นายกฯออสเตรเลียเยือนสหรัฐฯ เร่งหารือ 4 ประเด็นหลัก

นาย Anthony Albanese นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าพบนาย Joe Biden ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการทหารที่ทั้งสองประเทศมีมาอย่างยาวนานและหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในประเด็นสำคัญ 4 ประเด็นดังนี้

  1. สร้างความมั่นใจว่ากฎหมาย 3 ฉบับ (Ship transfer legislation, Export control legislationและ Supplementary budget) เกี่ยวกับความร่วมมือ AUKUS (ข้อตกลงในความร่วมมือด้านกลาโหมระหว่างสหรัฐอเมริกา อังกฤษและออสเตรเลียในการสร้างเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์เพื่อความมั่นคงปลอดภัยในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก) ผ่านรัฐภาสหรัฐฯและดำเนินการได้ตามเป้าหมาย
  2. เน้นย้ำถึงบทบาทของสหรัฐอเมริกาในความร่วมมือเกี่ยวกับมาตการและโครงการนำร่องต่างๆร่วมกันในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อาทิ การร่วมทุนทางการเงินด้านโครงสร้างพื้นฐานในเกาะ Kiribati ได้แก่ โครงการฟื้นฟูท่าเรือ Kanton wharf และท่าเรือ Charlie wharf ในเขต Tarawa และความร่วมมือกับประเทศในแถบแปซิฟิกด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมถึงข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาโลกร้อน เช่น ความช่วยเหลือทางการเงิน (Bonds program) เพื่อช่วยเหลือภาคธุรกิจขนาดย่อมในประเทศด้อยพัฒนาและหมู่เกาะในการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด
  3. ยึดมั่นในแผนการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์ให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ และเจรจาเกี่ยวกับการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญในการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานสะอาดเพื่อประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งเป็นแผนระยะยาวที่ต้องเร่งดำเนินการ พร้อมตั้งเป้ายกระดับออสเตรเลียให้เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและแหล่งผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถไฟฟ้าสำคัญในตลาดโลก
  4. การลงทุนด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และอวกาศ ออสเตรเลียร่วมหารือกับสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการลงนามในข้อตกลงด้านความคุ้มครองทางเทคโนโลยีฉบับใหม่ (Technology safeguard agreement) พร้อมทั้งเปิดเผยแผนกลยุทธ์ด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ฉบับปี 2023-2030 ของออสเตรเลีย

ภายหลังสิ้นสุดการเยือนสหรัฐอเมริกา นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียมีแผนเดินทางเยือนจีนเพื่อเข้าพบประธานาธิบดี Xi Jinping โดยมีกำหนดการในวันที่ 4-7 พฤศจิกายน 2566 เพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และหารือเกี่ยวกับแนวทางในการลดอุปสรรคทางการค้าร่วมกัน รวมไปถึงแนวทางในการแก้ปัญหาข้อขัดแย้งทางการค้าของทั้งสองประเทศที่กำกับดูแลโดยองค์การการค้าโลก WTO คาดว่า ผลการเจรจาจะบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้และเพิ่มสภาพคล่องทางการค้าระหว่างสองประเทศ

……………………………………………………………….

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครซิดนีย์

ที่มา:

www.pm.gov.au / www.theguardian.com/ www.afr.com

thThai