ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฮมในจีนได้มีการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเศรษฐกิจขี้เกียจ (Lazy Economy) ของจีน  ซึ่งผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฮมในจีนแยกหมวดหมู่มากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งยังมีความอัจฉริยะมากขึ้น ส่งผลให้ตลาดสมาร์ทโฮมของจีนมีการบริโภคที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมการตกแต่งบ้านของจีน ตามข้อมูลการบริโภคในตลาดอุตสาหกรรมการตกแต่งบ้านของจีน แสดงให้เห็นว่าจำนวนผู้ใช้งาน APP ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์และของใช้อัจฉริยะทุกเดือนสูงถึง 350 ล้านคน ซึ่งในจำนวนนี้คิดเป็นเกือบ 80% ของจำนวนผู้ใช้งาน เป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฮม เช่น เตียงอัจฉริยะ ผ้าม่านอัจฉริยะ ชักโครกอัจฉริยะ เครื่องอบผ้าอัจฉริยะ ไฟอัจฉริยะ ล็อคประตูอัจฉริยะ หุ่นยนต์ทำความสะอาดพื้นอัจฉริยะ และชุดผลิตภัณฑ์สำหรับบ้านที่มีองค์ประกอบทางเทคโนโลยีมีใช้ในบ้านของคนจีนมากขึ้น ซึ่งตามข้อมูลยังระบุอีกว่าในบรรดาผลิตภัณฑ์เหล่านี้ เครื่องเสียง/ลำโพงอัจฉริยะ ระบบล็อคประตูอัจฉริยะ และโคมไฟ/หลอดไฟอัจฉริยะ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ซึ่งเมื่อพิจารณาจากแนวโน้มอุตสาหกรรมการตกแต่งบ้านของจีน แสดงให้เห็นว่า อัตราการเจาะตลาดของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะในหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่สำคัญ เช่น ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ และเครื่องซักผ้า เพิ่มขึ้นทุกปี ตามรายงานของ หนังสือพิมพ์ประชาชนจีน (People’s Daily newspaper) รายงานว่า ในปี 2564 ตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านอัจฉริยะของจีนอยู่ที่ 550 พันล้านหยวน ในปี 2565 อยู่ที่ 650 พันล้านหยวนต่อปี และคาดว่าจะเกิน 730 พันล้านหยวนในปี 2566 และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฮมค่อยๆ ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคในจีนมากขึ้น และเนื่องจากผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฮมสามารถอำนวยความสะดวกสบายให้ผู้บริโภค ทำให้ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้มีการบริโภคมากเป็นอันดับสองในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งหมดของจีน ในปี 2566  โดยปัจจุบันกลุ่มผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฮมในจีน  ส่วนใหญ่เป็นผู้บริโภคกลุ่มผู้ชายวัยรุ่นและอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ (เมืองเทียร์ 1 อาทิ ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กวางโจว เซินเจิ้น) และเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักสำหรับ APP ผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฮม ผู้บริโภคกลุ่มคนหนุ่มสาวในจีน มีแนวคิดการบริโภคที่ยกระดับสูง และแสวงหาความสะดวกสบายในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และมีการเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ ซึ่งจากพฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฮมในจีน จะเห็นได้ว่าตลาดผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฮมของจีนยังมีความต้องการผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฮม ซึ่งส่งผลให้ตลาดผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฮมของจีนยังมีความต้องการอยู่อีกมาก

นอกจากนี้ ปัจจุบันผู้สูงวัยในจีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การรองรับสังคมผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในจีน ซึ่งสมาร์ทโฮมเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์เข้ามาตอบโจทย์การอำนวยความสะดวกสบายของผู้สูงอายุ   ระบบบ้านอัจฉริยะนั้นช่วยสร้างความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวันให้แก่ผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก ด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในบ้านให้ใช้งานได้ง่าย ควบคุมการทำงานได้จากทุกที่ทุกเวลาผ่านสมาร์ทโฟนที่ถือว่าเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่มีใช้กันทุกคนไม่เว้นแม้กระทั่งผู้สูงอายุที่ต่างก็ใช้สมาร์ทโฟนได้อย่างชำนาญ ผู้สูงอายุจะสามารถควบคุมการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านได้สะดวก เช่น ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ  สั่งการเปิด-ปิดไฟส่องสว่าง  ควบคุมการเปิด-ปิดโทรทัศน์ และเครื่องอำนวยความสะดวกอีกหลายสิ่งที่สามารถใช้สมาร์ทโฟนควบคุมได้ ดังนั้นผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฮมสำหรับผู้สูงวัย คาดว่าจะเป็นสินค้าที่มีความต้องการสูงและมีศักยภาพในการเติบโตมากในตลาดจีน ที่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องจะต้องจับตามอง และหาโอกาสในการขยายตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฮมต่อไป

ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจต่อประเทศไทย และแนวทางการปรับตัวของภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการไทย

 เนื่องจากปัจจุบัน ความต้องการด้านคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในบ้านของผู้คนในจีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แนวโน้มการพัฒนาของอุตสาหกรรมระบบบ้านอัจฉริยะในจีนจึงเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยปัจจุบันแบรนด์ที่อยู่ในอุตสาหกรรมการตกแต่งบ้านของจีน ส่วนใหญ่จะเป็นแบรนด์ชั้นนำของจีนและมีครองส่วนแบ่งการตลาดจำนวนมาก ดังนั้นแบรนด์สินค้าตกแต่งบ้านจึงมีการแข่งขันสูง และถือเป็นความท้าทายอย่างมากสำหรับแบรนด์สินค้าตกแต่งบ้านใหม่ๆ ที่จะเข้าไปยังตลาดจีน

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากจีนเป็นประเทศที่มีความต้องการการใช้งานระบบบ้านอัจฉริยะที่หลากหลาย เช่น การใช้งานในครัวเรือน ห้างสรรพสินค้า โรงงาน โรงแรม และสาขาอื่นๆ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ตลาดผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฮมของจีนยังคงมีความต้องการสูงมาก และเนื่องด้วยผู้บริโภคในตลาดผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฮมของจีน เป็นผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อ ตลาดผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฮมจึงเป็นตลาดที่มีศักยภาพและมีโอกาสที่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจะสามารถขยายตลาดได้ต่อไป

ที่มา: https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202308/content_6897732.htm

ภาพ: https://szb.qzwb.com/qzwb/pc/cons/202310/23/content_49862.html

จัดทำโดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองกวางโจว

thThai