เทรนด์กระแสความนิยมอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานมาแรงในแคนาดา (สคต.โทรอนโต)

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโทรอนโต
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2566

เทรนด์กระแสความนิยมอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานมาแรงในแคนาดา

นับตั้งแต่ช่วงโควิดพฤติกรรมผู้บริโภคเริ่มหันมาบริโภคสินค้าอาหารแช่แข็งมากขึ้น โดยตัวเลขสถิติจาก Statista พบว่ายอดจำหน่ายอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน (Frozen Ready to Eat) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยช่วงพีคที่ยอดจำหน่ายสูงสุดในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 (ช่วงโควิด) มียอดจำหน่ายสูงถึง 2.7 พันล้านเหรียญแคนาดา (7.2 หมื่นล้านบาท) และทุกวันนี้ ผู้บริโภคกว่าร้อยละ 35 บริโภคอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานหลายครั้งในแต่ละสัปดาห์

เทรนด์กระแสความนิยมอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานมาแรงในแคนาดา (สคต.โทรอนโต)

Mr. Paul Hogan รองประธานกรรมการบริษัท Conagra Brand International ผู้ผลิตสินค้าอาหารแช่แข็งรายใหญ่ในแคนาดามองว่ายอดจำหน่ายในปี 2566 จะขยายตัว 120 ล้านเหรียญฯ (3.2 พันล้านบาท) หรือร้อยละ 6 โดยกลุ่มสินค้าที่มีศักยภาพ ได้แก่ สินค้าอาหารมื้อค่ำแช่แข็ง (Dinner and Entrée) สินค้าไอศกรีมและของหวาน (Ice Cream and Frozen Dessert) โดยยอดจำหน่ายกลุ่มสินค้าอาหารของหวานแช่แข็ง (Frozen Dessert) เพิ่มจาก 8 ล้านเหรียญในปี 2557 เป็น 35 ล้านเหรียญในปี 2564 โดยสินค้า Frozen Bakery (สินค้าขนมปัง/เค้กแช่แข็ง) เป็นสินค้าหลักที่ทำให้ยอดจำหน่ายในกลุ่มนี้เพิ่มขึ้น

ถึงแม้ว่ากลุ่มสินค้าของหวานจะเป็นดาวเด่นในกลุ่มนี้ แต่สินค้าอาหารแช่แข็งในภาพรวมก็มียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจากตัวเลขจาก Statista คาดการณ์ว่าสินค้าอาหารแช่แข็งภาพรวมในแคนาดาจะขยายตัวร้อยละ 5.7 ในปี 2567 ทั้งนี้ หากเจาะลึกตัวเลขกลุ่มผู้บริโภคอาหารแช่แข็งในแคนาดา จะพบว่ากลุ่ม Millennial (อายุ 27-42 ปี) เป็นกลุ่มที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันยอดจำหน่ายอาหารแช่แข็งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยลักษณะครอบครัวของคนกลุ่มนี้ ทั้งสามีและภรรยาจะทำงานนอกบ้าน ไม่ค่อยมีเวลาในการเตรียมอาหารมากนักในแต่ละวัน อาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานจึงช่วยแก้ปัญหาให้กับคนกลุ่มนี้ เนื่องจากสะดวกและมีราคาไม่สูงมากนัก รวมถึงทุกวันนี้เทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ ทำให้รสชาติของอาหารกลุ่มนี้มีการพัฒนาขึ้นอย่างมาก การมีเมนูอาหารแช่แข็งที่หลากหลาย อาทิ Asian-Inspired Menu Ramen-Kit Meal และเมนูอาหารที่ดีต่อสุขภาพ (Healthy Choice Menu) อาทิ Plant Based ได้ทำให้ทัศนคติของผู้บริโภคเริ่มเปลี่ยนไป หันมายอมรับอาหารประเภทแช่แข็งมากกว่าแต่ก่อน

เทรนด์กระแสความนิยมอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานมาแรงในแคนาดา (สคต.โทรอนโต)เทรนด์กระแสความนิยมอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานมาแรงในแคนาดา (สคต.โทรอนโต)

สินค้า Frozen Bakery (Frozen Croissant)

ปัจจุบันร้านสะดวกซื้อ (Convenient Store) ในแคนาดามีการวางจำหน่ายสินค้าพร้อมรับประทานมากขึ้น รวมถึงสินค้าแช่แข็งพร้อมรับประทานมากขึ้น (มีเตาไมโคเวฟไว้ให้ลูกค้าอุ่นอาหาร) นอกจากนี้ นักวิเคราะห์มองว่าสินค้าในกลุ่ม Multi-Serve Frozen Food จะมีอัตราขยายตัวมากขึ้นในอนาคต โดยเป็นอาหารแช่แข็งที่มีปริมาณมาก สามารถแบ่งกันทานได้ภายในครอบครัว (Family Size) ซึ่งในอดีตอาหารแช่แข็งส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะ Single Serve (สำหรับรับประทานคนเดียว) แต่ทุกวันนี้อาหารแช่แข็งมีรูปแบบหรือขนาดหลากหลาย สามารถแบ่งกันรับประทานกันได้ทั้งครอบครัว ซึ่งในอดีตสินค้าแช่แข็งแบบ Multi-Serve ที่มีแค่ในรูปแบบเดียวคือพิซซ่าเป็นถาดแช่แข็งเท่านั้น

ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสที่ใกล้มาถึงในปีนี้ นักวิเคราะห์มองว่า อาหารแช่แข็งจะได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากความสะดวกในการเตรียมปรุง และความหลากหลายของสินค้าในหลายรูปแบบ ทั้งในเรื่องของคุณภาพสินค้าที่ดีกว่าแต่ก่อนและราคาสินค้าที่มีทั้งระดับ ต่ำ-กลาง-สูง ตอบโจทย์ลูกค้าเกือบทุกระดับรายได้ โดยจากการสำรวจพบว่าร้อยละ 43 ของผู้บริโภคจะเลือกซื้อสินค้าอาหารแช่แข็งมากขึ้นในช่วงเทศกาลคริสต์มาสในปีนี้ โดยเรื่องความสะดวกเป็นปัจจัยหลักในการเลือกซื้อสินค้ากลุ่มนี้ สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค

เทรนด์กระแสความนิยมอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานมาแรงในแคนาดา (สคต.โทรอนโต)

รูปแบบสินค้า Multi Serve Meal

ความเห็นของ สคต.         

ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ในแคนาดา ที่ชีวิตในแต่ละวันจะยุ่งไปกับกิจกรรมนอกบ้านตั้งแต่การทำงาน เรียนหนังสือ การเดินทาง
ทำให้มีเวลาในการเตรียมปรุงอาหารภายในบ้านน้อยลงในแต่ละวัน ส่งผลให้ผู้บริโภคหันมาบริโภคสินค้าอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานมากขึ้น (Frozen Ready to Eat Meal) ทุกวันนี้ สินค้าแช่แข็ง ซึ่งเดิมมีภาพลักษณ์เป็นสินค้าคุณภาพต่ำ รสชาติที่ไม่ดี ได้เปลี่ยนไปแล้วปัจจุบันสินค้ากลุ่มนี้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในเรื่องของความหลากหลายของรูปแบบสินค้า (อาหารคาว ของหวาน) รวมถึงการพัฒนารสชาติและคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นในแคนาดา อาหารแช่แข็งในแคนาดาที่วางจำหน่ายในห้าง Mainstream มีความหลากหลายทั้งแต่เมนูอาหารฝรั่ง (พาสต้า พิซซ่า) รวมไปถึงอาหาร จีน อินเดีย และไทย ที่ถูกดัดแปลงเมนูเป็นอาหารแช่แข็งมากขึ้น ซึ่งสินค้าอาหารแช่แข็งของไทยมีศักยภาพสูงในตลาดดังกล่าว สามารถขยายสัดส่วนตลาดได้อีกมากในอนาคต เนื่องจากคนรุ่นใหม่ในแคนาดาเปิดรับอาหารเมนูที่หลากหลายมากขึ้น มองหาความเป็น Authentic ของอาหารมากขึ้น รวมไปถึงพฤติกรรมที่ผู้บริโภคหันมาสนใจกับกลุ่มสินค้า Plant Based มากขึ้น รูปแบบของอาหารในลักษณะแช่แข็งพร้อมรับประทานจะตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในอนาคต

ในช่วง มค-สค 2566 แคนาดานำเข้าอาหารพร้อมรับประทานแบบแช่แข็งจากทั่วโลกคิดเป็นมูลค่า 1.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 4.84  โดยนำเข้าหลักจาก สหรัฐฯ จีน เยอรมนี เม็กซิโก ไต้หวันตามลำดับและนำเข้าจากไทยเป็นอันดับที่ 12 มูลค่า 5.91 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ -1.73

โปรดติดตามความเคลื่อนไหวในการค้าระหว่างประเทศผ่าน ช่องทางต่างๆ ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ www.ditp.go.th และ www.thaitrade.com หรือโทรปรึกษาเรื่องการค้าระหว่างประเทศที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โทร. 1169 (หากโทรจากต่างประเทศ โปรดติดต่อที่ โทร. +66 2792 6900)


 

thThai