เวียดนามส่งเสริมบริการขนส่งสินค้ารถไฟระหว่างประเทศ

การเปิดตัวบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในต้นปี 2566 ที่สถานีสองแห่งในจังหวัดบั๊กญาง (Bac Giang) ทางตอนเหนือและจังหวัด   บิ่งเญือง (Binh Duong) ทางตอนใต้

ในเดือนกันยายน 2566 จังหวัดบิ่งเญือง (Binh Duong) และบริษัทการรถไฟเวียดนาม (Vietnam Railways Corporation: VNR) ได้จัดพิธีเปิดตัวรถไฟระหว่างประเทศที่ขนส่งสินค้าจากสถานีซ่งถ่าน (Song Than) ไปยังประเทศจีน ขบวนรถไฟประกอบด้วย 19 ตู้ที่บรรทุกแป้งมันสำปะหลังประมาณ 500 ตันจากสถานีซ่งถ่าน (Song Than) ไปยังผูเถียน (Putian) เจิ้งโจว (Zhengzhou) มณฑลเหอหนาน (Henan) ของจีน

ผู้นำบริษัทขนส่งทางรถไฟฮานอย (Hanoi Railway Transport Joint Stock Company : HARACO) กล่าวว่า รถไฟดังกล่าวตอบสนองความต้องการในการขนส่งสินค้าเกษตรและสินค้าแช่เย็นจากจังหวัดทางใต้ไปทางเหนือ จากนั้นไปยังจีน

ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการส่งออกสินค้าจากสถานีซ่งถ่าน (Song Than) ไปยังประเทศต่างๆ ขององค์การเพื่อความร่วมมือทางรถไฟ (Organisation for Cooperation of Railways: OSJD) รวมถึงสมาชิกในเอเชียและยุโรป 28 ประเทศ

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 สถานีรถไฟแก๊บ (Kep) ในเมืองบั๊กญาง (Bac Giang) ได้เริ่มให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ความสามารถในการจัดการของสถานีอยู่ที่ 80 ถึง 100 ตู้หรือตู้คอนเทนเนอร์ต่อวัน การขนส่งรวมถึงผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วัสดุก่อสร้าง ไม้อุตสาหกรรม และแร่ มีขบวนรถไฟวิ่งจากสถานีแก๊บ (Kep) ไปยังสถานีด่งดัง (Dong Dang) ในจังหวัด Lang Son จากนั้นไปยังสถานีผิงเซียง (Pingxiang) ของจีน

นาย ดั่ง สี แหมง (Dang Sy Manh) ประธานคณะกรรมการสมาชิกของบริษัทการรถไฟเวียดนามกล่าวว่า คาดว่าจะมีสถานีขนส่งระหว่างประเทศอีก 8 สถานี โดยหลังจากที่จังหวัดบั๊กญาง (Bac Giang) และจังหวัด บิ่งเญือง (Binh Duong) จังหวัดหายเญือง (Hai Duong) ทางตอนเหนือกำลังพัฒนา เพื่อให้บริการขนส่งสินค้ารถไฟระหว่างประเทศที่สถานีกาว ซา (Cao Xa)

ความต้องการการขนส่งทางรถไฟระหว่างประเทศมีการเติบโตในอัตราร้อยละ 12 ต่อปี ในปี 2565 ปริมาณสินค้าทั้งหมดที่ขนส่งทางรถไฟมีจำนวน 5.67 ล้านตัน สินค้าขนส่งระหว่างประเทศคิดเป็น 1.33 ล้านตัน (คิดเป็นร้อยละ 24) ที่ขนส่งจากเวียดนามไปยังจีน และเปลี่ยนผ่านจีนไปยังประเทศที่ 3

ภายในปี 2573 ปริมาณการขนส่งทางรถไฟระหว่างประเทศคาดว่า จะสูงถึง 4 – 5 ล้านตัน ต่อปี

สถาบันพัฒนาและยุทธศาสตร์การขนส่งภายใต้กระทรวงคมนาคมคาดการณ์ว่า ภายในปี 2573 ความต้องการการขนส่งทางรถไฟระหว่างประเทศจะสูงถึง 8 – 9 ล้านตันต่อปี อย่างไรก็ตาม กำลังการผลิตโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟในปัจจุบันสามารถรองรับได้เพียง 4 – 5 ล้านตันต่อปีเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ กระทรวงฯ ได้จัดสรรเงินลงทุน เพื่อยกระดับสถานีรถไฟในช่วงปี 2564-2568 รวมถึงด่งดัง (Dong Dang) วัด แคช (Vat Cach) กิม เลียน (Kim Lien) เดียว ตรี (Dieu Tri) และซ่งถ่าน (Song Than)

หลังจากได้รับการยกระดับอย่างสมบูรณ์ คาดว่าการรองรับของการขนส่งผ่านด่านรถไฟ Dong Dang จะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 0.6 ล้านตันต่อปี เป็น 2.5 ล้านตัน และการรองรับของสถานี Song Than จะเพิ่มขึ้นเป็น 2.5 ล้านตัน จาก 1.6 ล้านตัน ในขณะเดียวกันสถานีแก๊บ (Kep)  แซนโฮ่ (Sen Ho) ดง แอง (Dong Anh) (เส้นทางฮานอย – ด่งดัง) และหล่าวกาย Lao Cai (เส้นทางเอียนเวียน – หล่าวกาย) มีกำหนดปรับปรุงในช่วงปี 2565-2568

                                         (จาก https://vietnamnews.vn/)

ข้อคิดเห็น สคต

การเวียดนามวางแผนเปิดเส้นทางรถไฟเป็นการเพิ่มช่องทางการขนส่งสินค้าจากเวียดนามไปยังทั้งในประเทศและไปยังต่างประเทศมากขึ้น ด้วยการที่การขนส่งทางรถไฟมีค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล จัดส่งได้ค่อนข้างตรงเวลา และมีความปลอดภัยสูง ซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ประกอบการในการขนส่งสินค้า โดยการวางแผนเครือข่ายรถไฟของเวียดนามคาดการณ์ว่า จะมีเส้นทางรถไฟสายใหม่เพิ่มอีก 16 สาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศภายในปี 2573 การวางแผนสำหรับปี 2564-2573       จะปรับปรุงเส้นทางที่มีอยู่ 7 สาย มีความยาวรวมทั้งหมด 2,440 กม และภายในปี 2593 จำนวนเส้นทางรถไฟใหม่จะมีทั้งหมด 25 สาย ซึ่งมีความยาวรวม 6,354 กม เครือข่ายรถไฟซึ่งจะได้รับการยกระดับและขยายอย่างสมบูรณ์ตามแผน และจะเชื่อมต่อกับภูมิภาคต่างๆ ระเบียงเศรษฐกิจเชิงยุทธศาสตร์ ท่าเรือระหว่างประเทศ ด่านชายแดน และสนามบินในประเทศ  สำหรับผู้ประกอบการไทย และนักลงทุนไทยในเวียดนามสามารถพิจารณาใช้เส้นทางดังกล่าว เพื่อเป็นทางเลือกในการขนส่งสินค้าไปยังจังหวัดต่างๆ ในเวียดนามและต่างประเทศอย่างรวดเร็ว นอกเหนือจาก การขนส่งผ่านทางทะล หรือทางอากาศ

 

thThai