นาย Donald Tusk แกนนำพรรค Civic Coalition (KO) ว่าที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของโปแลนด์ ได้เดินทางเข้าพบผู้นำสหภาพยุโรป โดยถือเป็นการเดินทางเข้าร่วมการประชุมหารือกับสหภาพยุโรปครั้งแรก ภายหลังพรรคแนวร่วมของ KO มีโอกาสที่จะรวบรวมเสียงข้างมากหลังการเลือกตั้งทั่วประเทศของโปแลนด์

 

ทั้งนี้ประเด็นสำคัญที่คาดว่าจะถูกนำขึ้นหารือ ได้แก่ ประเด็นการอนุมัติเงินสนับสนุนตามมาตรการ National Reconstruction Plan (KPO) ของโปแลนด์ ในวงเงิน 1 พันล้านยูโร ที่สหภาพยุโรปได้มีมติให้ยับยั้งและเลื่อนการพิจารณาเงินสนับสนุนดังกล่าวอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากมีการตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายและระบบตุลาการของโปแลนด์ที่ขัดกับระเบียบของสหภาพยุโรป

 

ข้อมูลเพิ่มเติม/ข้อคิดเห็นของสคต.

1. การเข้าร่วมประชุมหารือดังกล่าวของนาย Donald Tusk ยังคงเป็นไปในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในปัจจุบัน อย่างไรก็ดีคาดว่าหากนาย Donald Tusk สามารถจัดตั้งรัฐบาลใหม่ภายใต้การรวมตัวของ 3 พรรคการเมือง ได้แก่ พรรค Civic Coalition พรรค TRZECIA DROGA และพรรค LEWICA ได้สำเร็จ ก็อาจมีการนำนโยบายฟื้นความสัมพันธ์ทางการเมืองกับสหภาพยุโรปกลับมาใช้อีกครั้ง

2. การนำโปแลนด์เข้าสู่สหภาพยุโรปอย่างเต็มรูปแบบเพื่อรับเงินสนับสนุนจำนวน 1 พันล้านยูโร ตามมาตรการ National Reconstruction Plan ของโปแลนด์ เป็นประเด็นหลักในการหาเสียงของพรรค Civic Coalition โดยมีแนวทางที่จะนำเงินดังกล่าวมาสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของโปแลนด์
3. ฐานคะแนนส่วนใหญ่ของพรรค Civic Coalition พรรค TRZECIA DROGA และพรรค LEWICA เป็นกลุ่มคนทำงานและคนรุ่นใหม่ รวมถึงกลุ่มผู้ใช้สิทธิ์ครั้งแรก โดยมีรายงานว่ามีจำนวนผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศกว่าร้อยละ 75 จากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด นั่นแสดงให้เห็นถึงความต้องการเปลี่ยนแปลงและความเปิดกว้างต่อการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งคาดว่าจะส่งผลบวกต่อความมั่นใจและมีการลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น รวมถึงเปิดโอกาสต่อตลาดการค้าระหว่างประเทศภายนอกสหภาพยุโรป รวมถึงประเทศไทยอีกด้วย

 

ที่มา :

1. The Warsaw Voice
2. Notes from Poland

thThai