รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจและการค้าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ไตรมาสที่ 2/2566 (สคต.แฟรงก์เฟิร์ต)

ภาพรวม

หลังจากในไตรมาสแรกของปี 2566  การส่งออกมีอัตราการขยายตัวสูงถึงร้อยละ 3.2 สถานการณ์การส่งออกในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้หดตัวลงร้อยละ 2.8 ซึ่งก่อนหน้านี้ การส่งออกมีแนวโน้มชะลอตัวมาหลายไตรมาสแล้ว ส่วนการนำเข้านั้นมีแนวโน้มหดตัวมาตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของปี 2565 และในไตรมาสที่ 2 ของปี 2566 นี้ การนำเข้าหดตัวถึงร้อยละ 5.4 ส่งผลให้ไตรมาสที่ 2 สวิตเซอร์แลนด์มีดุลการค้า อยู่ที่ 9.9  พันล้านฟรังก์สวิส

การส่งออก

ยอดรวมการส่งออกในไตรมาสที่ 2 ของปี 2566 ยกเว้นกลุ่มสินค้านาฬิกา (+167 ล้านฟรังก์สวิส หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5) และกลุ่มสินค้าอัญมนีและเครื่องประดับ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7) ต่างมียอดการส่งออกลดลง กล่าวคือ ยอดการส่งออกสินค้าประเภทเภสัชและเคมีภัณฑ์ มีอัตราการส่งออกลดลงร้อยละ 3 ในช่วงหกไตรมาสที่ผ่านมา สี่ในหกไตรมาสนี้ มีการส่งออกสินค้าประเภทเภสัชและเคมีภัณฑ์ลดลง ส่วนสินค้ากลุ่มเครื่องจักรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โลหะ และสินค้ารถยนต์นั่งและเครื่องบินพาณิชย์ มียอดส่งออกลดลงและมียอดรวม 582 ล้านฟรังก์สวิส โดยสินค้ากลุ่มโลหะนั้น มียอดการส่งออกลดลงมาสี่ไตรมาสแล้ว

แหล่งส่งออกหลักของประเทศสวิตฯ คือสามภูมิภาคหลักของโลก ดังนี้ อเมริกาเหนือมีความต้องการสินค้าจาก สวิตฯ ลดลงร้อยละ 4.8 หรือ มียอดส่งออกรวม 673 ล้านฟรังก์สวิส การส่งออกไปยังเอเชีย มีอัตราลดลงร้อยละ 3    ส่วนการส่งออกไปยังยุโรปก็มีอัตราลดลง 1.2 ทั้งนี้ การส่งออกไปยังอิตาลี โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มเวชภัณฑ์ มีมูลค่า   การส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.2 หรือ 848 ล้านฟรังก์สวิส และสินค้ากลุ่มเวชภัณฑ์นี้ มียอดการส่งออกรวม ไปยังเยอรมนี สโลเวเนีย สเปน และออสเตรีย ลดลงอยู่ที่ 1 พันล้านฟรังก์สวิส ยอดการส่งออกสินค้าไปยังสิงคโปร์ และฮ่องกง ลดลงและมียอดรวมกันที่ 495 ล้านฟรังก์สวิส ส่วนการส่งออกไปยังจีนและญี่ปุ่นมียอดรวมกันอยู่ที่  309 ล้านฟรังก์สวิส

การนำเข้า

ในไตรมาสที่สองของปี 2566 การนำเข้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก 10 จาก 12 กลุ่ม มีมูลค่าลดลง โดยเฉพาะสินค้าประเภทเภสัชและเคมีภัณฑ์ มีการนำเข้าลดลงอยู่ที่ 1.3 พันล้านฟรังก์สวิส สินค้ากลุ่มพลังงานมีการนำเข้ารวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ประมาณร้อยละ 0.8 ในสินค้ากลุ่มโลหะ สินค้ากลุ่มเครื่องจักรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มีมูลค่า การนำเข้าลดลง 355 และ 340 ล้านฟรังก์สวิส ตามลำดับ โดยในกลุ่มสินค้าโลหะนั้น มียอดการนำเข้าลดลงแล้วถึงสี่ไตรมาส สินค้ากลุ่มอื่นๆ อย่างสินค้ากลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสิ่งทอ กลุ่มเสื้อผ้าและรองเท้า มียอดการนำเข้ารวมลดลงที่ 100 ล้านฟรังก์สวิส

การนำเข้าจากกลุ่มภูมิภาคหลักของโลกก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยการนำเข้าจากอเมริกาเหนือลดลงร้อยละ 15.6 ส่วนการนำเข้าจากเอเชียก็ลดลงร้อยละ 5.1 ทั้งนี้ มูลค่าการนำเข้าจากจีนลดลงอยู่ที่ 147 ล้านฟรังก์สวิส การนำเข้าจากยุโรปลดลงร้อยละ 3.6 ซึ่งเป็นผลมาจากการนำเข้าที่ลดลงจากเยอรมนี และสเปน แม้ว่าการนำเข้าจากสองประเทศข้างต้นจะลดลง แต่ยอดรวมการนำเข้าจากสโลเวเนียและอิตาลีกลับเพิ่มขึ้นที่ 356 ล้านฟรังก์สวิส

ที่มา: Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit BAZG

 

thThai