานที่อื่น ๆ บ้านเรือนถูกทำลาย ความเสียหายก็ประเมินไว้ที่ NIS 5-6 พันล้านในสัปดาห์แรกเพียงสัปดาห์เดียว ยานพาหนะถูกไฟไหม้ โรงงานสถานที่ไม่ทำงาน และพืชผลที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยว สงครามทำให้เกิดการอพยพผู้คนออกจากถิ่นฐานทางใต้และทางเหนือในอิสราเอลอย่างมากที่สุดเท่าที่เคยมีมา มีผู้พลัดถิ่นประมาณ 125,000 คน การฟื้นฟูการตั้งถิ่นฐานใน Negev จะต้องมีการสร้างบ้าน โรงงานและโครงสร้างพื้นฐานขึ้นใหม่ วงเงิน NIS 3-4 พันล้าน เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยที่มีอยู่กลับมาและดึงดูดผู้อยู่อาศัยใหม่

อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจเป็นปัญหารองอาจต้องใช้เวลา แต่ถ้าเราจัดการกับปัญหาความมั่นคง เศรษฐกิจจะคลี่คลาย อิสราเอลเคยผ่านวิกฤตเช่นนี้มาก่อน นั่นคืออยู่บนสมมติฐานว่าแนวทางนี้มีความรับผิดชอบและไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ตัวอย่างเช่น คาดว่าการขยายพื้นที่ที่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยออกไปอีก 40 กิโลเมตรจากฉนวนกาซาจะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างไรบ้าง หากมีมูลค่าถึง 1 พันล้าน NIS และทำให้ประชากรที่นั่นสงบลง ก็อาจเป็นไปได้ว่าค่าใช้จ่ายนั้นคุ้มค่า

ปัญหาคือการดำเนินงานของรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง นาย Bezalel Smotrich มีข้อถกเถียงกับกองงบประมาณถือเป็นเรื่องปกติ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะต้องรับฟังธนาคารแห่งอิสราเอลและภาคธุรกิจให้มากขึ้น ในขณะนี้ ธนาคารแห่งอิสราเอลในฐานะธนาคารกลางกำลังจัดการกับอัตราแลกเปลี่ยน ตลาดทุน และนโยบายการเงินในฐานะที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจที่เปิดกว้างของอิสราเอลในสงครามครั้งนี้เป็นสิ่งที่ดี แม้ว่าแนวโน้มเศรษฐกิจก่อนสงครามถดถอยลงเนื่องจากข้อเสนอยกเครื่องกระบวนการยุติธรรม (judicial overhaul proposals) ก็ตาม ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศอยู่ในระดับสูง ดุลการชำระเงินอยู่ในเกณฑ์ดี และคาดว่าการขาดดุลการคลังในปี 2566 จะต่ำกว่า 2% ของ GDP กระทรวงการคลังไม่ควรนิ่งนอนใจกับจุดนี้เมื่อพิจารณาจากความท้าทายทางเศรษฐกิจ แต่ควรเผื่อทางแก้ไขในที่ที่เหมาะสม

งบประมาณปี 2566

ถ้าการป้องกันประเทศในระยะเวลานานสามสัปดาห์ใช้เงิน NIS 8 พันล้าน ในการจ่ายเงินให้กับทหารกองหนุนประมาณ 360,000 นาย ค่าอาหารและน้ำแก่พวกเขา และจัดซื้ออุปกรณ์และอาวุธ (ไม่รวมอาวุธยุทโธปกรณ์สำหรับกองทัพอากาศ ซึ่งจ่ายจากความช่วยเหลือทางทหารของสหรัฐฯ) ค่าใช้จ่ายพลเรือนเพิ่มเติมของรัฐบาล อยู่ที่ประมาณ NIS 4 พันล้าน รวมถึงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้อพยพ 125,000 คน การจ่ายเงินชดเชยและการจัดการสำหรับผู้ที่ได้รับอันตรายทางการเงิน และค่าใช้จ่ายพิเศษด้านสุขภาพ สวัสดิการ และการศึกษา

ในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2566 การสู้รบและการระดมกำลังสำรองจะดำเนินต่อไป ซึ่งนาย David Brodet ประเมินว่าค่าใช้จ่ายทางทหารอีก 2 หมื่นล้านดอลลาร์ และค่าใช้จ่ายพลเรือนซึ่งประสบปัญหาในการจัดการและการปฏิบัติงานอื่นอีก NIS 13 พันล้าน ซึ่งหมายความว่าการใช้จ่ายภาครัฐระหว่างวันที่ 7 ตุลาคมถึง 31 ธันวาคมจะเพิ่มขึ้นประมาณ NIS 45 พันล้าน

สมมติว่ารัฐบาลเปลี่ยนเส้นทางประมาณ NIS 12 พันล้านไปเป็นเงินทุนสำหรับค่าใช้จ่ายนี้จากงบประมาณที่มีอยู่ (รวมถึงการจัดสรรพรรคร่วม) และความเสียหายต่อรายได้ของรัฐจะอยู่ที่ประมาณ NIS 10 พันล้าน จากนั้นการขาดดุลทางการคลังจะ เติบโตประมาณ NIS 42 พันล้าน หรือ 2% ของ GDP คิดเป็น 3.5% ของ GDP โดยไม่มีปฏิบัติการทางทหารในภาคเหนือ

หนี้รัฐบาลจะมีความสมเหตุสมผล และจะอยู่ที่ประมาณ 63% ของ GDP ภายในสิ้นปี 2566 การจัดหาเงินทุนเพื่อการขาดดุลจะเพิ่มภาระในการชำระหนี้ต่อไป เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงในอิสราเอลและต่างประเทศ

งบประมาณปี 2567

งบประมาณสำหรับปี 2567 จะต้องกลับไปที่กระดานวาดภาพเนื่องจากไม่เกี่ยวข้องกับความเป็นจริง การใช้จ่ายทางทหารและพลเรือนจะเพิ่มมากขึ้น และจะท้าทายงบประมาณและเศรษฐกิจ

ประการแรกการจัดหาเงินทุนสำหรับการขาดดุลต้องมาจากการเปลี่ยนงบประมาณจากสิ่งที่มีความสำคัญน้อยกว่าไปตามความต้องการของสงครามและผลที่ตามมาของพลเรือน การบิดเบือนที่เกิดจากแรงกดดันของแนวร่วม ซึ่งส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจและสังคมมีเพียงเล็กน้อยหรือถึงแม้จะเป็นลบ จะต้องได้รับการแก้ไข การขาดดุลการคลังและหนี้ภาครัฐที่เพิ่มขึ้นชั่วคราวเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

วิธีการจัดหาเงินทุนหลักในการทำสงครามคือการออกพันธบัตรรัฐบาล เนื่องจากความพร้อมทางการเงินในตลาดตราสารหนี้ในต่างประเทศมีความบกพร่อง

ในความเห็นของนาย David Brodet เนื่องจากการพิจารณาทั้งในระยะสั้นและระยะกลาง การขาดดุลการคลังในปี 2567 ควรกำหนดไว้ที่ไม่เกิน 5% ของ GDP หรือ 7% หากแนวรบด้านเหนือเริ่มใช้งาน หนี้รัฐบาลจะอยู่ที่ 66-68% ของ GDP และการขาดดุลจะอยู่ระหว่าง NIS 100 พันล้านถึง NIS 140 พันล้าน โดยคำนึงถึงรายรับจากภาษีลดลง และสันนิษฐานว่าอาวุธของกองทัพอากาศจะยังคงได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐฯ และจะอยู่นอกงบประมาณ

ตลาดแรงงานและ GDP

การระดมทหารสำรองซึ่งคิดเป็นประมาณ 8% ของกำลังแรงงาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ชายอายุ 21-45 ปี ส่งผลเสียต่อ GDP อุตสาหกรรมการก่อสร้างเป็นเหยื่อหลัก เนื่องจากคนงานชาวปาเลสไตน์ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามา คนงานต่างชาติก็ออกไป และชาวอาหรับอิสราเอลกลัวที่จะออกไปทำงาน ด้วยเหตุผลเดียวกัน ทำให้ขาดแคลนกำลังคนในภาคเกษตรกรรม

ห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์หยุดชะงักเนื่องจากการระดมพนักงานขับรถและพนักงานคลังสินค้า และในภาคบริการ จำนวนการเลิกจ้างจะเพิ่มขึ้น การตัดสินใจให้สิทธิได้รับผลประโยชน์การว่างงานสำหรับการลาโดยไม่ได้รับค่าจ้างจะไม่ได้รับ เหมือนในช่วงวิกฤตโควิด

ในไตรมาสที่สี่ GDP จะหดตัว 5% อันเป็นผลมาจากกิจกรรมที่ลดลงในบางอุตสาหกรรม และการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์พลเรือนไปสู่ผลิตภัณฑ์ทางทหาร แทนที่จะคาดการณ์การเติบโตของ GDP ต่อปีที่ 3% GDP จะเพิ่มขึ้นเพียง 2%

การระดมกำลังสำรองเป็นระยะเวลานานในปี 2567 จะทำให้สูญเสียกำลังคนทางอุตสาหกรรม และการขยายพื้นที่ของสงครามเต็มรูปแบบในภาคเหนือจะนำมาซึ่งการระดมพลที่ยืดเยื้อต่อไป และการระดมกำลังสำรองเป็นระยะเวลานานในปี 2567 จะทำให้สูญเสียกำลังคนในภาคอุตสาหกรรม และการขยายของสงครามเต็มรูปแบบในภาคเหนือจะนำมาซึ่งการระดมพลที่ยืดเยื้อ และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และจะนำไปสู่ความเสียหายต่อเศรษฐกิจที่มากยิ่งขึ้น

การสู้รบอย่างต่อเนื่องในระดับความเข้มข้นต่ำ และการระดมกำลังสำรองอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลกระทบต่อการเติบโตในปี 2567 ซึ่งคาดการณ์ไว้ที่ 1.5% ในขณะที่อัตราการว่างงานจะสูงถึง 5% ค่าใช้จ่ายทางการทหารจะมีผลกระทบในปี 2568-2570 เช่นกัน

ตราบเท่าที่นโยบายการคลังและการเงินดำเนินไปอย่างถูกต้อง หากใช้วิธีประสานงานจะส่งผลดีต่อการเติบโตและอัตราเงินเฟ้อ

เมื่อพิจารณาจากทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งอิสราเอลจำนวน 2 แสนล้านดอลลาร์ และผู้ว่าการธนาคารได้ประกาศว่าจะมีการใช้เงิน 3 หมื่นล้านดอลลาร์เพื่อรักษาเสถียรภาพของสกุลเงิน อัตราแลกเปลี่ยนเชคเกล-ดอลลาร์จะไม่สูงกว่า NIS 4/US$ อย่างมีนัยสำคัญ อัตราเงินเฟ้อในปี 2567 จะอยู่ในช่วง 4-5%

หมายเหตุ : นาย David Brodet ดำรงตำแหน่งกรรมาธิการงบประมาณในกระทรวงการคลังตั้งแต่ปี 1991 ถึง 1994 และเป็นอธิบดีกระทรวงตั้งแต่ปี 1995 ถึง 1997 เขาดำรงตำแหน่งประธานของบริษัทในอิสราเอลหลายแห่ง เช่น Bank Leumi (2010-2019) และ El Al (2020) -2021)

ที่มา : Globes, Israel business news – en.globes.co.il

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

I24news สื่อท้องถิ่นอิสราเอลยังคงรายงานสถานการณ์การสู้รบอย่างต่อเนื่อง ประชาชนชาวอิสราเอลนั้นแม้ว่ายังเศร้าโศกเสียใจกับผู้เสียชีวิตและมีความหวังให้ตัวประกันได้กลับบ้าน พวกเขามีความรักสามัคคีและเชื่อมั่นในความสามารถของกองทัพ ผู้คนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตปกติออกจากบ้านมากขึ้นแต่บรรยากาศยังดูแตกต่างไปเดิมเพราะภาวะสงคราม

——————————————————-

สคต.เทลอาวีฟ

14 พ.ย.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thThai