ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ โครงการจัดจ้าง Marketing Representative Office ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2566- กันยายน 2567 โดยวิธีคัดเลือก สคต. ณ กรุงโซล

thThai