รัฐบาลเช็กเตรียมเพิ่มโควตาแรงงานต่างชาติปีหน้า

รัฐบาลสาธารณรัฐเช็กได้อนุมัติร่างข้อเสนอการเพิ่มโควตาแรงงานจากต่างประเทศ ประมาณ 20000 คน ในปี 2567 ของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า

ข้อมูลจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ระบุว่าปัจจุบันสาธารณรัฐเช็กสรรหาแรงงานต่างชาติประมาณ 13,500 คนต่อปี อย่างไรก็ดี อุตสาหกรรมบางประเภทยังคงต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก  โดยสาเหตุอาจมาจากการขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญในบางสาขา หรืออาจเป็นเพราะชาวเช็กเองไม่สนใจทำงานในสาขาดังกล่าว ตัวอย่างเช่น งานในสาขาการดูแลสุขภาพที่ปัจจุบันขาดแคลนแรงงาน ประเภทพยาบาลประมาณ 2,000 คน  โดยผู้เชี่ยวชาญระบุว่า ในอีก 10 ปีข้างหน้าจะมีคนเกษียณในสาขาแรงงานนี้อีกประมาณ  10,000 คน ขณะเดียวกัน ในกลุ่มอาชีพค้าขายที่มีความชำนาญเฉพาะทาง มีการขาดแคลนแรงงานราว 400,000 คน ซึ่งทำให้การก่อสร้างที่พักอาศัย รวมทั้งโครงการด้านอุตสาหกรรมและการค้าต้องชะลอตัวลง

นายมาเร็ค โวซาลิก จากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ระบุว่า การขาดแรงงานคุณภาพในสาธารณรัฐเช็ก มีสาเหตุหนึ่งมาจากภาวะการว่างงานของเช็กที่ต่ำมาก ซึ่งทำให้บริษัทขาดแรงงานคุณภาพมาเป็นระยะเวลานาน

ข้อเสนอการเพิ่มโควต้าแรงงานต่างชาติ ของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าดังกล่าว จะทำให้มีแรงงานฝีมือเพิ่มขึ้น 20,000 รายต่อปี  ซึ่งนายโวซาห์ลิค เห็นว่า มาตรการดังกล่าวจะช่วยให้สาธารณรัฐเช็ก มีอัตรา GDP เพิ่มสูงขึ้น ตลาดแรงงานปรับตัวดีขึ้น และเพิ่มรายได้ให้กับภาครัฐ  ซึ่งในกลุ่มนี้จะรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านไอที นักพัฒนา วิศวกรซอฟท์แวร์ หมอ พยาบาล ผู้ควบคุมเครื่องจักร แรงงานสายผลิต เป็นต้น

นายโยเซฟ ซิเคล่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ระบุว่า ถ้านายจ้างใช้แรงงานต่างชาติตามจำนวนที่เสนอ จะสร้างรายได้ให้รัฐเฉพาะค่าธรรมเนียมก็มากกว่า 93 ล้านเช็กคราวน์  ทั้งนี้ จำนวนโควตาแรงงานต่างชาติที่เพิ่มขึ้นจากประเทศที่สามนั้น ส่วนใหญ่คือแรงงานจากยูเครน  ตัวอย่างเช่นการจำกัดแรงงานชาวยูเครนในกลุ่มโครงการจ้างแรงงานฝีมือ โดยจะเพิ่มขึ้นประมาณ 11,000 คน

นายโวซาลิก ระบุว่า ตอนนี้มีบริษัทเช็กมากกว่า 3,000 แห่ง ได้เข้าร่วมโครงการแรงงานฝีมือ นับตั้งแต่มีการเปิดตัวโครงการดังกล่าว   โดยในปีนี้ ได้มีแรงงานจากมองโกเลีย เซอร์เบีย ฟิลิปปินส์ อินเดีย โมลโดว่า มอนเตเนิโคร คาซัคสถาน อาร์เมเนีย จอร์เจีย และมาเซเนียเหนือ

จากข้อมูลจากสำนักงานแรงงานในเช็ก พบว่าปัจจุบันการลงทะเบียนแรงงานจากต่างชาติ มีเกือบ 800,000 คน ประมาณร้อยละ15 ของจำนวนแรงงานทั้งหมด  โดยในจำนวนนี้คือชาวยูเครน 270,000 คน และมากกว่า 200,000 เป็นชาวสโลวาเกีย  นอกจากนี้ ปัจจุบันยังมีลูกจ้าง 11,000 จากอินเดีย ฟิลิปปินส์ และเนปาล ที่ทำงานในสาธารณรัฐเช็กอีกด้วย

 

ข้อเสนอแนะ/แนวโน้ม/โอกาส/แนวทาง

ในช่วงนี้ รัฐบาลเช็กได้ออกแผน/มาตรการใหม่ ๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ  โดยสัปดาห์ก่อนหน้า แผนการด้านการปรับปรุงภาษีต่าง ๆ เพิ่งผ่านการเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร และหากผ่านทุกขั้นตอนอย่างเป็นทางการแล้ว แผนการปรับอัตราภาษีระบบใหม่จะเริ่มใช้ในปีหน้า  เช่นเดียวกันกับแผนการเพิ่มโควตาการจ้างแรงงานต่างชาติของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของเช็ก ซึ่งมีเป้าหมายในการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยการเพิ่มโควต้าแรงานต่างชาติกำหนดว่าจะเริ่มใช้โควต้าใหม่ในปีหน้าเช่นเดียวกัน  ทั้งนี้ รัฐบาลเช็กคาดหวังว่า หากแรงงานฝีมือมีเพิ่มมากขึ้นแล้ว จะช่วยแก้ปัญหาการชะลอตัวการผลิตของอุตสาหกรรม งานบริการ งานก่อสร้าง ซึ่งรวมไปถึงสาขาอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี ไอที ซอฟท์แวร์ ที่ต้องอาศัยผู้ชำนาญงานมาฝึกอบรมและสร้างแรงงานคุณภาพภายในประเทศให้เพิ่มมากขึ้น

สำหรับแรงงานต่างชาติส่วนใหญ่ที่รัฐบาลเช็กมีการสรรหาและจ้างอยู่ในปัจจุบัน จะเป็นแรงงานจากประเทศข้างเคียงหรือในแถบยุโรปตะวันออกเป็นส่วนใหญ่  ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้มีการจ้างแรงงานจากแถบประเทศข้างเคียงนั้น ส่วนหนึ่งมาจากปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม ความคุ้นเคยใกล้ชิด การสื่อสารภาษาท้องถิ่นที่สามารทำความเข้าใจกันได้ในบางคำ และระดับอัตราค่าจ้าง  สำหรับผู้ประกอบการไทยที่สนใจประกอบธุรกิจ หรือทำการค้ากับตลาดเป้าหมายอย่างสาธารณรัฐเช็ก อาจจะพิจารณาแนวทางความร่วมมือใหม่ ๆ ในการทำธุรกิจ อาทิ สาขาด้านไอที ซอฟท์แวร์ ที่อาจจะสามารถแลกเปลี่ยนร่วมมือกัน เพื่อการพัฒนาบุคลากรในตลาดเช็กที่ต้องการผู้ชำนาญการมาพัฒนาในสาขานี้เพิ่มมากขึ้น

 

***************************************

 

thThai