สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สัญญา) เดือนตุลาคม 2566 ปีงบประมาณ 2567

thThai